Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Näinkin voi opettaa – opettajan arkea Tredussa

Julkaistu 6.6.2018 10.18

Tredussa toteutetaan erilaisia kehittämishankkeita ja kokeilutoiminta koulutusaloilla on vilkasta. Tredu tekee jo nyt paljon yhteistyötä yritysten kanssa ja työpaikalla hankittava osaaminen on tätä päivää. Opettajan työnkuva uudistuu ja työtä tehdään jatkossa yhä monipuolisemmin omia osaamisalueita luovasti hyödyntäen ja kullekin alalle soveltuvia opetustapoja huomioiden. Siksi sinäkin voit tavata Tredun opettajan työskentelemässä vaikkapa tamperelaisessa ravintolassa samassa työvuorossa oman opiskelijansa ja opiskelijan työpaikkaohjaajan kanssa. Tredun asiantuntijaharjoittelija, työhyvinvointisparraaja Anni Ranto kävi havainnoimassa yhteistyötä Solo Sokos Hotel Tornin Grill it! -ravintolassa.

ryhmäkuva marata-alan opiskelijoista
 

Opiskelijan osaaminen syvenee yhteistyön avulla

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Tredun työelämäyhteistyö on ollut jo pitkään tiivistä. Opiskelijoiden oppimisympäristöt ovat valtaosin alan työpaikkoja, joissa opettajaa on jo aiemminkin nähty. Koulutusalan työ sisältää runsaasti asiakaspalvelua, jossa opiskelijan osaaminen kehittyy parhaiten työtä tekemällä. Myös työpaikoilla opettajana työskennellyt Marika Leppänen on huomannut, että se on paras mahdollisuus seurata, miten työpaikoilla järjestettävä koulutus toteutuu. Työelämä muuttuu ja siksi opettajankin tulisi entistä enemmän olla kädet savessa kentällä, kuten sanonta kuuluu. Todellinen yhteistyö syntyy ainoastaan aidon kohtaamisen ja tietoisen luottamuksen rakentamisen kautta.

Opiskelijalle toimii jatkuvana palautteena se, miten hän kokee työpaikkaohjaajan ja opettajan sekä muiden työyhteisön jäsenten yhteistyön sujuvan hänen oman oppimisensa areenalla. Opettaja, joka käy työpaikalla katsomassa opiskelijaa ja työskentelemässä hänen kanssaan, antaa kannustavaa viestiä opiskelijalle ja osoittaa arvostusta myös työpaikoilla olevalle osaamiselle. Hyvä yhteistyö tukee nimenomaan opiskelijan kokonaisvaltaisen ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työelämätaitojen vahvistumista. Opettaja mallittaa myös henkilökunnalle opiskelijan ohjausta, mikä tukee työntekijän ohjausosaamista ja ajanhallintaa. Marikan opiskelijat kertovatkin, että työpaikan oppimisympäristöissä työskentelevältä opettajalta on helppo kysyä mielen päällä olevista asioista ja ongelmakohtia päästään ratkaisemaan varhaisessa vaiheessa.

marata-alan opiskelijat keskustelemassa

Työelämä hyötyy opettajan ohjausosaamisesta

Oppimisen kannalta on tärkeää, että myös työpaikka on jatkossa aiempaa tehokkaampi oppimisen resurssi. Työelämää ei voi lähestyä tutkintovaatimukset edellä ja oppimista raamittavat kaavakkeet etusijalla, vaan työpaikkoja tulisi ensisijaisesti auttaa näkemään yhteistyöstä seuraavat hyödyt heille. Taitavasti yhteistyöllä perehdytetty ja yksilöllisesti ohjattu opiskelija on joustavasti valmis työllistymään yritykseen. Lisäksi yritysten omat pedagogiset mahdollisuudet voivat laajentua opettajan ydinosaamisen kautta. Marikan opiskelijoiden työpaikkaohjaaja onkin huomannut, kuinka iso etu on myöskin työpaikkaohjaajan oma ammatillinen kehittyminen ja ohjausosaamisen vahvistuminen. Tämä kannustaa työntekijää laajemminkin osaamisen kehittämiseen - ja näin työnantajakin hyötyy laajasti opiskelijan ohjausprosessista.

