Koulutukset » Nuorten koulutus » Ammatilliset perustutkinnot » Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto

Hae koulutukseen

Tredu, Metsätien toimipiste, Ylöjärvi

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja

Tredu, Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneasentaja, vain yo-pohjaisena

Tredu, Kannuksen toimipiste

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja

Tredu, TTS Rajamäen toimipiste, Nurmijärvi

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja

Tredu, Ruokolahden toimipiste

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja

Tredu, Ähtärin toimipiste

 • Metsäalan perustutkinto
 • Metsäkoneenkuljettaja
Ammattinimikkeet:

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneasentaja

Koulutuspaikka:

Tredu, Metsätien toimipiste, Ylöjärvi

Tredu, Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Tredu, Kannuksen toimipiste

Tredu, TTS Rajamäen toimipiste, Nurmijärvi

Tredu, Ruokolahden toimipiste

Tredu, Ähtärin toimipiste

Pääsykokeet:

-


Metsäalan perustutkinnolla saa laaja-alaiset valmiudet toimia metsäalan työtehtävissä. Näihin kuuluvat koneellinen puunkorjuu, puutavaran lähikuljetus, metsän uudistaminen ja -hoito sekä koneiden huoltotyöt. Opinnoissa käytetään nykyaikaisia hakkuukoneita ja metsätraktoreita oikeissa työkohteissa. Koulutuksessa saa perustiedot metsän- ja luonnonhoidosta, puun tuottamisesta ja -korjuusta, metsäkoneiden huollosta ja kunnossapidosta sekä yritystoiminnasta. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin vaihtoihin.

Opinnoissa erikoistutaan joko hakkuukoneen kuljettajaksi tai metsätraktorin kuljettajaksi. Ylioppilastutkinnon tai toisen ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi opiskella metsäkoneasentajaksi. Puutavaran autokuljetukseen voi suuntautua logistiikan perustutkinnossa, ammattinimike on yhdistelmäajoneuvonkuljettaja.

Tärkeitä asioita metsäalan töissä

 • atk-taidot
 • havainnointikyky
 • itsenäisyys ja oma-aloitteisuus
 • kiinnostus koneisiin ja tekniikkaan
 • kyky tarttua töihin ja tehdä nopeita päätöksiä
 • kyky tehdä nopeita päätöksiä
 • tarkkuus
 • vastuullisuus

Opetussuunnitelma

Katso lisätietoa tutkinnosta:

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa: Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja [pdf, 2 MB]
Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa: Metsäalan perustutkinto, metsäkoneasentaja [pdf, 1 MB]

Tutustu myös opetussuunnitelman nuorten koulutuksen yhteiseen osaan.


Metsäkoneasentaja

Metsäkoneasentaja huoltaa ja korjaa puunkorjuukoneita sekä muita liikkuvia työkoneita. Hänen ydinosaamisalueitaan ovat työkoneiden teknisen rakenteen tuntemus, vianetsintä ja korjaus sekä koneiden tietojärjestelmien hallinta vianetsinnässä ja koneiden säädössä. Metsäkoneasentaja työskentelee metsäkoneasentajana, liikkuvien työkoneiden asentajana, hydrauliikka-asentajana, huoltoneuvojana ja varaosamyyjänä.

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja kaataa, karsii ja katkoo puita hakkuukoneella sekä kuljettaa niitä metsätraktorilla. Hän voi myös tehdä koneellisesti metsäojia ja -teitä sekä kantojen nostamista, valmistaa metsäenergiaa sekä huoltaa ja korjata metsäkoneita. Metsäkoneenkuljettaja työskentelee metsäkonealan yrityksissä, huolto- ja korjaamoyrityksissä, koneiden valmistus- ja myyntiorganisaatioissa tai omassa yrityksessä.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Seuraava yhteishaku on keväällä 2018.

Jos olet jo käynyt peruskoulun tai lukion, voit hakea ympäri vuoden suorahaussa. Voit hakea suorahaussa myös, jos

 • olet vailla ammatillista perustutkintoa
 • haluat hankkia lisäosaamista tai suorittaa tutkinnonosia
 • sinulla on jäänyt perustutkinto kesken ja haluat täydentää tutkinnon valmiiksi
 • tai olet vaihtamassa oppilaitosta tai paikkakuntaa.

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Metsäopetus.fi

Katso lisää haastattelusta www.ammattiosaaja.fi -sivustolta