Koulutukset » Oppisopimuskoulutus » Koulutustarjonta » Kotitalous- ja kuluttajapalvelut » Laitoshuoltajan ammattitutkinto, TAKK

Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Koulutukseen hakeudutaan Tredun oppisopimuskeskuksen kautta.

Tietopuolinen koulutus aloitetaan orientaatiopäivällä.

Orientaatiopäivät 2017:
7.4.2017
19.5.2017
16.6.2017

Koulutuspaikka:

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Ajankohta:

Joustava

Kesto:

Kesto noin 1-1,5 vuotta.

Hinta:

58 €


Oppisopimuksella opiskelet ja opit käytännönläheisesti. Voit kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää ammattitaitoasi. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Työpaikalta nimettävä työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Monipuolisia työtehtäviä tekemällä ja osallistumalla ajankohtaisiin koulutuspäiviin alan oppilaitoksessa onnistut ja pääset tavoitteeseesi.

Laitoshuoltajan ammattitutkinto antaa valmiudet suunnitella, valmistella ja toteuttaa asiakaskohteen ylläpitosiivouksen ja jaksottaisen siivouksen. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa tilojen perussiivoukset ja suojata pintamateriaalit sopimuksen mukaisesti ja ammattiosaamiseensa perustuen. Lisäksi tutkinnon suorittanut osaa toimia itsenäisesti, ammattimaisesti, vastuullisesti ja yrittäjämäisesti. Laitoshuoltaja hoitaa myös työhön kuuluvan asiakaspalvelun asiallisesti ja joustavasti. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä hygieenisesti, ergonomisesti ja turvallisesti. Valinnaisten tutkinnon osien avulla syvennetään tietyn osa-alueen erityisosaamista. Valinnaisiksi tutkinnon osiksi valitaan sellaiset osat joita pystytään toteuttamaan käytännössä omassa työssä.

Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskeluohjelmassa määritellään tietopuolisen koulutuksen määrä, sisältö ja toteutusaika, oppisopimuksen aikana tehtävät koulutuksen tavoitteen mukaiset työtehtävät sekä tutkinnon suorittamisen aikataulu ja toteutus. Lisäksi sovitaan kuka toimii työpaikkakouluttajana, joka vastaa työpaikalla opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

Tietopuolisen koulutuksen järjestää Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Tietopuolinen koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 8-10 kpl, 1-2 pv kuukaudessa. Lähiopetuspäivät ovat pääsääntöisesti klo 8.30-15 tai 1/2 päivän jaksoina.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Vaadittava ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidoissa työympäristöissä.

Tutkinnon pakolliset osat

- Siivouspalvelut
- Perussiivouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

- Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen
- Ateriapalvelut
- Avustaminen ja huolenpito
- Erityissiivouspalvelut
- Huonekasvien huoltaminen
- Laitoshuoltopalvelut
- Tekstiilien huoltaminen
- Työalueeseen opastaminen
- Ympäristönhuoltopalvelut
- Yrittäjänä toimiminen
- Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa

Laitoshuoltajan ammattitutkinon perusteet

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii henkilölle joka toimii siivousalan ammattityöntekijänä ja laitoshuoltajana tai on hakeutumassa alalle.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvilta ei edellytetä alan perustutkinnon suorittamista. Opiskelijalla tulee olla tiedossa tai sovittuna työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan Tredun oppisopimuskeskuksen kautta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöt

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
p. 044 7906 305
eija.jarvilahti(at)takk.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Oppisopimus ja ilmoittautuminen

Koulutustarkastaja Marianna Arvola
p. 050 329 5710
marianna.arvola(at)tampere.fi

Oppisopimusneuvoja Marica Hannus
p. 050 555 5525
marica.hannus(at)tampere.fi

Tredun oppisopimuskeskus