Koulutukset » Aikuiskoulutus » Hakeutuminen

Hakeutuminen

Etsi koulutushaulla tietoa Tredun tarjoamista koulutuksista.

Tarkemmat tiedot koulutuksista ja hakuohjeet löydät Koulutustarjonnan alta aloittain jokaisen koulutuksen kohdalta.

Työvoimakoulutuksiin haetaan työ- ja elinkeinotoimiston sähköisen asioinnin kautta www.te-palvelut.fi

Tutkintotavoitteisen koulutuksen pääsyvaatimukset

Yleiset pääsyvaatimukset ammatillisiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa.

Opiskelijaksi valittavan tulee olla

1. suorittanut perusopetuksen oppimäärän TAI hänellä tulee olla sitä vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi hänellä tulee olla riittävät muut oppimisvalmiudet - ja opiskeluedellytykset koulutuksen ja tutkinnon suorittamista varten.
2. alalle soveltuva terveydentilaltaan. Ks. tutkinto- ja koulutuskohtaiset terveydentilavaatimukset ja suositukset ko. koulutuksen kohdalta.
3. täyttänyt 18 vuotta viimeistään sinä kalenterivuonna kun koulutus alkaa.
4. riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan suomen kielen taidon arviointitilaisuuteen.

Hakijan opiskeluoikeus muussa ammatillisessa koulutuksessa ei estä opiskelijaksi valintaa, mutta opiskelijalla ei voi olla opiskeluoikeutta muussa ammatillisessa koulutuksessa enää opintojen alkaessa.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset ja opiskeluoikeuden peruuttaminen [pdf, 268 KB]