Koulutukset » Nuorten koulutus » Ammatilliset perustutkinnot » Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Hae koulutukseen

Tredu, Koivistontien toimipiste

  • Prosessiteollisuuden perustutkinto
  • Prosessinhoitaja
Ammattinimikkeet:

Prosessinhoitaja

Koulutuspaikka:

Tredu, Koivistontien toimipiste

Pääsykokeet:

-


Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Yli 40 % Suomesta ulkomaille vietävistä tuotteista on puu- ja paperiteollisuuden sekä kemianteollisuuden tuotteita. Näitä ovat muun muassa polttoaineet, kosmetiikka, paperit, kartongit, pakkaukset ja lääkkeet. Käytät päivittäin tuotteita, joita prosessinhoitaja on valmistanut.

Prosessiteollisuuden perustutkinto antaa valmiudet toimia sekä kemiantekniikan että paperiteollisuuden prosessihoitajana. Opintoihin sisältyy paljon käytännön harjoituksia, kuten paperin ja biodieselin valmistusta sekä tuotteiden ja raaka-aineiden laadunvalvontaa. Lisäksi opinnot sisältävät muun muassa hydrauliikan ja pneumatiikan opintoja, sähkö- ja automaatiotekniikkaa sekä koneenpiirustuksen perusteita. Opintojen aikana opiskelijat suorittavat useita työelämän vaatimia korttikoulutuksia (tulityö, työturvallisuus, ensiapu).

Tärkeitä asioita alalla toimiessa

  • omatoimisuus
  • ongelmanratkaisukyky
  • tunnollisuus
  • yhteistyökyky


Opetussuunnitelma

Katso lisätietoa tutkinnosta:

Tredu opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa: Prosessiteollisuuden perustutkinto [pdf, 414 KB]
Tutustu myös opetussuunnitelman nuorten koulutuksen yhteiseen osaan.


Prosessinhoitaja

Prosessinhoitajat valmistavat esim. puhdasta vettä, sähköä ja lämpöä myös uusiutuvista luonnonvaroista. He tuottavat moneen käyttöön muun muassa paperituotteita, liimaa, maaleja ja rakennuskemikaaleja. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat olennainen osa toimintaa. Ammattitaitoon kuuluu kemikaalien käsittely, laadun valvonta ja varmistus, prosessienhallinta ja – ohjaus automaatiojärjestelmien avulla.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Seuraava yhteishaku on keväällä 2015.

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien yhteystiedot