Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Graafinen ja viestintätekniikka » Painoviestinnän perustutkinto, ulkoasun toteutuksen osaamisala, ensisijaisesti ylioppilaat tai lukion suorittaneet

Painoviestinnän perustutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

5.6.2016 saakka

Haastattelut 13. ja 14.6.2016

Ulkoasun toteutuksen osaamisala, painotuotantoassistentti

Opetusmuoto: omaehtoinen, päivä-/monimuotokoulutus

Koulutuspaikka:

Tredu, Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Ajankohta:

10.8.2016 - 24.5.2018

Hinta:

58 €

Valintatilaisuus:

-


Ulkoasun toteutuksen osaamisalaan kuuluu erilaisten painettavien ja sähköisten julkaisujen suunnittelua ja taittoa, tuotekuvausta digitaalikameralla sekä kuvien käsittelyä paino- ja nettikäyttöön, tulostusta, digitaalipainamista, verkkosivustojen ja e-kirjojen valmistusta ja päivitystä sekä asiakaspalvelua.

Käytettävistä ohjelmista tärkeimpiä ovat kuvankäsittelyssä PhotoShop, grafiikan käsittelyssä Illustrator, verkkosivujen valmistuksessa Dreamweaver sekä taitossa InDesign.

Painotuotantoassistentin työpaikka voi olla digi- ja kirjapainossa, mainostoimistossa, graafisessa kuvankäsittely- ja tulostuspalvelussa tai yritysten mainos- ja tiedotusyksikössä. Ammattinimikkeitä voivat olla kuvankäsittelijä, työasemataittaja, www-sivujen suunnittelija, tulostaja ja digitaalipainon operaattori.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

•Graafinen tuotantotoiminta

•Painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus

•Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi tutkinnon osa)

•Markkinointiviestinnän tuotantotehtävissä toimiminen

•Kuvanvalmistuksen tuotantotehtävissä toimiminen

•Sivunvalmistuksen tuotantotehtävissä toimiminen

•Verkkojulkaisun tuotantotehtävissä toimiminen

•Digitaalipainon tuotantotehtävissä toimiminen

•Arkkiasemoinnin ja tulostamisen tuotantotehtävissä toimiminen

•Painamisen tuotantotehtävissä toimiminen

•Huollon ja käynnissäpidon tuotantotehtävissä toimiminen

tai kaksi tutkinnon osaa seuraavista

•Yritystoiminnan suunnittelu

•Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta

•Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Opetushallituksen verkkosivuilla voit käydä tutustumassa Painoviestinnän perustutkinnon tutkinnon perusteisiin .

Perustutkinnon näyttötutkintona suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaneita, toissijaisesti toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Koulutukseen voidaan valita myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneita. Koulutukseen osallistuvalla ei tarvitse olla aikaisempaa koulutusta/osaamista graafiselta alalta.

Pääsyvaatimukset

Opiskelijaksi valittavan tulee olla

1. suorittanut ylioppilastutkinnon, lukion oppimäärän tai ammatillisen perustutkinnon. Lisäksi hänellä tulee olla riittävät muut oppimisvalmiudet ja opiskeluedellytykset koulutuksen ja tutkinnon suorittamista varten.

2. alalle soveltuva terveydentilaltaan. Koulutuksessa ei ole terveydellisiä erityisvaatimuksia, mutta käytännössä alan työtehtävissä edellytetään kykyä pitkäkestoiseen näyttöpäätetyöskentelyyn ja normaalia värinäköä (ks. ko. tutkinnon terveydentilasuositukset).

3. täyttänyt 18 vuotta viimeistään sinä kalenterivuotena kun koulutus alkaa.

4. riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan suomen kielen taidon arviointitilaisuuteen.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €.

Hakeutuminen

Hakuaika 5.6.2016 saakka. Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake sivun yläosasta löytyvän Hae tästä -linkin kautta. Koulutuksen opiskelijavalinta ja opintososiaaliset edut.

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Timo Salin
P. 044 766 4410
timo.salin(at)tampere.fi

Koulutussuunnittelija Milla Alén
p. 050 329 5311
milla.alen(at)tampere.fi