Koulutukset » Oppisopimuskoulutus » Koulutustarjonta » Kotitalous- ja kuluttajapalvelut » Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto, toimitilahuoltaja, TAKK

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Tietopuolinen koulutus aloitetaan orientaatiopäivällä.

Orientaatiopäivät 2017:
17.2.2017
17.3.2017
7.4.2017
19.5.2017
16.6.2017


Toimitilahuollon osaamisala

Koulutuspaikka:

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Ajankohta:

Joustava

Kesto:

Koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta.

Hinta:

58 €


Oppisopimuksella opiskelet ja opit käytännönläheisesti. Voit kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää ammattitaitoasi. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Työpaikalta nimettävä työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuva oppimista. Monipuolisia työtehtäviä tekemällä ja osallistumalla ajankohtaisiin koulutuspäiviin alan oppilaitoksessa onnistut ja pääset tavoitteeseesi.

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnon, toimitilahuollon osaamisalan suorittanut henkilö hallitsee siivouksen keskeiset periaatteet ja käytännön siivoustyön sekä tuntee asiakaskohteen toiminnan vaatimukset siivouspalvelulle. Tutkinnon suorittajalla on valmiudet toimia itsenäisesti erilaisten toimitilojen kiinteistöpalvelu-, ylläpito- ja perusiivoustehtävissä sekä muissa asiakkaan tarvitsemissa palveluissa. Hän työskentelee erilaisissa asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöjen toimintaympäristöissä.


Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskeluohjelmassa määritellään tietopuolisen koulutuksen määrä, sisältö ja toteutusaika, oppisopimuksen aikana tehtävät koulutuksen tavoitteen mukaiset työtehtävät sekä tutkinnon suorittamisen aikataulu ja toteutus. Lisäksi sovitaan kuka toimii työpaikkakouluttajana, joka vastaa työpaikalla opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

Tietopuolinen koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 9-10 kpl, 1 pv/kuukaudessa.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Vaadittava ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidoissa työympäristöissä.

Tutkinnon pakolliset osat

- Kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta
- Ylläpito- ja perussiivous

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi omaan työhön sopivaa osaa:

- IV-koneiden huolto ja ylläpito
- LV-järjestelmien huolto ja ylläpito
- Uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito
- Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus
- Pintarakenteiden korjaustyöt
- Ulkoalueiden hoito ja ylläpito
- Kiinteistönhoidolliset vihertyöt
- Ympäristön hoitokoneiden käyttö ja huolto
- Puhtaanapidon koneiden käyttö ja huolto
- Märkätilojen puhtauden hallinta
- Asuinkiinteistöjen palvelutuotannon suunnittelu ja toteutus
- Kauppa- ja myymälätilojen palvelutuotannon suunnittelu ja toteutus
- Oppilaitosympäristöjen palvelutuotannon suunnittelu ja toteutus
- Hotelli- ja majoitustilojen palvelutuotannon suunnittelu ja toteutus
- Terveydenhoitotilojen palvelutuotannon suunnittelu ja toteutus
- Liikennevälineiden palvelutuotannon suunnittelu ja toteutus
- Elintarviketeollisuuslaitosten palvelutuotannon suunnittelu ja toteutus
- Teollisuuslaitosten palvelutuotannon suunnittelu ja toteutus
- Rakennussiivous
- Toimistopalveluista vastaavana toimiminen
- Yrittäjänä toimiminen
- Kotisiivouspalvelujen tuottaminen (kotityöpalvelujen ammattitutkinto)
- Tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Voidaan myös valita yksi tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnon perusteet

Koulutuksen kohderyhmä

Toimit jo tai tulet toimimaan erilaisten toimitilojen kiinteistöpalvelu-, ylläpito-, ja perussiivoustehtävissä, toimintaympäristöinä esimerkiksi asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöt.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvilta ei edellytetä alan perustutkinnon suorittamista. Opiskelijalla tulee olla tiedossa tai sovittuna työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan Tredun oppisopimuskeskuksen kautta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöt

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
p. 044 7906 305
eija.jarvilahti(at)takk.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Oppisopimus ja ilmoittautuminen

Koulutustarkastaja Marianna Arvola
p. 050 329 5710
marianna.arvola(at)tampere.fi

Oppisopimusneuvoja Marica Hannus
p. 050 555 5525
marica.hannus(at)tampere.fi

Tredun oppisopimuskeskus