Finanssialan ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Kiinnostaako Finanssialan ammattitutkinto?

Ota yhteyttä tutkintovastaava Vesa Ala-Lahteen (vesa.ala-lahti(at)tampere.fi tai p. 040 756 5237) ja kartoita mahdollisuutesi aloittaa Finanssialan ammattitutkinnon suorittaminen.

Koulutuspaikka:

-

Valintatilaisuus:

-


Pätevöidy finanssialan ammattilaiseksi ja hanki virallinen todistus osaamisestasi. Finanssialan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen avulla lisää osaamistasi ja saat varmuutta työhösi. Vahva alan osaaja auttaa asiakasta hyödyntämään paremmin palveluja ja saa palvelut tuottamaan tulosta. Lähde mukaan, tarjoamme sinulle mahdollisuuden hankkia ammattitaito toimia oman alasi ammattilaisena!

Pätevöidy finanssialan ammattilaiseksi ja hanki virallinen todistus osaamisestasi. Näyttötutkinto on aikuisille suunniteltu käytännönläheinen ja joustava tapa opiskella työn ohessa ja lisätä ammattitaitoa.

Näyttötutkinnossa ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tehtävissä.

Koulutuksen sisältö ja totetus

Tutkinto rakentuu kolmesta tutkinnon osasta, jotka valitaan tutkinnon suorittajan työtehtävien mukaan. Myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Asiakkuuksien hoitaminen finanssialalla

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

 • Säästämisen ja sijoittamisen palvelut
 • Rahoituspalvelut
 • Päivittäiset pankkiasioinnin palvelut
 • Riskivakuuttamisen palvelut
 • Korvauspalvelut
 • Eläkevakuuttamisen palvelut
 • Back office -palvelut
 • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
  • Kiinteistövälitysalan ammattitutkinnosta Kiinteistövälitysalalla toimiminen -tutkinnon osa
  • Myynnin ammattitutkinnosta Myynnin toteuttaminen -tutkinnon osa
  • Sihteerin ammattitutkinnosta Sihteerinä toimiminen tai Toimiston sihteerinä toimiminen -tutkinnon osa
  • Taloushallinnon ammattitutkinnosta jokin pakollisista tutkinnon osista
  • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnosta Oman tuotekehitystyön toteutus -tutkinnon osa
  • Yrittäjän ammattitutkinnosta Yritystoiminnan suunnittelu, Yritystoiminnan käynnistäminen tai Franchisingyrittäminen -tutkinnon osa
  • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnosta Yritysneuvonnan toteuttaminen ja kehittäminen -tutkinnon osa

Voimassa oleviin tutkinnon perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen sivuilla. Alaan ja ammattitutkinnon suorittamiseen voit tutustua myös Finanssialan keskusliiton videon avulla.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Tutkintotilaisuudet järjestetään tutkinnon suorittajan työ- tai työharjoittelupaikalla joustavasti opintojen aikana.

Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tarvittavin osin oppilaitoksessa.

Opetuksessa hyödynnetään mm.

 • Lähiopetusta (n.1–2 päivää/kuukausi),
 • ohjattua etäopetusta sekä
 • verkossa tapahtuvaa oppimista ja keskusteluja.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät rahoitus-, sijoitus- tai vakuutusalalla. Tutkinto edellyttää kaupallisen alan perusosaamista sekä muutaman vuoden työkokemusta asiakaspalvelutehtävistä.

Pääsyvaatimukset

Koulutus ja tutkinnon suorittaminen edellyttävät alan työ- tai työharjoittelupaikkaa.

Yleiset pääsyvaatimukset:

 • suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaava oppimäärä
 • alalle soveltuva terveydentila
 • yli 18-vuotias
 • riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen

Kaikkien maahanmuuttajataustaisten hakijoiden kielitaito kartoitetaan ennen valintahaastattelua.

Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Opiskelukustannukset

Omaehtoinen koulutus

Koko tutkinto: Osallistumismaksu 300 € + tutkintomaksu 58 €.

Osatutkinto: Osallistumismaksu 250 € + tutkintomaksu 58 €.

Oppisopimuskoulutus

Tutkintomaksu 58 €.

Ilman valmistavaa koulutusta osallistuvat

450 €/tutkinnon osa + tutkintomaksu 58 €

Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Hakeutuminen

Hakeutuminen hakuaikojen ulkopuolella

Ota yhteyttä tutkintovastaavaan ja kartoita mahdollisuutesi aloittaa Finanssialan ammattitutkinnon suorittaminen.

Lisätiedot

Tutkintovastaava Vesa Ala-Lahti
puh. 040 756 5237
vesa.ala-lahti(at)tampere.fi

Koulutuspäällikkö Hilkka Pöyliö
p. 040 800 4626
hilkka.poylio(at)tampere.fi

Opintojen ohjaus Paula Pihlus
p. 040 806 2656
paula.pihlus(at)tampere.fi

Koulutussuunnittelija Heljä Tokas
p. 040 800 4805
helja.tokas(at)tampere.fi