Koulutukset » Oppisopimuskoulutus » Koulutustarjonta » Kotitalous- ja kuluttajapalvelut » Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto, TAKK

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Tietopuolinen koulutus aloitetaan orientaatiopäivällä.

Orientaatiopäivät 2017:
7.4.2017
19.5.2017
16.6.2017

Koulutuspaikka:

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Ajankohta:

Joustava

Kesto:

Kesto noin 1-1,5 vuotta.

Hinta:

58 €


Oppisopimuksella opiskelet ja opit käytännönläheisesti. Voit kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää ammattitaitoasi. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Työpaikalta nimettävä työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuva oppimista. Monipuolisia työtehtäviä tekemällä ja osallistumalla ajankohtaisiin koulutuspäiviin alan oppilaitoksessa onnistut ja pääset tavoitteeseesi.

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on puhdistuspalvelualan työkokemusta ja/tai koulutusta ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan perehdyttämis- ja ohjaustehtäviin. Oppisopimuksen tekemisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskeluohjelmassa määritellään tietopuolisen koulutuksen määrä, sisältö ja toteutusaika, oppisopimuksen aikana tehtävät koulutuksen tavoitteen mukaiset työtehtävät sekä tutkinnon suorittamisen aikataulu ja toteutus. Lisäksi sovitaan kuka toimii työpaikkakouluttajana, joka vastaa työpaikalla opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

Tietopuolisesta opetuksesta vastaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Lähipäiviä on 14-16 kpl, 1-2 pv/kk (iltapäivisin klo 12.30–16.00). Tietopuolinen koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Tutkinto suoritetaan osakohtaisina näyttöinä aidoissa työtilanteissa työnantajan työkohteissa.

Tutkinnon pakolliset osat:

Siivoustyön ohjaaminen
• siivoustyön ohjaajana toimiminen
• asiakaskohteeseen perehdyttäminen
• asiakaskohteen siivous- tai kotityöpalveluihin ja muihin palveluihin ohjaaminen

Siivouspalvelujen organisointi
• siivouspalvelujen suunnittelu ja organisointi
• asiakaspalvelutilanteen tai asiakastapaamisen toteuttaminen
• palvelujen laadun seuranta
• kustannustehokas toiminta
• tarviketilausten suunnittelu ja toteuttaminen

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan yksi omaan työhön sopiva osa:

-Siivouspalvelujen työpaikkaohjaajana toimiminen

-Monikulttuurisen työryhmän ohjaaminen siivouspalveluihin

-Ympäristönhuoltopalvelujen perehdyttäminen ja ohjaaminen

-Puhdistuspalvelualan yrittäjänä toimiminen

-Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon perusteet

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii henkilölle, jolla on puhdistuspalvelualan työkokemusta ja koulutusta. Koulutuksen aikana työtehtäviin kuuluu siivous-, perehdyttämis- ja ohjaustehtäviä sekä siivous- ja muiden palveluiden suunnittelu- ja organisointitehtäviä.

Pääsyvaatimukset

Opiskelijalla tulee olla tiedossa tai sovittuna työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan Tredun oppisopimuskeskuksen kautta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöt

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
p. 044 7906 305
eija.jarvilahti(at)takk.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Oppisopimus ja ilmoittautuminen

Koulutustarkastaja Marianna Arvola
p. 050 329 5710
marianna.arvola(at)tampere.fi

Oppisopimusneuvoja Marica Hannus
p. 050 555 5525
marica.hannus(at)tampere.fi

Tredun oppisopimuskeskus