Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Sähkö- ja automaatiotekniikka » Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

1.5.2017 saakka.

Sähköasentaja

Omaehtoinen koulutus, ilta- ja monimuoto-opetus

Koulutuspaikka:

Tredu, Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Ajankohta:

9.8.2017 - 29.5.2019

Kesto:

n. 2 v

Hinta:

58 €

Valintatilaisuus:

-


Koulutuksen sisältö ja toteutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tuottaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatioalan tehtävissä.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittanut sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan.

Tutkinnon osat:

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
  • Sähkö- ja automaatioasennukset
  • Sähkö- ja energiatekniikka
  • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät


Koulutuksen toteutus ilta-/monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on neljänä iltana viikossa,
ma-to klo 17.00-20.15 (neljä oppituntia/ilta) lukuvuoden aikana. Koulutuksen loma-aika on 1.6.-7.8.2018.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tutkinnon perusteet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Perustutkinnon näyttötutkintona suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun.

Koulutuksen kohderyhmä

Sähköasentajan ammatista kiinnostuneet. Koulutukseen osallistuvalla ei tarvitse olla sähköalan aikaisempaa koulutusta tai osaamista.

Pääsyvaatimukset

Yleiset valintakriteerit

Opiskelijaksi valittavan tulee olla

1. suorittanut perusopetuksen oppimäärän TAI hänellä tulee olla sitä vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi hänellä tulee olla riittävät muut oppimisvalmiudet - ja opiskeluedellytykset koulutuksen ja tutkinnon suorittamista varten.

2. alalle soveltuva terveydentilaltaan. Koulutuksessa ei ole terveydellisiä erityisvaatimuksia, mutta käytännössä alan työtehtävissä edellytetään mm. normaalia värinäköä.

3. täyttänyt 18 -vuotta sinä kalenterivuonna kun koulutus alkaa.

4. riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan suomen kielen taidon arviointitilaisuuteen ennen mahdollista kutsua varsinaiseen valintatilaisuuteen.
Kielitaitotesti järjestetään to 4.5.2017 klo 13.00-16.00, TREDUn Hepolamminkadun toimipisteessä.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €. Ammattikirjallisuuden ja henkilökohtaisten työvälineiden hankinta n. 200 €.

Hakeutuminen

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake sivun yläosasta löytyvän Hae tästä -linkin kautta. Hakuaika 1.5.2017 saakka.

Koulutuksen opiskelijavalintatilaisuudet pidetään mm. seuraavina päivinä:
8.5.2017 klo 8-17 ja 11.5.2017 klo 8-14.

Koulutuksen opiskelijavalinta ja opintososiaaliset edut.

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Timo Salin
p. 044 766 4410
timo.salin(at)tampere.fi

Koulutussuunnittelija Milla Alén
p. 050 329 5311
milla.alen(at)tampere.fi