Tredu » Tiedotteet » Kansainvälisessä "Teknologia, ihminen ja tulevaisuuden työ" -seminaarissa pohditaan digitalisaation vaikutuksia hyvinvointiteknologian koulutuksen kehittämiseen

Kansainvälisessä "Teknologia, ihminen ja tulevaisuuden työ" -seminaarissa pohditaan digitalisaation vaikutuksia hyvinvointiteknologian koulutuksen kehittämiseen


8.11.2017 klo 8.30 - 16.00 Tampereen ammattikorkeakoulun Kaupin kampuksella järjestettävä "Teknologia, ihminen ja tulevaisuuden työ" (Technology and People in Future Working Life) - seminaari suuntaa katseen tulevaisuuden osaajien koulutukseen ja toimii edelläkävijänä hyvinvointiteknologiaosaamisen kehittämisessä yli koulutusrajojen.

Digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat tulevaisuuden työelämää sosiaali -ja terveysalalla. Avainkysymyksiä ovat muun muassa, miten teknologia otetaan osaksi arjen työtä sosiaali- ja terveysalalla niin, että eettisyys ja ihmisen hyvinvointi korostuvat hyvinvointiteknologian kehittämisessä, käyttöönotossa ja tulevaisuuden osaajien koulutuksessa.

Seminaarin järjestäjinä toimivat Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Mukana on myös yhteistyöverkostoon kuuluvia koulutuksen järjestäjiä japanista, hollannista ja virosta.

Teknologia, ihminen ja tulevaisuuden työ -seminaari on osa Hanako-verkoston ja WellTech Erasmus+-hankkeen toimintaa. Hanoko- verkostossa kehitetään yhteistyötä Suomen ja Japanin välillä. Verkoston yhtenä keskeisenä painopisteenä on hyvinvointiteknologiaan liittyvän koulutuksen ja hoitajien osaamisen kehittäminen. WellTech Erasmus+-hankkeen päätavoitteena on sosiaali- ja terveysalan opettajien osaamisen kehittäminen hyvinvointiteknologian koulutukseen liittyen. Kummassakin hankkeessa toiminta painottuu sosiaali- ja terveysalan lisäksi myös monialaisen yhteistyön kehittämiseen yli sekä tutkintoala- että koulutusasterajojen.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seminaariin!

Lisätietoja Teknologia, ihminen ja tulevaisuuden työ" -seminaarista:
Nina Eskola-Salin
puhelin p. 050 576 1553
sähköposti Nina.Eskola-Salin@tampere.fi

Lisätietoja Hanoko- verkostosta:
Ritva Haveri
puhelin p. 050 572 8707
sähköposti ritva.haveri@tampere.fi

Lisätietoja WellTech Erasmus+ -hankkeesta:
Anne Patana
puhelin p. 0400 276 191
sähköposti Anne.Patana@tampere.fi