Tredu » Jatko-opinnot

Jatko-opinnot

Ammatillisen koulutuksen suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus: hänellä on mahdollisuus pyrkiä korkeakouluihin sekä hakeutua ylemmälle koulutusasteelle opiskelemaan muutakin kuin oman alansa opintoja.

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ja työkokemuksen jälkeen on mahdollista syventää osaamista ammattitutkinto- tai erikoisammattitutkintokoulutuksessa.