Välinehuoltajan ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Haku koulutukseen on 15.3.-23.4.2017

Koulutuspaikka:

-

Ajankohta:

14.8.2017 - 1.6.2018

Hinta:

458 €

Valintatilaisuus:

-


Koulutuksen tavoitteena on vastata välinehuollon tarpeisiin syventämällä osallistujien ammatillisia valmiuksia välinehuollon eri toimintasektoreilla.

Koulutus rakentuu välinehuollon ammattitutkinnon mukaisesti ja koulutusaikana suoritetaan tutkintotilaisuudet välinehuollon pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Koulutus muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta:
1. Välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä puhdistamis- ja desinfektiopalveluiden tuottaminen
2. Välineistön kuivaaminen, tarkastaminen, pakkaaminen ja pakkaamispalveluiden tuottaminen
3. Välineistön sterilointi ja sterilointipalveluiden tuottaminen
ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta:
4. Suun terveydenhoidon välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä teroituspalveluiden tuottaminen
5. Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
6. Tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta
7. Tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä (4) tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Koulutus järjestetään päivä- ja monimuoto - opetuksena. Koulutus muodostuu lähiopetuspäivistä, itsenäisestä opiskelusta ja työssä oppimisesta ja tutkintotilaisuuksista.

Koulutuksen kohderyhmä

Välinehuoltajan ammattitutkinnosta kiinnostuneet, vähintään peruskoulun tai vastaavan tasoisia tietoja ja taitoja omaava henkilö.

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu 400 € ja tutkintomaksu on 58 €. Maksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Hannele Majamäki
p. 050 541 5721, hannele.majamaki(at)tampere.fi

Opettaja Merja Hakkarainen
p. 040 806 2943, merja.hakkarainen(at)tampere.fi