Työ- ja yrityselämä » Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillinen koulutus uudistuu

Työelämä muuttuu.

Ammatteja syntyy ja katoaa.

Teknologia kehittyy.

Ansaintalogiikat uudistuvat.

Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät.

Osaamista uudistetaan läpi työuran.

Sitä on #amisreformi

Mikä arjessa muuttuu?

Opiskelijalle

 • joustavuutta opiskeluun
 • vähemmän ja laaja-alaisempia tutkintoja
 • koulutukseen hakeutuminen läpi vuoden
 • yksilöllinen opintopolku
 • osaamista tarpeen mukaan
 • painopiste puuttuvan osaamisen hankinta
 • monipuolisemmat oppimisympäristöt
 • enemmän oppimista työpaikoilla
 • yksi tapa suorittaa tutkinto - näyttö
 • arvioinnissa työelämä vahvasti mukana

Yrityksille

 • nopeampi reagointi työelämän tarpeisiin - osaavaa työvoimaa työpaikoille
 • lisää joustavuutta ja laatua työpaikalla opiskeluun
 • koulutussopimus korvaa työssäoppimisen
 • oppisopimuskoulutukseen yhdenmukaiset toimintamallit
 • koulutuskorvauskäytäntö selkeytyy
 • työelämä mukaan arvioimaan opiskelijan osaamista
 • työelämä varmistaa tutkintojen laadun
 • osa työvoimakoulutuksesta osaksi ammatillista koulutusta

Opiskelijat työelämään nopeammin

Opiskelija hankkii osaamista joustavasti hänelle sopivalla tavalla, keskittyen häneltä puuttuvaan osaamiseen, joka tulee lyhentämään koulutusaikoja erityisesti aikuisena opiskelevien osalta.

Tutkintojärjestelmä uudistetaan

Kolmiportainen tutkintorakenne (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) säilyy, mutta tutkinnot muuttuvat laaja-alaisemiksi eikä uutta osaamistarvetta varten ole tarpeen luoda uutta tutkintoa.

Tutkintojen määrä vähenee nykyisestä noin 360 tutkinnosta 150 tutkintoon. Opiskelijalla olisi nykyistä enemmän valinnan mahdollisuuksia erikoistua tutkinnon sisällä. Jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin säilyisi jatkossakin.

Ammattitaidon osoittaminen näytöillä

Osaaminen osoitetaan näyttämällä se käytännön työtehtävissä. Arvioinnissa ovat mukana opettajan lisäksi myös työelämän edustaja.

Enemmän ohjattua opiskelua työpaikoilla

Työssäoppimisen korvaa määräaikaiseen työsopimukseen perustuva oppisopimus tai mikäli työsuhdetta ei ole niin koulutussopimus. Näitä kahta voidaan yhdistellä joustavasti.

Haku koulutukseen läpi vuoden

Ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaisiin pääasiassa jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku olisi tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.

Tutkinnot ja työllistyminen rahoituksen perusteiksi

Taustalla yksi yhtenäinen rahoitusjärjestelmä, joka kannustaa

 • vähentämään koulutuksen keskeyttämistä,
 • lisäämään oppimista työpaikoilla,
 • lyhentämään koulutusaikoja ja
 • suuntaamaan koulutusta sellaisille koulutusaloille, joissa on työvoiman tarvetta.

Koulutuksen järjestäjille lisää valtaa ja vastuuta

Yksi järjestämislupa säätelee kaikkea ammatillista koulutusta. Koulutuksen järjestäjän vapaus kasvaa, päällekkäinen hallinto ja suunnitelmien laatiminen vähenee, joka vapauttaa työaikaa itse opetukseen. Osaamisen hankkimisen ja osoittamisen prosessit ovat selkeämmät.

Opettajien työ monipuolistuu

Yksilöllinen opintopolku tekee opiskelijan ohjauksesta ja tuesta entistä tärkeämpää. Opettajat ovat pedagogisia asiantuntijoita, jotka rakentavat yhdessä ja työelämän kanssa motivoivia polkuja opiskelijoille. Opettaja jalkautuu yhä useammin työpaikoille ja ohjaa opiskelijoita muissa oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa.