Koulutukset » Nuorten koulutus » Hakeutuminen

Hakeutuminen

Kevään 2017 yhteishaku 21.2.–14.3.2017

  • tieto valituille aikaisintaan 15.6.2017
  • opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 29.6.2017

Kysy lisää!

TreduNavi -hakupalvelu

Tredun opinto-ohjaajat

Tredun ja lukioiden koulutustarjonta koottuna taas yksiin kansiin! Klikkaamalla kuvaa pääset selaamaan! Voit myös selata perustutkintoja!

Paikkoja tutkinnon jo suorittaneille

Lukion suorittaneille
Voit hakea yhteishaun kautta niihin perustutkintoihin, joissa on varattu paikkoja lukion suorittaneille hakijoille.

Ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut, voit hakea Treduun suorahaussa.

Opiskelijavalintoihin vaikuttavat terveydelliset rajoitukset

Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (ns. soveltumattomuusratkaisut, Sora 1.1.2012) velvoittaa opiskelijan antamaan tietoja terveydentilastaan ja esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteen. Näiden pohjalta oppilaitoksen on mahdollista peruuttaa opiskeluoikeus tai velvoittaa opiskelijaa osallistumaan huumausainetestaukseen. LIsätietoja saatavilla Ammatinvalinta ja terveys -otsikon alta.

Kielikokeilla varmistetaan opinnoissa pärjääminen

Kielikokeilla varmistetaan opinnoissa pärjääminen. Kielikokeisiin kutsutaan hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli ja jos kielitaitoa ei ole voitu muuten todentaa. Kielikokeilla varmistetaan, että hakijalla on riittävä suullinen ja kirjallinen kielen osaaminen. Opiskelupaikan saaminen edellyttää pysyvää oleskelulupaa Suomessa.

Suorahaku - kysy opiskelupaikkoja

Suorahaun kautta voit hakea kaikkiin perustutkintoihin. Suorahaun linkki löytyy jokaisen perustutkinnon kohdalta.

Voit hakea, jos olet

  • käynyt peruskoulun tai lukion
  • vailla ammatillista perustutkintoa
  • haluat hankkia lisäosaamista tai suorittaa tutkinnonosia
  • sinulla on jäänyt perustutkinto kesken ja haluat täydentää tutkinnon valmiiksi
  • vaihtamassa oppilaitosta tai paikkakuntaa

Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmat opintosi ja mahdollinen työkokemus. Tutustu myös tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin. Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun ja/tai pääsykokeeseen. Opiskelijaksi ottamisesta päätetään oppilaitoksessa.

Opiskelijavalintojen julkaisu 15.6.2017

Valintatulokset julkaistaan Tredun verkkosivuilla sekä toimipisteiden ulko-ovissa. Jokainen opiskelijaksi valittu saa myös kirjeen postitse. Opetushallitus lähettää ohjauskirjeen ilman opiskelupaikkaa jääneille hakijoille.

Opiskelupaikan varmistus, peruutus ja opiskelijavalinnan purkaminen

Opiskelijaksi valitun tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköisesti 29.6.2017 mennessä. Samalla kysytään opiskelijan perustietoja sekä mahdollista tuen tarvetta opinnoissa.

Opiskelijan on ilmoitettava varatun opiskelupaikan peruuttamisesta viipymättä oppilaitokselle.

Opiskelijavalinta voidaan purkaa seuraavista syistä

  • jos yhteishaussa käytettyjä todistuksia ei toimiteta määräajassa
  • jos hakija on antanut yhteishaun perusteena olevasta pohjakoulutuksestaan tai arvosanoistaan virheellisiä tietoja.