Koulutukset » Oppisopimuskoulutus » Koulutustarjonta » Puhdistuspalvelut » Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Tredu

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Kysy oppisopimuskeskuksesta mahdollisuudesta aloittaa koulutus.

Koulutuspaikka:

Tredu, Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Ajankohta:

Joustava

Hinta:

58 €


Oppisopimuksella opiskelet ja opit käytännönläheisesti. Voit kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää ammattitaitoasi. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Työpaikalta nimettävä työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Monipuolisia työtehtäviä tekemällä ja osallistumalla ajankohtaisiin koulutuspäiviin alan oppilaitoksessa onnistut ja pääset tavoitteeseesi.


Koulutus antaa siivoustyöntekijälle valmiudet toimia työyhteisön perehdyttämis-, ohjaus- ja opastustehtävissä. Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin ohjausteorioihin sekä siivoustyön suunnittelu- ja kehitystoimintaan. Koulutus antaa valmiuksia työskennellä sekä julkisen, että yksityisen yrityssektorin siivoustyönohjaajan tehtävissä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppimisesta valtaosa, noin 80 %, tapahtuu työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla joiden opetusmuotoina ovat pääsääntöisesti ohjattu verkko-opetus, lähiopetus sekä oppimistehtävät.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoille tutkinnon suorittaja saa oppimistehtäviä, joiden avulla teoriatietoa sovelletaan käytännön työtehtäviin. Vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkinnon suorittajan omalla työpaikalla pidettävissä tutkintotilaisuuksissa.

Koulutus aloitetaan yhden päivän orientaatiolla, jonka lisäksi lähiopetusta oppilaitoksessa yhteensä n. 10 lähipäivää (5 h/pv, 1 pv/kk).

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta:

Pakolliset osat:

•Siivoustyön ohjaaminen

•Siivouspalvelujen organisointi

Valinnaiset osat (valittava yksi):

1. Siivouspalvelujen työpaikkaohjaajana toimiminen

2. Monikulttuurisen työryhmän ohjaaminen siivouspalveluihin

3. Ympäristönhuoltopalvelujen perehdyttäminen ja ohjaaminen

4. Puhdistuspalvelualan yrittäjänä toimiminen

5. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon perusteet

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu laitoshuoltajan työtä tekeville, jotka haluavat täydentää ammattitaitoaan työn ohjaukseen ja organisointiin liittyvällä osaamisella.

Pääsyvaatimukset

Opiskelijalla tulee olla tiedossa tai sovittuna työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Opiskelukustannukset

Tutkintomaksu 58 €.

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöt:

Tutkintovastaava, opettaja Taina Malmilehto
p. 040 867 9652
taina.malmilehto(at)tampere.fi

Koulutuspäällikkö Raija Möttönen
p. 050 344 2484
raija.mottonen(at)tampere.fi

Koulutussuunnittelija Hanna Orava
p. 050 574 8542
hanna.orava(at)tampere.fi

Tredu aikuiskoulutus

Oppisopimus ja ilmoittautuminen:

Koulutustarkastaja Marianna Arvola
p. 050 329 5710
marianna.arvola(at)tampere.fi

Oppisopimusneuvoja Jaana Hyvärinen
p. 050 576 1629
jaana.hyvarinen(at)tampere.fi

Tredun oppisopimuskeskus