Koulutukset » Nuorten koulutus » Ammatilliset perustutkinnot » Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Hae koulutukseen

Tredu, Koivistontien toimipiste, Tampere

  • Prosessiteollisuuden perustutkinto
  • Prosessinhoitaja
Ammattinimikkeet:

Prosessinhoitaja

Koulutuspaikka:

Tredu, Koivistontien toimipiste, Tampere

Pääsykokeet:

-


Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Yli 40 % ulkomaille vietävistä tuotteista on puu-, paperi- ja kemianteollisuuden tuotteita.

Käytät päivittäin tuotteita, joita prosessinhoitaja on valmistanut. Näitä ovat mm. juomavesi, sähkö, polttoaineet, kosmetiikka, paperit, kartongit, pakkaukset ja myös lääkkeet. Tänä päivänä prosessinhoitajat valmistavat uusia biotuotteista kuten bio-pohjaisia pakkauksia, biopolttoaineita ja biokemikaaleja (maalit, liimat, kosmetiikka).

Koulutus antaa valmiudet sekä kemiantekniikan että paperiteollisuuden prosessihoitajan työhön. Prosessinhoitajana ohjaat ja valvot tuotantoprosessia tuotantolaitoksissa, teet prosessien säätötoimia ja käytät prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä. Sinulla on myös valmiudet tehdä päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä analysoida raaka-aineita ja tuotteita laboratorioissa.

Voit opiskella pätevyyden sekä kemiantekniikan että paperiteollisuuden osaamisaloihin kolmessa vuodessa.

Tärkeitä asioita alalla toimiessa

  • halu oppia uutta
  • oikea asenne työskentelyyn
  • ongelmanratkaisukyky
  • yhdessä tekemisen taito

Opetussuunnitelma

Katso lisätietoa tutkinnosta:

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa: Prosessiteollisuuden perustutkinto [pdf, 831 KB]
Tutustu myös opetussuunnitelman nuorten koulutuksen yhteiseen osaan.


Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja valmistaa esim. puhdasta vettä, sähköä ja lämpöä – myös uusiutuvista luonnovaroista. Hän tuottaa esim. liimaa, maaleja, rakennuskemikaaleja ja paperituotteita. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa toimintaa.

Ammattitaitoon kuuluu kemikaalien käsittely, laadun valvonta ja varmistus, prosessienhallinta ja –ohjaus automaatiojärjestelmien avulla. Työpaikkoja ovat metsä-, kemian-, muovi- ja panimoteollisuuden yritykset sekä energiantuotanto- ja vesihuoltolaitokset. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Seuraava yhteishaku on keväällä 2015.

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Katso lisää haastattelusta www.ammattiosaaja.fi -sivustolta