Koulutukset » Oppisopimuskoulutus » Koulutustarjonta » Puhdistuspalvelut » Siivousteknikon erikoisammattitutkinto TAKK

Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Tietopuolinen koulutus aloitetaan orientaatiopäivällä.

Orientaatiopäivät 2017:
18.82017
15.9.2017
13.10.2017
17.11.2017
8.12.2017

Koulutuspaikka:

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Ajankohta:

Joustava

Kesto:

Koulutuksen pituus on yksilöllinen, n. 1-1½/ v.

Hinta:

58 €


Oppisopimuksella opiskelet ja opit käytännönläheisesti. Voit kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää ammattitaitoasi. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Työpaikalta nimettävä työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Monipuolisia työtehtäviä tekemällä ja osallistumalla ajankohtaisiin koulutuspäiviin alan oppilaitoksessa onnistut ja pääset tavoitteeseesi.

Haluatko pätevöityä puhdistuspalveluiden johtamisen asiantuntijaksi ja suorittaa siivousteknikon erikoisammattitutkinnon. Ammattilaisena huolehdit että asiakkaat saavat sopimuksensa mukaista palvelua kattavasti ja tehokkaasti. Toimit esimiestehtävissä ja suunnittelet, organisoit ja kehität asiakkaan tarvitsemia siivous- ja oheispalveluja sekä vastaat vastuualueesi toiminnan budjetoinnista ja siivoushenkilöstön rekrytoinnista.

Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskeluohjelmassa määritellään tietopuolisen koulutuksen määrä, sisältö ja toteutusaika, oppisopimuksen aikana tehtävät koulutuksen tavoitteen mukaiset työtehtävät sekä tutkinnon suorittamisen aikataulu ja toteutus. Lisäksi sovitaan kuka toimii työpaikkakouluttajana, joka vastaa työpaikalla opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

Tietopuolisesta opetuksesta vastaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Tietopuolinen koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 14-16 kpl (puolen päivän mittaisia), 1-2 pv/kuukaudessa.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Vaadittava ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidoissa työympäristöissä.

Tutkinnon pakolliset osat:

 • Toimitilapalvelujen henkilöstöjohtaminen
 • Toimitilapalvelujen tuotannon johtaminen ja
  kehittäminen

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan yksi omaan työhön sopiva osa:

 • Tilasuunnittelun asiantuntijana toimiminen
 • Toimitilapalvelujen suunnittelu ja mitoittaminen
 • Toimitilapalvelujen myynti
 • Vieraskielisen työntekijän perehdyttäminen
  toimitilapalveluihin
 • Puhdistuspalvelualan yrittäjänä toimiminen
 • Tutkinnon osa muusta ammatti- tai
  erikoisammattitutkinnosta

Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon perusteet

Koulutuksen kohderyhmä

Puhdistuspalvelualan työkokemusta ja/tai koulutusta omaavat henkilöt, jotka työskentelevät oppisopimuksen aikana alan esimiestehtävissä sekä palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Koulutus sopii hyvin myös siivousalan yrittäjille.

Pääsyvaatimukset

Opiskelijalla tulee olla tiedossa tai sovittuna työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Opiskelukustannukset

Opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €.

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöt

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
p. 044 7906 305
eija.jarvilahti(at)takk.fi

Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK

Oppisopimus ja ilmoittautuminen

Koulutustarkastaja Marianna Arvola
p. 050 329 5710
marianna.arvola(at)tampere.fi

Oppisopimusneuvoja Jaana Hyvärinen
p. 050 576 1629
jaana.hyvarinen(at)tampere.fi

Tredun oppisopimuskeskus