Koulutukset » Oppisopimuskoulutus » Koulutustarjonta » Kotitalous- ja kuluttajapalvelut » Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja, TAKK

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Tietopuolinen koulutus aloitetaan orientaatiopäivällä.

Orientaatiopäivät 2017:
7.4.2017
19.5.2017
16.6.2017

Toimitilahuoltaja

Koulutuspaikka:

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Ajankohta:

Joustava

Kesto:

Kesto noin 1-2 vuotta.


Hinta:

58 €


Oppisopimuksella opiskelet ja opit käytännönläheisesti. Voit kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää ammattitaitoasi. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Työpaikalta nimettävä työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuva oppimista. Monipuolisia työtehtäviä tekemällä ja osallistumalla ajankohtaisiin koulutuspäiviin alan oppilaitoksessa onnistut ja pääset tavoitteeseesi.

Toimitilahuoltajan oppisopimuskoulutus antaa valmiudet toimia ns. monipalveluosaajana kiinteistöjen palvelusopimusten mukaisissa siivoustöissä, kiinteistönhoito-, puhdistus- ja siivouspalvelu- sekä toimitilapalveluja tarjoavissa organisaatioissa. Koulutuksessa korostuu asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä.

Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskeluohjelmassa määritellään tietopuolisen koulutuksen määrä, sisältö ja toteutusaika, oppisopimuksen aikana tehtävät koulutuksen tavoitteen mukaiset työtehtävät sekä tutkinnon suorittamisen aikataulu ja toteutus. Lisäksi sovitaan kuka toimii työpaikkakouluttajana, joka vastaa työpaikalla opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

Tietopuolinen koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 22-26 kpl, 1-2 pv/kuukaudessa . Lähiopetuspäivät ovat pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 tai ½ pv jaksoina.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Vaadittava ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidoissa työympäristöissä.

Tutkinnon pakolliset osat:

1. Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen

2. Ylläpitosiivous

3. Perussiivous


Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan 4 omaan työhön sopivaa osaa:

• Asuinkiinteistöjen puhtaanapito
• Märkätilojen puhtaanapito
• Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito
• Kiinteistön toimintakunnon arviointi (kiinteistönhoito)
• Kiinteistön yleishoito ja valvonta (kiinteistönhoito, osa vastaa 2 valinnaista)
• Koneiden käsittely (kiinteistöpalvelualan ajettavat koneet)
• Liikennevälineiden puhtaanapito
• Teollisuuslaitosten puhtaanapito
• Toimistopalveluiden toteuttaminen
• Ulkoalueiden hoito (kiinteistönhoito)
• Rakennusaikainen puhtaanapito

• Yhden osan voi valita myös laitoshuoltajan tai kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta

Opiskelija voi suorittaa koulutuksen aikana erilaisia ammattikortteja omakustanteisesti:

- Hygieniapassi
- Työturvallisuuskortti
- Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti
- Tulityökortti
- Ensiapukoulutus, EA I


Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon perusteet

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii kiinteistöpalvelualan toimitilahuoltajan ylläpito- ja perussiivoustöistä kiinnostuneille henkilöille. Aiempaa koulutusta tai työkokemusta alalta ei tarvitse olla. Jos olet jo työskennellyt alalla tai suorittanut joitain osia tutkinnosta, osaaminen huomioidaan suunnitellessa henkilökohtaiseta opiskeluohjelmaa.

Pääsyvaatimukset

Opiskelijalla tulee olla tiedossa tai sovittuna työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan Tredun oppisopimuskeskuksen kautta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöt

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
p. 044 790 6305
eija.jarvilahti(at)takk.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Oppisopimus ja ilmoittautuminen

Koulutustarkastaja Marianna Arvola
p. 050 329 5710
marianna.arvola(at)tampere.fi

Oppisopimusneuvoja Marica Hannus
p. 050 555 5525
marica.hannus(at)tampere.fi

Tredun oppisopimuskeskus