Koulutukset » Oppisopimuskoulutus » Koulutustarjonta » Kotitalous- ja kuluttajapalvelut » Laitoshuoltajan ammattitutkinto, Tredu

Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti. Seuraavat opintojen orientointipäivät ovat 14.8. ja 20.11.2017. Koulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Koulutuspaikka:

Tredu, Ylöjärvi

Ajankohta:

Joustava

Kesto:

Koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta.

Hinta:

58 €


Oppisopimuksella opiskelet ja opit käytännönläheisesti. Voit kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää ammattitaitoasi. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Työpaikalta nimettävä työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Monipuolisia työtehtäviä tekemällä ja osallistumalla ajankohtaisiin koulutuspäiviin alan oppilaitoksessa onnistut ja pääset tavoitteeseesi.

Laitoshuoltajan ammattitutkinto antaa valmiudet suunnitella, valmistella ja toteuttaa asiakaskohteen ylläpitosiivouksen ja jaksottaisen siivouksen. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa tilojen perussiivoukset ja suojata pintamateriaalit sopimuksen mukaisesti ja ammattiosaamiseensa perustuen. Lisäksi tutkinnon suorittanut osaa toimia itsenäisesti, ammattimaisesti, vastuullisesti ja yrittäjämäisesti. Laitoshuoltaja hoitaa myös työhön kuuluvan asiakaspalvelun asiallisesti ja joustavasti. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä hygieenisesti, ergonomisesti ja turvallisesti. Valinnaisten tutkinnon osien avulla syvennetään tietyn osa-alueen erityisosaamista. Valinnaisiksi tutkinnon osiksi valitaan sellaiset osat joita pystytään toteuttamaan käytännössä omassa työssä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppimisesta valtaosa, noin 80 %, tapahtuu työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla joiden opetusmuotoina ovat pääsääntöisesti ohjattu verkko-opetus, lähiopetus sekä oppimistehtävät Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoille tutkinnon suorittaja saa oppimistehtäviä, joiden avulla teoriatietoa sovelletaan käytännön työtehtäviin. Vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkinnon suorittajan omalla työpaikalla pidettävissä tutkintotilaisuuksissa.

Tietopuolinen opetus sisältää lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa 1 pv /kk, yhteensä 13-16 päivää henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

Laitoshuoltajan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta osasta.

Tutkinnon pakolliset osat

- Siivouspalvelut
- Perussiivouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi omaan työhön sopivaa osaa:

- Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen
- Ateriapalvelut
- Avustaminen ja huolenpito
- Erityissiivouspalvelut
- Huonekasvien huoltaminen
- Laitoshuoltopalvelut
- Tekstiilien huoltaminen
- Työalueeseen opastaminen
- Ympäristöhuoltopalvelut
- Yrittäjänä toimiminen
- muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa

Laitoshuoltajan ammattitutkinnon perusteet

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on puhdistuspalvelualan perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot. Koulutus antaa valmiudet työskennellä puhdistuspalvelualan työ- ja oheispalvelutehtävissä erilaisissa kohteissa.

Pääsyvaatimukset

Opiskelijalla tulee olla tiedossa tai sovittuna työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €.

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöt

Opettaja Jaana Immonen
p. 040 868 7602
jaana.immonen(at)tampere.fi

Tredu aikuiskoulutus

Oppisopimus ja ilmoittautuminen

Koulutustarkastaja Päivi Myllymaa
p. 040 806 4981
paivi.myllymaa(at)tampere.fi

Oppisopimusneuvoja Jaana Hyvärinen
p. 050 576 1629
jaana.hyvarinen(at)tampere.fi

Tredun oppisopimuskeskus