Tredu » Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Kansainvälisesti kotona ja muualla

Kansainvälisyys on osa Tredun arkea. Työssäoppiminen tai vaihtojaksot ulkomailla parantavat kielitaitoa ja sosiaalisia valmiuksia. Opintovierailut toiseen kulttuuriin sekä monikulttuurisuus omassa oppilaitoksessa laajentavat opiskelijoiden ja koko henkilöstön maailmankuvaa. Tredussa opiskelee parhaillaan opiskelijoita yli 20 eri maasta.

Tredun tavoitteena on entisestään lisätä opiskelijavaihtoa ulkomaille. Myös opettajavaihdoilla ja asiantuntijavierailuilla saadaan uusia näkökulmia opetukseen.

Ulkomaille

Ulkomainen opiskelujakso on kiinteä osa oman oppilaitoksen opetussuunnitelmaa.

Opiskelija voi hakeutua ulkomaille vaihto-opiskelijaksi, työssäoppimisjaksolle tai suorittamaan esimerkiksi kesäopintoja. Vaihdosta sovitaan etukäteen opettajan kanssa.

KV-liikkuvuus 2015

Lisätiedot

Kysy lisää Tredun kv-toimistosta, katso yhteystiedot täältä.

Oppisopimuskoulutus: työssä oppimaan ulkomaille

Tredun oppisopimuskeskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille mahdollisuus hakea kansainväliselle työssä oppimisjaksolle ulkomaille.

Jaksojen pituudet ovat 3-4 viikkoa ja työkielenä on yleensä englanti. Muissa kuin englanninkielisissä maissa kyseisen maan kielen perustaidot voivat olla eduksi sopivia työpaikkoja haettaessa.

Opiskelija voi hakea apurahaa joko oppilaitoksen kansainvälisistä liikkuvuusprojekteista tai saada Tredun omaehtoisen vaihdon tukea vaihtojaksolle. Apurahalla on tarkoitus tukea opiskelijan matka- ja majoituskustannuksia sekä muita kustannuksia. Apurahan suuruus vaihtelee n. 350–1000 € välillä, kohdemaasta ja jakson pituudesta riippuen.

Ulkomainen työssäoppimisjakso on osa tutkintoon valmistavaa koulutusta, eikä ulkomainen yritys yleensä maksa palkkaa jaksolta.

Kansainvälisyys-jaksolla opiskelija voi:

  • laajentaa ammatillista pätevyyttä
  • kehittää työelämävalmiuksia
  • parantaa kielitaitoa ja kulttuurien ymmärrystä

Kansainvälisyys-jakson kautta työnantaja voi:

  • laajentaa henkilöstön ammattiosaamista
  • omaksua uusia toimintamalleja
  • vahvistaa kontakteja alan toimijoihin ulkomailla
  • vastaanottaa alan oppisopimusopiskelijoita ulkomailta

Lisätiedot

Koulutustarkastaja Jani Nieminen
p. 050 560 3886
jani.nieminen(at)tampere.fi