Uudentyyppinen työelämän kanssa tehtävä koulutusyhteistyö merkitsee muutosta opettajuuden kannalta. Yksilöllisten opintopolkujen myötä opettaja toimii aiempaa enemmän ohjaukselliseen suuntaan: perehdyttäjänä, opastajana ja valmentajana. Opettajan pedagogiseen osaamiseen sisältyy nyt uudenlaista ajattelua ja omien toimintatapojen näkemistä hieman eri näkökulmasta. Opettajalla tulisikin olla mahdollisuus entistä vahvemmin kehittää osaamistaan ammatillisia vahvuusalueitaan hyödyntäen ja luoda sopivasti omannäköinen yhteistyömalli.

opiskelija ja opettaja

Kehittämistyössä onnistuminen koukuttaa opettajan

Kehittämistyö alkaa suorastaan koukuttaa, kun viimeistään keväällä opettaja huomaa, että oman työn uudistamisen kautta onkin syntynyt aiempia vuosia vahvempaa tulosta. Opiskelijoiden opinnot voivat edetä perinteistä tyyliä nopeammin. Valtaosa osa Marikankin opiskelijoista työllistyy opintojen päättyessä tänä keväänä. Erilaiset oppimisympäristöt tuovat opiskelijasta esiin erilaisia piirteitä ja asiakaspalvelun roolinotto todellisessa työtilanteessa vauhdittaa ammatti-identiteetin kehittymistä. Marika on huomannut, että opiskelijoiden työpainotteinen oppiminen edellyttää opettajalta erityisen hyvää koordinointikykyä, uuden työtavan opettelemisen sinnikkyyttä - ja kaikilta osapuolilta pikaviestintävälineiden ahkeraa käyttöä.

Ohjausyhteistyötä luovasti kehittäneenä opettajana Marika sanoo kokeneensa myönteistä työnimua ja iloa aiempaa itsenäisemmästä työotteesta. Esimiehen osoittama luottamus opettajien osaamista kohtaan on ollut merkittävä tuki uudenlaisen työtavan kehittämiselle. Kehittämistyötä kannattaakin tehdä esimiehen tuella ja koulutusalakohtaisesti ideoita jakaen. Koulutusalat ylittävä innovaatioiden jakaminen on myös hedelmällistä. Uudenlaista opettajuutta ei voida tehdä entisin rakentein ja resurssoinnein, eikä kaikilla aloilla kannata pyrkiä aivan samanlaiseen malliin. Uudistuminen vaatii aikaa ja ponnisteluja, mutta siinä onnistuminen voi edistää kaikkien osapuolten työhyvinvointia.

Marikan omakin osaaminen on vahvistunut kokeilevan työn kautta ja sen mukana luottamus omaan opettajana uudistumiseen on kasvanut. Huippuhetkiä ovat tilanteet, joissa kaikki osapuolet huomaavat opiskelijan taitojen kehittyneen huimasti alkuun verrattuna: Opiskelija tarttuu työhön varmempana osaamisestaan ja jatkaa uudella innolla opiskeluaan eteenpäin. Antoisinta on kuitenkin se, että pääsee aiempaa lähempää seuraamaan opiskelijan kasvua ihmisenä ja ammattilaisena.

Hyödynnä monipuoliset ohjausosaamisen tietopaketit:

Ulkoinen linkkiTredun palvelut työpaikkaohjaajille

Ulkoinen linkkiOhjaan.fi - ohjauksen tietopankki

Ulkoinen linkkiParasta osaamista -projekti

Ulkoinen linkkiOpetushallituksen reformin tuki -sivustoTeksti Anni Ranto ja Marika Leppänen

Kuvat Anni Ranto