Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Sosiaali- ja terveysala » Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, verkko-monimuoto-opetus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Hakuaika elokuussa 2017 alkavaan koulutukseen on 21.2.-14.3.2017.

Infotilaisuus ke 8.3.2017 klo 15.00 Tredun Santalahdentien toimipisteessä, os. Santalahdentie 10, Tampere (käynti Pirkankadun puolelta sisäpihan D-ovi).

Opetusmuoto: verkko- ja monimuoto-opetus

Koulutuspaikka:

Tredu, Santalahdentien toimipiste, Tampere

Ajankohta:

21.8.2017 - 31.5.2019

Kesto:

2 vuotta

Hinta:

58 €

Valintatilaisuus:

Tredu, Santalahdentien toimipiste, Tampere


Tutkinnon rakenne

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä yhdestä osaamisalasta. Lisäksi tutkintoon kuuluu valinnainen tutkinnon osa.

Pakolliset tutkinnon osat (3)
Kasvun tukeminen ja ohjaus
Hoito ja huolenpito
Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala (1)
Ensihoito
Jalkojenhoito
Kuntoutus
Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
Mielenterveys- ja päihdetyö
Sairaanhoito ja huolenpito
Suun terveydenhoito
Vammaistyö
Vanhustyö

Valinnainen tutkinnon osa (1)

Osaamisalaa täydentävä valinnainen tutkinnon osa oppilaitoksen tarjonnasta.

Koko tutkinnon suorittaminen sisältää viisi tutkintotilaisuutta, jotka suoritetaan lähihoitajan erilaisissa toimintaympäristöissä. Arvioijina toimivat koulutetut työelämän ja oppilaitoksen arvioijat.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksena, työpajoina, opintopiiriopiskeluna ja työssä oppimisen jaksoina. Koulutus on etäpainotteista ja siinä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sähköisiä oppimisympäristöjä. Lähiopetusta on keskimäärin kolme peräkkäistä päivää kuukaudessa. Työssä oppimisjaksoja on yhteensä 4-5 ja ne toteutetaan kuuden viikon jaksoina määriteltyinä ajankohtina. Jaksoja on 1-2 lukukaudessa. Työssä oppimista voi suorittaa omassa työssä niiltä osin kuin työ ja työpaikka vastaavat opiskeltavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon suorittajan tukena on ohjaavan opettajan lisäksi opintopiiri.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen sekä työ- ja muun soveltuvan kokemuksen perusteella. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka avulla tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Koulutuksen kohderyhmä

Lähihoitajan näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen voivat hakea alalle soveltuvat ammatillista koulutusta vailla olevat tai ammatinvaihtajat. Verkkopainotteista mallia suosittelemme henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan työkokemusta. Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville koulutus on mahdollista suorittaa osittain työn ohella ja omalla kotipaikkakunnalla.

Pääsyvaatimukset

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila Katso alalle soveltuva terveys tästä
Yli 18-vuotias
Riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen (YKI 3)

Opiskelukustannukset

58,00 €

Hakeutuminen

1. Täytä sähköinen hakulomake 21.2.-14.3.2017 välisenä aikana
2. Saat kutsun psykologiseen soveltuvuusarviointiin, jotka järjestetään viikolla 13 Tredun Santalahdentien toimipisteessä
3. Psykologisen soveltuvuusarvioinnin jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, jotka toteutetaan viikolla 16
4. Tiedot opiskelijavalinnoista lähetetään viikoilla 19-20
5. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 31.5.2017 mennessä
6. Opiskelu alkaa 21.8.2017

Lisätiedot

TreduNavi, p. 040 170 5649, tredu.haku@tampere.fi

Infotilaisuus keskiviikkona 8.3.2017 klo 15.00 Tredun Santalahdentien toimipisteessä
osoitteessa Santalahdentie 10, Tampere (käynti Pirkankadun puolelta sisäpihan D-ovi).