Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Sosiaali- ja terveysala » Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, verkko-monimuoto-opetus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Hakuaika tammikuussa 2017 alkavaan koulutukseen on päättynyt 26.9.2016.

Opetusmuoto: verkko- ja monimuoto-opetus

Koulutuspaikka:

Tredu, Santalahdentien toimipiste, Tampere

Ajankohta:

16.1.2017 - 21.12.2018

Kesto:

2 vuotta

Hinta:

58 €

Valintatilaisuus:

Tredu, Pyynikintien toimipiste, Tampere


Tutkinnon rakenne

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä yhdestä osaamisalasta. Lisäksi tutkintoon kuuluu valinnainen tutkinnonosa.

Pakolliset tutkinnon osat
Kasvun tukeminen ja ohjaus
Hoito ja huolenpito
Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala
Asiakaspalvelu ja tietohallinta
Ensihoito
Kuntoutus
Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
Mielenterveys- ja päihdetyö
Sairaanhoito ja huolenpito
Suun terveydenhoito
Vammaistyö
Vanhustyö

Valinnainen tutkinnon osa

Vanhusten kotihoito ja huolenpito
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä
Suun terveyden edistäminen ja suun terveyden erikoisaloilla toimiminen
Yritystoiminnan suunnittelu

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksena, työpajoina, opintopiiriopiskeluna ja työssä oppimisen jaksoina. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 3–5 kuukaudessa ja ne järjestetään torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin (muutokset ovat mahdollisia). Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville koulutus on mahdollista suorittaa osittain työn ohella ja omalla kotipaikkakunnalla. Koulutus on etäpainotteista ja siinä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten Moodle-verkko-oppimisympäristöä, sähköpostia ja internetiä. Työssä oppimista on 4–5 jaksoa, joista osan voi suorittaa omassa työssään henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Tutkinnon suorittajan tukena on ohjaavan opettajan lisäksi opintopiiri.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen sekä työ- ja muun soveltuvan kokemuksen perusteella. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka avulla tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Koulutuksen kohderyhmä

Lähihoitajan näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen voivat hakea alalle soveltuvat ammatillista koulutusta vailla olevat tai ammatinvaihtajat. Verkkopainotteista mallia suosittelemme henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan työkokemusta.

Infotilaisuus koulutuksista järjestetään keskiviikkona 9.3.2016 klo 16.30 osoitteessa Pyynikintie 2, Tampere.

Pääsyvaatimukset

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila Katso alalle soveltuva terveys tästä
Yli 18-vuotias
Riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen

Opiskelukustannukset

58,00 €

Hakeutuminen

1. Täytä sähköinen hakulomake 5.-23.9.2016 välisenä aikana
2. Saat kutsun psykologiseen soveltuvuusarviointiin, jotka järjestetään aikavälillä 3.-7.10.2016 Tredun Pyynikintien toimipisteessä
3. Psykologisen soveltuvuusarvioinnin jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, jotka toteutetaan aikavälillä 24.-28.10.2016
4. Tiedot opiskelijavalinnoista lähetetään viikoilla 46-47
5. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 9.12.2016 mennessä
6. Opiskelu alkaa 16.1.2017

Lisätiedot

Koulutusneuvonta ti, ke ja to klo 9 - 11, p. 050 085 1346

Opinto-ohjaaja Minna Arvonen
p. 050 576 1408, minna.arvonen(at)tampere.fi

Koulutussuunnittelija Tarja Jaskari
p. 050 376 0106, tarja.jaskari(at)tampere.fi