Koulutukset » Oppisopimuskoulutus » Koulutustarjonta » Kotitalous- ja kuluttajapalvelut » Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto, TAKK

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Tietopuolinen koulutus aloitetaan orientaatiopäivällä.

Orientaatiopäivät 2017:
7.4.2017
19.5.2017
16.6.2017

Koulutuspaikka:

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Ajankohta:

Joustava

Kesto:

Kesto noin 1-1,5 vuotta.

Hinta:

58 €


Oppisopimuksella opiskelet ja opit käytännönläheisesti. Voit kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää ammattitaitoasi. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Työpaikalta nimettävä työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuva oppimista. Monipuolisia työtehtäviä tekemällä ja osallistumalla ajankohtaisiin koulutuspäiviin alan oppilaitoksessa onnistut ja pääset tavoitteeseesi.

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat vastuullisessa asemassa tai tiiminvetäjinä toimitilapalvelujen osalta palveluohjaajana, kiinteistönhoitajana tai/ja tai vastaavana henkilönä. Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset kiinteistöpalvelualan tiedot ja taidot, jotka osoittavat, että hän hallitsee kiinteistön yleishoidon ja kiinteistön puhtaanapidon palvelutehtäviin ja huoltotyöhön kuuluvat työvälineet, työmenetelmät ja materiaalit. Hänellä on kykyä soveltaa tietojaan ja tehdä luovia ratkaisuja, joilla ratkaistaan ennakoimattomia ongelmia.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointitiedon pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittaja vastaa itsenäisesti palveluiden tuottamisesta sekä ohjaa kiinteistönhoidon tapauksessa työyhteisön ja alihankkijoiden toimintaa, tai toimitilahuollon tapauksessa työryhmänsä jäsenten työtä.

Tietopuolisen koulutuksen lähiopetuspäiviä on 9-10 kpl, 1-2 pv/kk. Tietopuoliset opinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Teoriaopiskelu toteutetaan iltapäivinä klo 12.30–16.00.

Tutkinnon pakolliset osat:

  • Kiinteistöpalvelujen laadun varmistaminen
  • Kiinteistöpalvelujen palvelutuotannon ohjaaminen
  • Kiinteistöpalvelujen töiden organisointi
  • Kiinteistöpalvelujen talouden hallinta


Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan yksi omaan työhön sopiva osa:

  • Esimiehenä toimiminen
  • Yrittäjänä toimiminen
  • Työpaikalla tapahtuva ohjaus ja arviointi
  • Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus (Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnosta)
  • Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinnon perusteet

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii henkilölle joka toimii vastuullisessa asemassa tai tiiminvetäjänä toimitilapalvelujen osalta palveluohjaajana, kiinteistönhoitajana tai/ja vastaavana henkilönä.

Pääsyvaatimukset

Opiskelijalla tulee olla tiedossa tai sovittuna työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan Tredun oppisopimuskeskuksen kautta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöt

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
p. 044 7906 305
eija.jarvilahti(at)takk.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Oppisopimus ja ilmoittautuminen

Koulutustarkastaja Marianna Arvola
p. 050 329 5710
marianna.arvola(at)tampere.fi

Oppisopimusneuvoja Marica Hannus
p. 050 555 5525
marica.hannus(at)tampere.fi

Tredun oppisopimuskeskus