Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Liiketalous ja kauppa » Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Seuraava haku käynnistyy keväällä 2018 ja koulutus alkaa syksyllä 2018.

merkonomi

Koulutuspaikka:

Tredu, Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Tredu, Sammonkadun toimipiste, Tampere

Kesto:

Tutkinnon suorittaminen kestää enintään kaksi vuotta. Tutkinnon suorittamisen aikaan vaikuttavat tutkintorakenne, aiemmat opinnot sekä työkokemus.

Valintatilaisuus:

-


Kiinnostaako työ myynnin, markkinoinnin tai asiakaspalvelun parissa vai mahdollisesti toimiston tai taloushallinnon tehtävissä? Tartu nyt tilaisuuteen ja lähde mukaan kehittämään ammattitaitoasi! Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on monipuolinen ja työmarkkinoiden arvostama kaupan ja hallinnon alan perustutkinto.

Liiketalouden perustutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa tutkinnon suorittajalle monipuolinen ammattitaito sekä valmiudet kehittää sitä.

Tutustu voimassa oleviin Liiketalouden perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla!

Tutkinto rakentuu viidestä tai kuudesta tutkinnon osasta, jotka valitaan omien kiinnostuksen kohteidesi ja työtehtäviesi pohjalta.

Koko tutkinnon sijaan on mahdollista suorittaa vain yksittäisiä tutkinnon osia. Tutkinnossa edellytetty osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tehtävissä ja näytöt järjestetään tutkinnon suorittajan työ- tai työharjoittelupaikalla joustavasti opintojen aikana.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Tutkinnon suorittamisen aikana opiskelija osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa tutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tarvittavin osin oppilaitoksessa.

Opetuksessa hyödynnetään mm.

 • Lähiopetusta,
 • ohjattua etäopetusta,
 • verkossa tapahtuvaa oppimista ja keskus­teluja sekä
 • itsenäistä opiskelua.

Lähiopetus toteutetaan päästääntöisesti päiväopintoina klo 8.30–15.45 välisenä aikana. Tutkintorakenteesta ja opiskeluajasta riippuen osa lähiopetuksesta voi olla myös iltaisin klo 17.00–20.00.

Myös lähiopetuksen määrä riippuu tutkintorakenteesta ja ammattitaidon kartuttamisen tarpeesta. Lähiopetusta on keskimäärin 1–2 päivää tai iltaa viikossa.

Koulutuksen kohderyhmä

Liiketalouden perustutkinto soveltuu kaupan ja hallinnon alalle pyrkiville henkilöille ja henkilöille, joilta puuttuu alan peruskoulutus. Liiketalouden perustutkinto tarjoaa väylän jatko-opintoihin.

Valitse omien työtehtäviesi tai tulevaisuuden toiveiden mukainen osaamisala;

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat erilaisissa myynnin, markkinoinnin, palveluiden ja/tai kaupan tehtävissä. Asiakaspalvelun ja myynnin merkonomi työskentelee esimerkiksi

 • myyjänä,
 • somistajana,
 • myyntineuvottelijana,
 • rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojana,
 • tuoteryhmä- tai osastovastaavana,
 • tuote-edustajana,
 • markkinointiassistenttina tai
 • myyntisihteerinä.

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät taloushallinnossa ja/tai asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä. Talous- ja toimistopalvelujen merkonomi työskentelee esimerkiksi seuraavanlaisissa alan työtehtävissä:

 • kirjanpitäjä,
 • reskontranhoitaja,
 • laskuttaja,
 • palkanlaskija,
 • palkka-assistentti,
 • toimistoassistentti,
 • toimistosihteeri tai
 • rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö.

Pääsyvaatimukset

Tutkinnon suorittamisen edellytykset:

 • Opiskelijalla on työpaikka tai työssäoppimispaikka
 • Opiskelijan työnantaja on sitoutunut opiskeluun
 • Opiskelijalla on käytössään tietokone ja Internet-yhteys, koska opiskelu tapahtuu myös verkon välityksellä.
 • Tutkinnon edellyttämä ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä.

Yleiset pääsyvaatimukset:

 • suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaava oppimäärä
 • alalle soveltuva terveydentila
 • riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen

Hakeutuminen

Seuraava haku käynnistyy keväällä 2018 ja koulutus alkaa syksyllä 2018.

Lisätiedot

Tutkintovastaava/Opintojen ohjaaja Päivi Koskiranta
p. 040 806 2657
paivi.koskiranta(at)tampere.fi

Koulutussuunnittelija Oili Rosenqvist
p. 040 806 4092
oili.rosenqvist(at)tampere.fi