Koulutukset » Nuorten koulutus » Ammatilliset perustutkinnot » Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Hae koulutukseen

Tredu, Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

  • Prosessiteollisuuden perustutkinto
  • Prosessinhoitaja
Ammattinimikkeet:

Prosessinhoitaja

Koulutuspaikka:

Tredu, Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Pääsykokeet:

-


Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Käytät päivittäin tuotteita, joiden tuotantoa prosessinhoitaja valvoo: esimerkiksi juomavesi, sähkö, polttoaineet, kosmetiikka, paperit, kartongit, pakkaukset ja myös lääkkeet. Tänä päivänä prosessinhoitajat valmistavat uusia biotuotteita kuten biopohjaisia pakkauksia, biopolttoaineita ja biokemikaaleja (maalit, liimat, kosmetiikka). Myös panimoteollisuus tarvitsee prosessinhoitajia. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa toimintaa. Yli 40 % ulkomaille vietävistä tuotteista on puu-, paperi- ja kemianteollisuuden tuotteita.

Koulutus antaa valmiudet sekä kemiantekniikan että paperiteollisuuden prosessihoitajan työhön. Prosessinhoitajana ohjaat ja valvot tuotantoprosessia tuotantolaitoksissa, teet prosessien säätötoimia ja käytät prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä. Sinulla on myös valmiudet tehdä päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä analysoida raaka-aineita ja tuotteita laboratorioissa.

Tärkeitä asioita prosessiteollisuuden töissä

  • halu oppia uutta
  • oikea asenne työskentelyyn
  • ongelmanratkaisukyky
  • yhdessä tekemisen taito

Opetussuunnitelma

Katso lisätietoa tutkinnosta:

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa: Prosessiteollisuuden perustutkinto [pdf, 2 MB]
Tutustu myös opetussuunnitelman nuorten koulutuksen yhteiseen osaan.

Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja valvoo tuotantoa, jossa valmistetaan esim. puhdasta vettä, sähköä ja lämpöä – myös uusiutuvista luonnonvaroista. Hän tuottaa esim. liimaa, maaleja, rakennuskemikaaleja ja paperituotteita. Ammattitaitoon kuuluu kemikaalien käsittely, laadun valvonta ja varmistus, prosessienhallinta ja -ohjaus automaatiojärjestelmien avulla. Työpaikkoja ovat metsä-, kemian-, muovi- ja panimoteollisuuden yritykset sekä energiantuotanto- ja vesihuoltolaitokset. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä ja työnäkymät ovat hyvät. Voit opiskella pätevyyden biotekniikan, kemiantekniikan tai paperiteollisuuden osaamisalalta. Voit valita myös kaksi osaamisalaa kolmen vuoden opintoihin. Uutena biotekniikka!

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Seuraava yhteishaku on keväällä 2018.

Jos olet jo käynyt peruskoulun tai lukion, voit hakea ympäri vuoden suorahaussa. Voit hakea suorahaussa myös, jos

  • olet vailla ammatillista perustutkintoa
  • haluat hankkia lisäosaamista tai suorittaa tutkinnonosia
  • sinulla on jäänyt perustutkinto kesken ja haluat täydentää tutkinnon valmiiksi
  • tai olet vaihtamassa oppilaitosta tai paikkakuntaa.

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Katso lisää haastattelusta www.ammattiosaaja.fi -sivustolta