Koulutukset » Nuorten koulutus » Ammatilliset perustutkinnot » Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Hae koulutukseen

Tredu, Koivistontien toimipiste, Tampere

  • Prosessiteollisuuden perustutkinto
  • Prosessinhoitaja
Ammattinimikkeet:

Prosessinhoitaja

Koulutuspaikka:

Tredu, Koivistontien toimipiste, Tampere

Pääsykokeet:

-


Koulutukseen on suorahaku, HAE TÄSTÄ!

Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Yli 40 % ulkomaille vietävistä tuotteista on puu-, paperi- ja kemianteollisuuden tuotteita.

Käytät päivittäin tuotteita, joiden tuotantoa prosessinhoitaja valvoo. Näitä ovat esimerkiksi juomavesi, sähkö, polttoaineet, kosmetiikka, paperit, kartongit, pakkaukset ja myös lääkkeet.
Tänä päivänä prosessinhoitajat valmistavat uusia biotuotteita kuten biopohjaisia pakkauksia, biopolttoaineita ja biokemikaaleja (maalit, liimat, kosmetiikka). Myös panimoteollisuus tarvitsee prosessinhoitajia. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa toimintaa.

Koulutus antaa valmiudet sekä kemiantekniikan että paperiteollisuuden prosessihoitajan työhön. Prosessinhoitajana ohjaat ja valvot tuotantoprosessia tuotantolaitoksissa, teet prosessien säätötoimia ja käytät prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä. Sinulla on myös valmiudet
tehdä päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä analysoida raaka-aineita ja tuotteita laboratorioissa.

Voit opiskella pätevyyden sekä kemiantekniikan että paperiteollisuuden osaamisaloihin kolmessa vuodessa.

Tärkeitä asioita alalla toimiessa

  • halu oppia uutta
  • oikea asenne työskentelyyn
  • ongelmanratkaisukyky
  • yhdessä tekemisen taito

Opetussuunnitelma

Katso lisätietoa tutkinnosta:

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa: Prosessiteollisuuden perustutkinto [pdf, 2 MB]
Tutustu myös opetussuunnitelman nuorten koulutuksen yhteiseen osaan.


Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja valvoo tuotantoa, jossa valmistetaan esim. puhdasta vettä, sähköä ja lämpöä – myös uusiutuvista luonnonvaroista. Hän tuottaa esim. liimaa, maaleja, rakennuskemikaaleja ja paperituotteita.

Ammattitaitoon kuuluu kemikaalien käsittely, laadun valvonta ja varmistus, prosessienhallinta ja -ohjaus automaatiojärjestelmien avulla. Työpaikkoja ovat metsä-, kemian-, muovi- ja panimoteollisuuden yritykset sekä energiantuotanto- ja vesihuoltolaitokset.

Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä ja työnäkymät ovat hyvät.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Seuraava yhteishaku on 21.2.-14.3.2017

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Katso lisää haastattelusta www.ammattiosaaja.fi -sivustolta