Tredu » Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta

Haluamme Tredussa olla koulutuksen valtakunnallisia edelläkävijöitä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa ovat erilaiset hankkeet, joita toteutetaan useimmiten yhteistyössä muiden koti- ja ulkomaisten oppilaitosten kanssa.

Tredussa hankkeissa toteutettavaa kehittämistyötä koordinoidaan salkkumallilla, jossa hankkeet jaotellaan kehittämisteemoittain neljään salkkuun. Salkkujen teemat on valittu siten, että ne tukevat Tredun toimintasuunnitelman toteuttamista ja ovat linjassa keskeisten valtakunnallisten sekä alueellisten kehittämistavoitteiden kanssa.

Hankkeet on jaoteltu salkuittain seuraavasti:


Tutustu tarkemmin käynnissä oleviin hankkeisiin salkkukohtaisilta alasivuilta!

Lisätietoja

hankepäällikkö Anne Nousiainen
p. 040 801 6995
anne.nousiainen(at)tampere.fi