Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Liiketalous ja kauppa » Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Kiinnostaako Markkinointiviestinnän ammattitutkinto?

Ota yhteyttä opettaja Satu Drufvaan (satu.drufva(at)tampere.fi tai p. 040 868 7606) ja kartoita mahdollisuutesi aloittaa Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaminen.

Osaamisalat:
markkinointiassistentti
visuaalinen markkinoija

Koulutuspaikka:

-

Valintatilaisuus:

-


Hei sinä markkinointiviestinnän ammattilainen tai sellaiseksi haluava: Tule hankkimaan tai päivittämään käyttöösi nykyaikaiset työkalut projektien, viestinnän ja visuaalisen markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Varmista paikkasi tulevaisuudessa - Hae koulutukseen nyt!

Koulutuksen sisältö ja totetus

Näyttötutkinto on aikuisille suunniteltu käytännönläheinen ja joustava tapa opiskella työn ohessa ja lisätä ammattitaitoa. Näyttötutkinnon avulla saat eväitä ammattivalmiuksiesi parantamiseen sekä opit hiomaan ja kehittämään omaa osaamistasi.

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Markkinointiviestintä ja toimeksiannon valmistelu

Valinnaiset osaamisalat, joista valitaan yksi

Markkinointiassistentin osaamisala

 • Projektisuunnitelman laadinta
 • Projektisuunnitelman toteutus


Visuaalisen markkinoijan osaamisala

 • Visuaalisen suunnitelman laatiminen
 • Visuaalisen suunnitelman toteutus


Voimassa oleviin tutkinnon perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen www-sivuilla.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Tutkintotilaisuudet järjestetään tutkinnon suorittajan työ- tai työharjoittelupaikalla joustavasti opintojen aikana.

Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tarvittavin osin oppilaitoksessa.

Opetuksessa hyödynnetään mm.

 • Lähiopetusta (n. 2 päivää/kuukausi),
 • ohjattua etäopetusta sekä
 • verkossa tapahtuvaa oppimista ja keskusteluja.

Koulutuksen kohderyhmä

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on perustiedot ja taidot markkinointiviestinnästä sekä jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus antaa valmiudet markkinoinnin työtehtäviin mm. vähittäiskaupan alalla sekä messu- ja näyttelytoiminnan piirissä.

Markkinointiassistentin osaamisala on suunnattu niille moniosaajille, jotka pitävät markkinointiprojektien langat käsissään esim. sähköisen viestinnän ja tiedotuksen tekijöille, tapahtumien koordinoijille, messu-, näyttely- ja asiakastilaisuuksien markkinoijille, sekä markkinointiviestinnän kampanjoiden ja materiaalien suunnittelijoille.

Visuaalisen markkinoijan osaamisala on suunnattu erilaisissa visuaalisen markkinoinnin tehtävissä työskenteleville henkilöille esim. myymälöissä tai messu-, näyttely- ja tapahtumaympäristössä esillepanoja, somistuksia, tilasuunnitelmia tai myynti- ja markkinointipisteitä tekeville henkilöille.

Pääsyvaatimukset

Koulutus ja tutkinnon suorittaminen edellyttävät alan työ- tai työharjoittelupaikkaa.

Yleiset pääsyvaatimukset:

 • suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaava oppimäärä
 • alalle soveltuva terveydentila
 • yli 18-vuotias
 • riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen

Kaikkien maahanmuuttajataustaisten hakijoiden kielitaito kartoitetaan ennen valintahaastattelua.

Opiskelukustannukset

Omaehtoinen koulutus

Osallistumismaksu 300 € + tutkintomaksu 58 €

Osatutkinto: Osallistumismaksu 250 € + tutkintomaksu 58 €.

Oppisopimuskoulutus

Tutkintomaksu 58 €.

Ilman valmistavaa koulutusta osallistuvat

450 €/tutkinnon osa + tutkintomaksu 58 €

Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Lisäksi opiskelijat hankkivat koulutukseen tarvittavat materiaalit ja työvälineet.

Hakeutuminen

Hakeutuminen hakuaikojen ulkopuolella

Ota yhteyttä opettajaan ja tiedustele mahdollisuuksiasi aloittaa Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaminen.

Lisätiedot

Opettaja Satu Drufva
p. 040 868 7606
satu.drufva(at)tampere.fi

Koulutussuunnittelija Heljä Tokas
p. 040 800 4805
helja.tokas(at)tampere.fi

Opintosihteeri Tiina E. Tapio
p. 040 0276 084
tiina.e.tapio(at)tampere.fi

Opintojen ohjaus Paula Pihlus
p. 040 806 2656
paula.pihlus(at)tampere.fi