Koulutukset » Nuorten koulutus » Ammatilliset perustutkinnot » Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto

Hae koulutukseen

Tredu, Metsätien toimipiste, Ylöjärvi

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja

Tredu, Kannuksen toimipiste

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja

Tredu, Ruokolahden toimipiste

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja

Tredu, Ähtärin toimipiste

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja

Tredu, Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneasentaja, myös yo-pohjaisena

Tredu, TTS Rajamäen toimipiste, Nurmijärvi

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja
Ammattinimikkeet:

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneasentaja

joustava

Koulutuspaikka:

Tredu, Metsätien toimipiste, Ylöjärvi

Tredu, Kannuksen toimipiste

Tredu, Ruokolahden toimipiste

Tredu, Ähtärin toimipiste

Tredu, Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Tredu, TTS Rajamäen toimipiste, Nurmijärvi

Haku:

Joustava

Pääsykokeet:

-


Koulutukseen on suorahaku, HAE TÄSTÄ!

Metsäalan perustutkinnolla saa laaja-alaiset valmiudet toimia metsäalan työtehtävissä. Näihin kuuluvat koneellinen puunkorjuu, puutavaran lähikuljetus, metsän uudistaminen ja -hoito sekä koneiden huoltotyöt.

Nyt koulutusmahdollisuudet lisääntyvät uuden yhteistyökumppanin myötä, uusi Tredun toimipiste aloittaa elokuussa 2016 Rajamäellä. Uusi yhteistyökumppani TTS Työtehoseura Rajamäki. Tredu kouluttaa metsäkoneenkuljettajia nyt viidellä paikkakunnalla, Ylöjärvi, Kannus, Ähtäri, Ruokolahti ja Rajamäki.

Opinnoissa käytetään nykyaikaisia hakkuukoneita ja metsätraktoreita oikeissa työkohteissa. Koulutuksessa saa perustiedot metsän- ja ympäristönhoidosta, puun tuottamisesta ja -korjuusta, metsäkoneiden huollosta ja kunnossapidosta sekä yritystoiminnasta. Työpaikoilla oppimista on vähintään puoli vuotta. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin vaihtoihin.

Opinnoissa erikoistutaan joko hakkuukoneen kuljettajaksi tai metsätraktorin kuljettajaksi. Ylioppilastutkinnon tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut voi opiskella metsäkoneasentajaksi. Puutavaran autokuljetukseen voi erikoistua logistiikan perustutkinnon kautta. Ammattinimike on tällöin yhdistelmäajoneuvonkuljettaja. Tästä koulutuksesta kerrotaan logistiikan perustutkinnon esittelyssä.

Tärkeitä asioita alalla toimiessa

 • atk-taidot
 • havainnointikyky
 • itsenäisyys ja oma-aloitteisuus
 • kyky tarttua töihin
 • kiinnostus koneisiin ja tekniikkaan
 • kyky tehdä nopeita päätöksiä
 • tarkkuus
 • vastuullisuus

Opetussuunnitelma

Katso lisätietoa tutkinnosta:

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa: Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja [pdf, 2 MB]
Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa: Metsäalan perustutkinto, metsäkoneasentaja [pdf, 1 MB]

Tutustu myös opetussuunnitelman nuorten koulutuksen yhteiseen osaan.


Metsäkoneasentaja

Lisätietoja metsäkoneasentajakoulutuksesta

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja kaataa, karsii ja katkoo puita hakkuukoneella sekä kuljettaa niitä metsätraktorilla. Hän voi myös tehdä koneellisesti metsäojia ja -teitä sekä kantojen nostamista, valmistaa metsäenergiaa sekä huoltaa ja korjata metsäkoneita. Metsäkoneenkuljettaja työskentelee metsäkonealan yrityksissä, huolto- ja korjaamoyrityksissä, koneiden valmistus- ja myyntiorganisaatioissa tai omassa yrityksessä.

Tampereen seudun ammattiopiston, Metsätien toimipisteessä metsäkoneenkuljettajaksi opiskeleva voi halutessaan suorittaa kuljetusalan perustason ammattipätevyysopinnot, joihin kuuluu ohjattu C-luokan ajokortin autokouluopetus. Teoria ja ajo-opetuksen kulut maksaa oppilaitos. Opiskelija maksaa C-ajokorttiin kuuluvat viranomaismaksut (n. 400 €). Pätevyysopinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia metsäkoneyrityksen koneiden siirtotehtävissä ja myös maantiekuljetuksien tavaraliikenteen työtehtävissä.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Seuraava yhteishaku on 21.2.-14.3.2017

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Metsäopetus.fi

Katso lisää haastattelusta www.ammattiosaaja.fi -sivustolta