Tredu » Yrittäjyyttä opitaan yhdessä tekemällä

Yrittäjyyttä opitaan yhdessä tekemällä

Tredussa yrittäjyys on tapa tehdä opintoja ja töitä vastuullisesti sekä ammattiylpeydellä. Se on myös oman alan liiketoiminnan ymmärtämistä.

Kaikki opiskelijat saavat yrittäjyyden perustaidot opintojen aikana. Tredussa on useilla koulutusaloilla lisäksi vaihtoehtoja oman yrittäjyysosaamisen pidemmälle jalostamiseen. Syventäviä yrittäjyysopintoja kuuluu joihinkin koulutuksiin automaattisesti ja toisissa niitä on mahdollisuus valita itse lisää. Päätät itse, miten pitkälle tahdot kehittyä.

Yrittäjyystaitojen oppiminen alkaa asenteesta ja oman alan tuntemisesta. Tiedot ja taidot kasvavat esim. yritysvierailuilla, käytännön projekteissa ja työssäoppimisjaksoilla.

Opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet tiimityöllä esimerkiksi myyjäisiä, diskoja ja jopa yhden

muotinäytöksen. Yksi aktiivinen opiskelijatiimi työllisti itsensä kesäksi perustamalla kesäkahvilan. Työssäoppimisjaksoilla yrittäjyystaitojen kehittyminen riippuu pitkälti omasta aktiivisuudesta. Uteliaalla, kyselevällä ja rohkealla asenteella voi oppia todella paljon oman alan yritystoiminnasta.

Nuori Yrittäjyys (NY) -opinto-ohjelmat

Opiskelijat voivat osallistua päivän mittaisille Nuori Yrittäjyys (NY) -leireille. Päivän aikana perustetaan kuvitteellinen yritys, kehitetään sille liikeidea ja esitellään se leirin lopuksi tuomaristolle. Leireillä painotetaan kokemuksellisuutta, ideointia ja ennakkoluulottomuutta, yhdistettynä liiketoiminnan perustietoihin.

Toinen suosittu tapa tutustua yrittäjyyteen on NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma, jossa pienet opiskelijatiimit perustavat yrityksen ja myyvät oikeita tuotteita oikealla rahalla. Toiminnan aloittamiseen opiskelijat sijoittavat omaa rahaa 10–40 €/henkilö. Opiskelijoilla on viikossa 2–15 tuntia aikaa pyörittää omaa yritystä, hankkia asiakkaita, myydä, jakaa työt tiimin sisällä ja päättää rahan käytöstä.

Yhdessä tekemällä vuorovaikutustaidot, vastuunottaminen, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentely sekä muut työelämän taidot kehittyvät.

Osuuskunnasta oivalluksia

Tredussa toimii opiskelijoiden ylläpitämiä osuuskuntia. Niissä tehdään asiakasprojekteja tiimissä yhdessä valmentajien kanssa. Yhteiset mietintäja keskustelutuokiot ovat tärkeä osa oppimista. Tutuiksi tulevat hinnoittelu sekä tarjousten ja sopimusten laatimisen kiemurat. Ammattitaidot hioutuvat asiakastöitä tehdessä.

Osuuskuntatyön kautta opitaan kriittistä ajattelua, päätöksentekoa ja viestintätaitoja. Työn myötä karttuvat opintoviikot ja ehkäpä muutama lisäeurokin löytää tiensä opiskelijan kukkaroon.

Kiihdytyskaistana Yritystehdas

Yritystehdas on palvelu, jota voidaan toteuttaa kaikissa Tredun toimipisteissä. Tarjolla on ohjausta, koulutusta ja verkostoja toimintaa suunnittelevalle, aloittelevalle ja liikeideaansa vahvistavalle yrittäjänalulle. Tarvittaessa alkava yrittäjä voi vuokrata Tredun tiloja työskentelyä varten.

Oikeaa yritystoimintaa pohtiville

Opiskelijat voivat useilla aloilla aloittaa yritystoiminnan turvallisesti koulun tukemana. Tredussa on mm. eri alojen osuuskuntia, joissa voi tehdä asiakkaille tilaustöitä opettajan ohjaamana.