Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Liiketalous ja kauppa » Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Kiinnostaako Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto?

Ota yhteyttä tutkintovastaava Anna-Maija Vilkkoon (anna-maija.vilkko(at)tampere.fi tai p. 050 320 9051) ja kartoita mahdollisuutesi aloittaa Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon suorittaminen.

Taloushallinnon osaamisala

Henkilöstötyön osaamisala

Omaehtoinen ja oppisopimuskoulutus, päivä-monimuoto

Koulutuspaikka:

Tredu, Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Valintatilaisuus:

-


Lähde mukaan kehittämään strategisen tason osaamistasi! Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon tavoitteena on ammattitaidon kasvu ja koko työyhteisön käytäntöjen kehittäminen.

Pätevöidy talous- tai henkilöstöhallinnon ammattilaiseksi ja hanki virallinen todistus osaamisestasi. Näyttötutkinto on aikuisille suunniteltu käytännönläheinen ja joustava tapa opiskella työn ohessa ja lisätä ammattitaitoa.

Varmista paikkasi tulevaisuudessa – HAE koulutukseen nyt!

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Tredussa tarjolla olevassa Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • Taloushallinnon osaamisala
  • Henkilöstötyön osaamisala

Osaamisalojen sisällä tutkinto rakentuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta, jotka valitaan työtehtäviesi mukaan. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen.

Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tarvittavin osin oppilaitoksessa.

Opetuksessa hyödynnetään mm.

  • Lähiopetusta (n. 1–2 päivää/kuukausi),
  • ohjattua etäopetusta sekä
  • verkossa tapahtuvaa oppimista ja keskusteluja.

Koulutuksesa käytetään luennoitsijoita, jotka ovat alan erikoisasiantuntijoita suoraan työelämästä.

Koulutuksen kohderyhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa valitaan työtehtävien mukaisesti taloushallinnon tai henkilöstötyön osaamisala.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Osaamisalan keskeinen sisältö on talouden analysointi, suunnittelu ja seuranta sekä budjetti- tai talousarvioseurannan arviointi. Koulutus soveltuu esimerkiksi talouspäälliköille tai kirjanpitäjille.

Henkilöstötyön osaamisalassa kehitetään työ- palvelussuhdeasioiden osaamista. Tässä osassa keskeistä on henkilöstön tilan ja henkilöstöasioiden analysointi sekä henkilöstösuunnitelmien laadinta ja esimiesten tukeminen henkilöstötyössä. Koulutus soveltuu esimerkiksi henkilöstöpäälliköille ja HR-asiantuntijoille.

Tutkinto soveltuu muutaman vuoden talouden tai henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja/tai esimiestason tehtävissä toimineille.

Tutkinto suoritetaan aidosti työelämässä osaamisalan ja tutkinnon osien edellyttämissä tehtävissä.

Opiskelukustannukset

Omaehtoinen koulutus

Koko tutkinto: Osallistumismaksu 430 € + tutkintomaksu 58 €.

Osatutkinto: Osallistumismaksu 350 € + tutkintomaksu 58 €.

Oppisopimuskoulutus

Tutkintomaksu 58 €.

Ilman valmistavaa koulutusta osallistuvat

600 €/tutkinnon osa + tutkintomaksu 58 €.

Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Hakeutuminen

Hakeutuminen hakuaikojen ulkopuolella

Ota yhteyttä tutkintovastaavaan ja kartoita mahdollisuuksiasi aloittaa Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon suorittaminen.

Lisätiedot

Tutkintovastaava Anna-Maija Vilkko
p. 050 320 9051
anna-maija.vilkko(at)tampere.fi

Koulutussuunnittelija Heljä Tokas
p. 040 800 4805
helja.tokas(at)tampere.fi

Opintojen ohjaus Paula Pihlus
p. 040 806 2656
paula.pihlus(at)tampere.fi

Opintosihteeri Tiina Tapio
p. 040 0276 084
tiina.e.tapio(at)tampere.fi