Tredu » Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta

Lisätietoja

hankepäällikkö Anne Nousiainen
p. 040 801 6995
anne.nousiainen(at)tampere.fi

Haluamme Tredussa olla koulutuksen valtakunnallisia edelläkävijöitä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa ovat erilaiset hankkeet, joita toteutetaan useimmiten yhteistyössä muiden koti- ja ulkomaisten oppilaitosten kanssa.

Tredussa hankkeissa toteutettavaa kehittämistyötä koordinoidaan salkkumallilla, jossa hankkeet jaotellaan kehittämisteemoittain neljään salkkuun. Salkkujen teemat on valittu siten, että ne tukevat Tredun toimintasuunnitelman toteuttamista ja ovat linjassa keskeisten valtakunnallisten sekä alueellisten kehittämistavoitteiden kanssa.

Hankkeet on jaoteltu salkuittain seuraavasti:

Opetussuunnitelmien kehittäminen

NOPSA

Organisaation toimintakyvyn kehittäminen

Opsodiili Länsi-Suomi

Oppisopimuskoulutuksen järjestämisen kehittämistä ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyösopimuksen arviointia koskeva selvitystyö

Muuttuva pedagogiikka - työkaluja muuttuvaan ja monimuotoiseen opettajuuteen

Ohjaan.fi - digitaalisia työkaluja työpaikoille

Tredun oppisopimuskoulutuksen käytäntöjen uudistaminen yhdessä työelämän kanssa

Opiskelijapalveluiden kehittäminen

MATTO - Maahanmuuttajat tuetusti työpaikalla oppimassa

OMPPU-ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle

OPPO -oppipojasta osaajaksi

Digiosalliseksi

Pedagoginen kehittäminen

VR-teknologia varasto-, kuljetus-, maarakennus- ja metsäaloille

OTADigi

TEKNO247