Tredu » Asiakastyöt ja palvelut

Asiakastyöt ja palvelut

Opiskelijatyötoiminta on opiskelijoiden tekemiä tuotteita ja palveluita asiakkaille.

Tredun opiskelijat toteuttavat eri alojen asiakastöitä tekemällä oppitunneilla tuotteita tai palveluita, joista asiakas maksaa oppilaitokselle korvauksen. Tuotteita voi ostaa oppilaitosten myymälöistä tai tilata tilaustöinä. Opiskelijatyötoimintaa toteutetaan lähes kaikilla Tredun koulutusaloilla ja toimipisteissä. Työt suunnitellaan hyvissä ajoin, että ne sopivat lukuvuoden aikatauluun ja opintoihin.

Opiskelijatyötoiminnassa harjoitellaan tuotteiden ja palveluiden tuotantoa ja myyntiä. Opiskelija osallistuu tuotantoprosessin lisäksi mahdollisimman paljon tuotteen tai palvelun suunnitteluun, hinnoitteluun, asiakashankintaan, markkinointiin, myyntiin, toimitukseen, laskutukseen sekä palautteen hankintaan ja käsittelyyn. Näin opiskelijalle mahdollistuu teknisen oppimisen lisäksi myös asiakaspalvelullisen ja liiketoiminnallisen näkökulman avautuminen. Opiskelijatyötoiminta antaa tuntumaa työelämään ja yrittäjyyteen.

Opiskelijoiden töitä tarjotaan yksityishenkilöille, yrityksille, kunnille sekä muille yhteisöille. Asiakkaiden tilauspyyntöjä pystytään toteuttamaan sen mukaan, kuinka ne aikataulullisesti ja sisällöllisesti soveltuvat opiskelijoiden opetussuunnitelmaan.

Otathan huomioon tilausta tehdessä, että töiden toteutusajat voivat olla pidempiä kuin kaupallisilla palveluiden tarjoajilla.