Tredu » Tiedotteet » Amerplastin ja Tredun yhteistyö syvenee vedostuskoneen siirtyessä Tampereen tehtaalle

Amerplastin ja Tredun yhteistyö syvenee vedostuskoneen siirtyessä Tampereen tehtaalle


Flexiproof 100 vedostuskone siirtyi Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tiloista Amerplastin Tampereen tehtaalle viime marraskuussa. Vedostuskoneen siirto syventää tiivistä yhteistyötä ja tuo lisäarvoa sekä Amerplastille että Tredulle.

Siirron myötä opiskelijat voivat tutustua flexopainomenetelmään tuotantolaitoksessa yhdessä ammattilaisten kanssa. Koneella voidaan vedostaa värejä ja simuloida flexopainamista. Flexiproof on markkinoiden johtava vedostuskone ja se on pienoisversio täysikokoisesta flexopainokoneesta. Amerplast tulee hyödyntämään vedostuskonetta värireseptien tekoon, painatusten simulointiin sekä palkitun painolaadun edelleen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Tiivis yhteistyö alan yritysten ja oppilaitosten välillä on tärkeää. Mikään ei korvaa käytännön opiskelua ja samalla yritykset pääsevät tutustumaan tulevaisuuden osaajiin ja esittelemään alaa sekä yritystä. Tampereen seudun ammattiopiston kanssa on tehty yhteistyötä muun muassa työssäoppimisjaksojen sekä ammattiopetuksen osalta ja olemme järjestäneet koulutuspäiviä Amerplastin tiloissa.

- Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Tredun kanssa ja haluamme edelleen kehittää yhteistä toimintaamme, jotta opiskelijat pääsevät tutustumaan alaan ja käytännön työhön, kertoo Amerplastin Tampereen ja Ikaalisten tehtaiden tehdaspäällikkö Tuomo Riihimäki.

Aito tuotantoympäristö innostaa tredulaisia

Tredulle yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Ammatillista koulutusta ollaan valtakunnallisen koulutusreformin myötä uudistamassa entistäkin työelämälähtöisemmäksi. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla aidoissa ympäristöissä.

Tredu ja Amerplast aikoivat toteuttaa ensi lukuvuoden aikana mm. neljän media-alan ja prosessiteollisuuden opiskelijaryhmän kanssa yhteisiä koulutuspäiviä Amerplastin Tampereen tehtaalla. Tredun ammattialojen opettajat ja henkilöstö pääsevät testaamaan yhteistä konseptia vielä tämän kevään aikana.

- Tiiviin koulutuspäivän ohjelma antaa opiskelijoille kattavan kuvan flexopainotekniikasta. Kun koulutus toteutetaan vielä aidossa tuotantoympäristössä asiantuntijoiden vetämänä, uskon sen antavan opiskelijoillemme arvokkaan oppimiskokemuksen, toteaa Tredun tekniikan alan koulutuspäällikkö Ari Holsti.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Ari Holsti
puhelin 050 441 8812
sähköposti ari.holsti(at)tampere.fi

Tehdaspäällikkö Tuomo Riihimäki
puhelin 010 214 2248
sähköposti tuomo.riihimaki(at)amerplast.com