Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka » Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto, Tampere, haku syksy 2017

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Hakuaika on 21.8 - 22.10.2017

Linja-autonkuljettaja

Koulutuspaikka:

Tredu, Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Ajankohta:

13.11.2017 - 9.11.2018

Kesto:

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, 7 kuukautta - 12 kuukautta

Hinta:

358 €

Valintatilaisuus:

-


Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua tavallisimmista linja-autonkuljettajan tehtävistä kaupunki- ja palveluliikenteessä sekä kauko- ja tilausajoliikenteessä. Koulutus antaa myös valmiudet osallistua linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuuksiin.

Koulutuksen sisältö:

Linja-auton ajoneuvotekniikka

Yhteistyö ja asiakaspalvelu

Turvallisuus ja ympäristö

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Kaupunki- ja palveluliikenne

Kaukoliikenne

Tilausajoliikenne

Työssäoppiminen

Koulutuksen kohderyhmä

Linja-autonkuljettajan työstä kiinnostuneet henkilöt.

Pääsyvaatimukset

Henkilöille, joilla on vähintään 23-vuoden ikä, voimassa oleva B- tai C-luokan ajo-oikeus (syventävä vaihe suoritettuna), alalle soveltuva terveys (HUOM > Sora-lainsäädännön

vaatimukset), riittävä suomen kielen taito (YKI 3 tai vastaavat tiedot) sekä

soveltuvuus linja-autonkuljettajan ammattiin.

Huom: Koulutukseen voidaan valita alle 23-vuotias henkilö tietyin edellytyksin.

Opiskelukustannukset

Osallistumismaksu on 300 euroa jota ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa. Tutkintomaksu 58 euroa. Lisäksi viranomaismaksuja noin 300 - 400 euroa.

Hakeutuminen

Hakuaika on 21.8 - 22.10.2017. Haku tapahtuu Tredun nettisivujen kautta

Kohta>> aikuiskoulutus ja ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen, mahdollisen kielikokeen, haastattelun ja ajonäytteen perusteella. Hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen ensisijaisesti sähköpostilla. Kutsussa ilmoitetaan hakijalle valintatilaisuuden tarkka ajankohta sekä muut tarkemmat ohjeet.


Koulutuksen opiskelijavalintatilaisuudet pidetään 30.-31.10.2017 (yhtenä päivänä á 50 min/hakija) Tampereen seudun ammattiopistossa osoitteessa Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere (J-rakennus).

Valintatilaisuus/ henkilökohtainen haastattelu

Ota haastatteluun mukaan:

1. Ansioluettelo

-jossa on kerrottu työhistoriasi, opintosi/tutkintosi, logistiikka-alan muu mahdollinen kokemus/osaaminen sekä muu osaaminen/erityistaidot

-muoto on vapaa, mutta ansioluettelon työhistoriasta tulee käydä ilmi keskeiset työtehtävät.

§ työkokemuksen lisäksi hakija voi kirjata myös työharjoittelu- ja työkokeilu- ym. muissa kuin työsuhteessa tapahtuneet jaksot.

§ ansioluettelon puuttuminen tai puutteellisesti laadittu ansioluettelo voi vähentää valintapisteitäsi.

2. Kopiot (oppilaitokselle jätettäväksi) logistiikka-alan työ-, tutkinto- ja koulutus- ja muista alan kokemusta osoittavista todistuksista

§ kopioiden puuttuminen voi vähentää valintapisteitäsi

3. Ajokorttiote (=tuloste), jonka saat: https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kuljettajatietopalvelut

4. Tuloste ammattipätevyystiedoistasi, jotka saat: https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kuljettajatietopalvelut. (hakijan, jolla ei ole alan ammattipätevyyttä/-pätevyyksiä, ei tarvitse toimittaa tätä).

5. Mahdolliset asiantuntijalausunnot tai mahdollinen työnantajan todistus hakijan koulutustarpeesta
Mikäli olet hakemassa koulutukseen tai perustelet hakuasi terveydellisistä syistä (olet esim. vaihtamassa ammat tia terveydellisistä syistä),ota mukaan tilaisuuteen (oppilaitokselle jätettäväksi) sellaiset asiantuntijalausunnot (tai niiden kopiot), jotka selventävät tilannettasi ja koulutustarvettasi. Tällaisia voivat olla lääkärin, kuntoutus- tai eläkelaitoksen, ammatinvalintapsykologin tai muut vastaavat lausunnot sekä valmiit kuntoutussuunnitelmat ja soveltuvuusarvioinnit. Ilman näitä lausuntoja/suunnitelmia terveydentilaasi liittyviä perusteluja ei oteta välttämättä huomioon koulutustarvetta arvioitaessa. Hakijalla ei tarvitse olla alan työpaikka tullakseen valitukseen koulutukseen. Mutta hakijan koulutustarpeen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös hakijan mahdolliseen nykyiseen työpaikkaan liittyvät koulutustarpeet. Hakijan tulee osoittaa tämä tarve työnantajan todistuksella.

Opiskelijavalinnoista tiedottaminen ja opiskelijavalintapäätösten tekeminen

Hakijoille tiedotetaan opiskelijavalintamenettelyistä pääsääntöisesti vain hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Seuraa siis sähköpostiasi!

Opiskelijavalintaesitykset ja päätökset pyritään tekemään välittömästi valintatilaisuuksien jälkeen.

Opiskelijavalintapäätöksen tekee Tampereen seudun ammattiopiston ko. alasta vastaava koulutuspäällikkö valintaryhmän esityksestä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalintapäätöksestä tai valitsematta jättämisestä.

Lisätiedot

Lisätietoja

Vastuuopettaja Kimmo Eiranto, p. 040 806 2898

Koulutussuunnittelija Jukka Hurme, p. 040 8016225