Tredu » Tiedotteet » Uutta osaamista liiketalouden asiantuntija- ja esimiestyöhön

Uutta osaamista liiketalouden asiantuntija- ja esimiestyöhön


Tampereen seudun ammattiopisto Tredun liiketalouden alan koulutustarjonta vahvistuu asiantuntija- ja esimiestason tutkinnoilla. Tavoitteena on vastata työelämästä tuleviin signaaleihin ja entistä paremmin palvella yrityksissä olevia tarpeita sekä tutkintotavoitteisissa että lyhytkoulutuksissa. Työelämän muutos on nopeaa, koulutus tarjoaa aikuisille työkaluja uusien työtilanteiden ja vaatimusten nopeaan haltuunottoon.

Lean-painotteinen johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) on tarkoitettu kokeneille, esimiestehtävissä toimiville henkilöille, joilla on oman toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa perehdytään Lean-filosofiaan, sen periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluluihin. Lean tarjoaa ylivertaisen menetelmän parantaa asiakkaan kokemaa lisäarvoa ja sisäistä tehokkuutta. Lisäksi valmistavassa koulutuksessa annetaan työvälineitä mm. strategiseen suunnitteluun, johtamiseen, esimiestyöhön, projektinhallintaan ja prosessien kehittämiseen. Koulutuksen aikana opiskelijoille tehdään oman HPA-toimintatyylin analyysi sekä Thomas360-johtamiskäyttäytymisen arviointi, joita voi hyödyntää opiskelijan oman tiimin toiminnan kehittämisessä.

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinnossastrategisen johtamisen osaamisala sopii vaativissa markkinointiviestinnän asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, jotka työssään mm. johtavat markkinointiviestinnän suunnitteluprosessia, vastaavat brändeistä ja strategioiden luomisesta. Strategisen suunnittelun osaamisala soveltuu vaativissa markkinointiviestinnän suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat tavoitteellista markkinointiviestintää. Keskeistä osaamista tutkinnossa on markkinointiviestinnän tavoitteelliset strategiat, suunnitelmallisuus, mittaaminen ja kehittäminen.

Talous-ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto soveltuu muutaman vuoden talouden tai henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja/tai esimiestehtävissä toimineille. Taloushallinnon osaamisalan suorittaneilla on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Osaamisalan keskeinen sisältö on talouden analysointi, suunnittelu ja seuranta sekä budjetti- tai talousarvioseurannan arviointi. Henkilöstötyön osaamisalassa kehitetään työ- palvelussuhdeasioiden osaamista. Tässä osassa keskeistä on henkilöstön tilan ja henkilöstöasioiden analysointi sekä henkilöstösuunnitelmien laadinta ja esimiesten tukeminen henkilöstötyössä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu työryhmän, tiimin, tuoteryhmän, myyntiryhmän, osaston, palveluyksikön tai vastaavan vetäjille ja päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville. Koulutuksessa korostuvat erityisesti ihmisen johtaminen ja esimiestyö, talouden kokonaisvaltainen ymmärrys, työyhteisön hyvinvointi sekä oman työn ja toiminnan kehittäminen. Opiskelijoille tehdään Thomas HPA-toimintatyylin analyysi, jota voi hyödyntää oman ja tiimin osaamisen kehittämisessä.

Tutkinnoissa edellytetty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan työelämän ja oman työpaikan eri tehtävissä. Valmennus- ja lähipäivissä osallistuja saa työkaluja, teoreettisia näkökulmia, uusinta tutkimustietoa sekä valmiuksia oman työn kehittämiseen ja vahvistamiseen. Koulutukset on myös mahdollista toteuttaa yrityskoulutuksina, jolloin koulutuksen aikataulut ja sisällöt rakennetaan työyhteisön tarpeiden pohjalta.

Lisätiedot:
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Minna Saari, minna.t.saari@tampere.fi

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
Satu Drufva, satu.drufva@tampere.fi

Talous-ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
Anna-Maija Vilkko, anna-maija.vilkko@tampere.fi

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Arja Puustinen, arja.puustinen@tampere.fi