Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta

Koulutus- ja tutkintotarjonta

Tervetuloa opiskelemaan!

Tredun aikuiskoulutusta tarjotaan monilla aloilla Tampereella ja ympäristökunnissa. Tiedot koulutuksista näet koulutusalojen alta. Tutustu tarjontaamme ja kysy lisää!

Näyttötutkinto

Aikuisten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimusten mukainen taito ja osaaminen osoitetaan valmistavan koulutuksen yhteydessä järjestetyissä tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet ovat tutkinnon suorittamistilaisuuksia, jotka toteutetaan aidoissa työtilanteissa tutkintojen perusteiden ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten mukaisesti. Tutkintotilaisuudet tehdään tutkinnon osa kerrallaan.

Mikäli sinulla on riittävä osaaminen, voit tulla suoraan tutkintotilaisuuteen. Ota silloin yhteyttä alan/tutkinnon yhteyshenkilöihin osaamiskartoitusta varten. Yhteyshenkilöt löydät koulutusten esittelysivuilta.

  • Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatilliset perustutkinnot voi suorittaa myös ammatillisena peruskoulutuksena.
  • Ammattitutkinnoissa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää ja kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.
  • Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa ja monialaista osaamista.

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen tutkinno osa ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa.

Näyttötutkintojen arvioijien perehdytyskoulutuksista saat tiedon alan/tutkinnon yhteyshenkilöilstä, jotka löydät koulutusten esittelysivuilta.

Lisätietoja: www.nayttotutkinnot.fi