Työ- ja yrityselämä » Työssäoppiminen nuorille

Työssäoppiminen nuorille

Työssäoppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa ja koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla (L630/1998).

Kaikkiin ammatillisten perustutkintojen ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista; tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua aidossa työympäristössä. Yhteensä työssäoppimista on vähintään 30 osaamispistettä, olennainen osa osaamisen hankkimista.

Työssäoppimisen tavoitteena on syventää ja laajentaa osaamista ohjatusti alan työtehtäviä tehden ja samalla oppia noudattamaan työelämän pelisääntöjä. Työssäoppiminen voidaan toteuttaa myös työsuhteessa.

Tredusta opiskelijalle nimetään työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikalta henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja. Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat yhdessä jakson sisällöt ja ammattiosaamisen näytöt sekä osallistuvat niiden arviointiin.

Opiskelijan osaamista arvioidaan työssäoppimisjakson lopuksi ammattiosaamisen näytöillä. Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöistä annetaan opiskelijalle arvosana ja työpaikkaohjaaja täyttää opiskelijan työssäoppimiseen liittyvän kyselyn.

Työssäoppimisen järjestäminen ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

Työssäoppimisen järjestämisen periaatteista ja tavoitteista sovitaan organisaatioiden välisellä työssäoppimisen järjestämissopimuksella ja opiskelijan työssäoppimissuunnitelmalla. Työssäoppimispaikoiksi soveltuvista työpaikoista säädetään asetuksessa ja koulutuksen järjestäjä hyväksyy työssäoppimispaikat.

Yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa Tredu varmistaa ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden ja laadun. Alueellisella yhteistyöllä työelämän ja eri koulutuksien järjestäjien kanssa varmistetaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Pirkanmaalla.

Työturvallisuus

Työssäoppimisen työturvallisuus opiskelijalle on taattu laissa ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 479/2003, 28 §.
Oikeus turvalliseen ympäristöön kattaa sekä psyykkisen että fyysisen ympäristön. Työnantaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten, kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin, kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.

Katso tietoa opiskelijan vakuutusturvasta työssäoppimisen aikana

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Helena Kallio-Lahtinen
helena.kallio-lahtinen(at)tampere.fi
p. 050 302 3106