Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Graafinen ja viestintätekniikka » Media-alan perustutkinto, julkaisutuotannon osaamisala, iltaopetus

Media-alan perustutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

7.5.2017 saakka

Julkaisutuotannon osaamisala,
Mediapalvelujen toteuttaja

Opetusmuoto: omaehtoinen, ilta-/monimuotokoulutus

Koulutuspaikka:

Tredu, Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Ajankohta:

9.8.2017 - 29.5.2019

Kesto:

n. 2 v

Hinta:

58 €

Valintatilaisuus:

-


Koulutuksen sisältö ja toteutus

Julkaisutuotannon osaamisalaan kuuluu erilaisten painettavien ja sähköisten julkaisujen suunnittelua ja taittoa, tuotekuvausta digitaalikameralla sekä kuvien käsittelyä paino- ja nettikäyttöön, tulostusta, digitaalipainamista, verkkosivustojen ja e-kirjojen valmistusta ja päivitystä sekä asiakaspalvelua.

Käytettävistä ohjelmista tärkeimpiä ovat kuvankäsittelyssä PhotoShop, grafiikan käsittelyssä Illustrator, verkkosivujen valmistuksessa Dreamweaver sekä taitossa InDesign.

Mediapalvelujen toteuttajan työpaikka voi olla digi- ja kirjapainossa, mainostoimistossa, graafisessa kuvankäsittely- ja tulostuspalvelussa tai yritysten mainos- ja tiedotusyksikössä. Ammattinimikkeitä voivat olla kuvankäsittelijä, työasemataittaja, www-sivujen suunnittelija, tulostaja ja digitaalipainon operaattori.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

 • Media-alalla toimiminen
 • Mediamateriaalien tekeminen
 • Julkaisutuotannossa toimiminen


Valinnaiset tutkinnon osat
(valitaan 6 tutkinnon osaa, *2-merkityt tutkinnon osat vastaavat kahta tutkinnnon osaa)

Opetusta oppilaitoksessa:

 • Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen
 • Julkaisugrafiikan tuotanto *2
 • Verkkosivuston tekeminen

Opiskellaan työssäoppien ja tutkintotilaisuus suoritetaan työssäoppimispaikassa:

 • Pakkaustuotanto
 • Media-alalla työskentely *2
 • Valokuvatuotanto
 • Verkkojulkaisutuotanto *2
 • Painotuotteiden tulostaminen


Koulutuksen toteutus ilta-/monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on neljänä iltana viikossa,
ma-to klo 17.00-20.15 (4 oppituntia/ilta) lukuvuoden aikana. Koulutuksen loma-aika on 1.6.-7.8.2018. Työssäoppimisjakso 8 vko toisen lukuvuoden keväällä.

Media-alan perustutkinnon tutkinnon perusteet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Perustutkinnon näyttötutkintona suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun.

Koulutuksen kohderyhmä

Mediapalvelujen toteuttajan ammatista kiinnostuneille. Koulutukseen osallistuvalla ei tarvitse olla alan aikaisempaa koulutusta tai osaamista.

Pääsyvaatimukset

Yleiset valintakriteerit

Opiskelijaksi valittavan tulee olla

1. suorittanut perusopetuksen oppimäärän TAI hänellä tulee olla sitä vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi hänellä tulee olla riittävät muut oppimisvalmiudet ja opiskeluedellytykset koulutuksen ja tutkinnon suorittamista varten.

2. alalle soveltuva terveydentilaltaan. Koulutuksessa ei ole terveydellisiä erityisvaatimuksia, mutta käytännössä alan työtehtävissä edellytetään kykyä pitkäkestoiseen näyttöpäätetyöskentelyyn ja normaalia värinäköä.

3. täyttänyt 18 vuotta viimeistään sinä kalenterivuotena kun koulutus alkaa.

4. riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan suomen kielen taidon arviointitilaisuuteen.
Kielitaitotestit järjestetään to 4.5.2017 tai to 11.5.2017 klo 13.00-16.00, TREDUn Hepolamminkadun toimipisteessä.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €.

Hakeutuminen

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake sivun yläosasta löytyvän Hae tästä -linkin kautta. Hakuaika 7.5.2017 saakka.

Koulutuksen infotilaisuus pidetään 10.5.2017 alkaen klo 17.00 Hepolamminkadun toimipisteessä, Hepolamminkatu 10.

Koulutuksen opiskelijavalinta ja opintososiaaliset edut.

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Timo Salin
P. 044 766 4410
timo.salin(at)tampere.fi

Koulutussuunnittelija Milla Alén
p. 050 329 5311
milla.alen(at)tampere.fi