Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Opiskelijoiden tuen tarve Tredussa

Julkaistu 7.11.2019 17.02

Tredussa on kehitetty erilaisia toimintatapoja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Anne Haapalehto seisoo rappukäytävässä pitäen kaiteesta kiinni.
 

Tämän syksyn aikana valmistunut valtakunnallinen Kouluterveyskysely* kertoo ammatillisen koulutuksen nuorten terveydentilasta huolestuttavia asioita erityisesti tyttöjen osalta. Yli kolmannes kyselyyn vastanneista tytöistä kokee terveydentilansa huonoksi tai keskinkertaiseksi. 60 % tytöistä ilmoittaa tuntevansa väsymystä ja heikotusta kerran viikossa tai jopa päivittäin ja 47 % kertoo olleensa huolissaan mielialastaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Kolmanneksella tytöistä ja 37 %:lla pojista on luvattomia poissaoloja vähintään kuukausittain.

Poissaolot ja muut edellä mainitut huolenaiheet ovat tuttuja Tredussakin. Taustalla on usein päihteet, huumeet, mielenterveyteen, elämänhallintaan ja perheoloihin liittyvät ongelmat. Lukuvuoden 2018-2019 aikana tehdyn tilastoinnin perusteella, viidessä Tredun Tampereen toimipisteessä on psykologipalveluiden käyttäjinä ollut 536 opiskelijaa ja kuraattoripalveluiden käyttäjinä 825 opiskelijaa. Opiskelijat tarvitsevat psykologipalveluita erityisesti masentuneisuuden, ahdistuneisuuden sekä stressin tai uupumuksen takia. Kuraattorin vastaanotolle opiskelija ohjautuu useimmiten koulutyön laiminlyönnin, tunne-elämän, elämänhallinnan tai motivaatio-ongelmien myötä. Näistä opiskelijoista noin 15 %:lla on päihteet keskiössä. 30 % kaikista opiskelijaterveydenhuolloin lääkärikäynneistä on diagnostisoitu mielenterveyteen tai päihdeongelmiin liittyviksi (otos on kolmesta Tampereen toimipisteestä).

Tredussa on paljon erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja maahanmuuttajaopiskelijoita. Erityisopiskelijoita on 1372. Opiskelijoita, joiden äidinkielenä on jokin muu kuin suomi on 1396. Maahanmuuttajilla on tarvetta erityiseen tukeen useimmiten kielellisten vaikeuksien takia. 16 %:lla syynä on hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden taustalla on monenlaisia ongelmia, jotka johtuvat kulttuurisista eroista, traumoista, vihapuheesta jne.

Anne Haapalehto työskentelee projektipäällikkönä Ohjauksen strategisen kehittämisen –hankkeessa. Haapalehdon mukaan Tredussa on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ja maahanmuuttajaopiskelijoille paljon erilaisia tukimuotoja, erityisopetusta ja pienryhmätoimintaa. Näistä seuraavaksi esimerkkejä:

1. Vauhtipaja esimerkkinä pienryhmätoiminnasta

– Jonot mielenterveys- ja päihdepalveluihin ovat pitkiä. Oppilaitos ei välttämättä toimi joustavasti kuntoutuspaikkana ainakaan kaikilla koulutusaloilla. Opiskelijalle, joka ei pysty käymään koulussa joka päivä, on löydettävä muita ratkaisuja. Hän voisi selviytyä työvaltaisessa oppimisessa, jos työpäivän pituus olisi normaalia lyhyempi, esimerkiksi 4-6 tuntia. Vauhtipajalla voidaan huomioida yksilöllisemmät ratkaisut paremmin. Siellä opiskelija voi suorittaa mitä tahansa tutkinnon osaa ja voidaan sopia, että opiskelija ei käy koulussa joka päivä ja silti hänen opintonsa etenevät.

2. Kohtaamot tukevat nuoria elämänhallinnassa

Kaikissa Tredun toimipisteissä toimii Kohtaamo, jonka toiminnasta vastaavat nuoriso-ohjaajat. Nuoriso-ohjaajien työnkuvaan kuuluu nuorten tukeminen elämänhallintaan liittyvissä asioissa.

– Nuoriso-ohjaajan rooli on tärkeää oppilaitoksessa. Opiskelijalla voi olla vaikeuksia asioida esimerkiksi Kelassa tai hän voi kokea haasteeksi asumiseen liittyvät asiat. Jopa oman oppilaitoksen terveydenhoitajan luokse meneminen voi pelottaa. Nuoriso-ohjaaja voi mennä mukaan tällaisille käynneille. Yksilölliselle palvelulle on tilausta, sillä OMA-opettajalla ei ole sellaiseen aikaa ja Treenaamon resurssit on kohdistettu eri tavoin.

3. Ravintola- ja catering -alan pilottiryhmä

Ravintola ja catering -alalle on rakennettu kaksi pilottiryhmää, joiden opintojen edistymistä halutaan tukea entistä vahvemmin Tredun sisäisen verkoston, kuten kuraattorin ja terveydenhoitajan työn avulla. Toisessa ryhmässä on paljon erityisen tuen opiskelijoita ja toinen ryhmä koostuu opiskelijoista, joilla on haasteita opiskeluun sitoutumisessa. Ajatuksena on, että työvaltaisemman oppimisen kautta saataisiin opiskelijoita sitoutettua paremmin.

4. Varhaisen tuen mallin kehittäminen ja henkilöstön koulutus

– Haluamme luoda Tredussa opiskelijoista välittävän toimintakulttuurin. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija kokee olevansa tärkeä. Haluamme puuttua ajoissa tilanteisiin, joissa herää huoli. Tähän liittyen olemme kehittäneet yhteistyötahojemme kanssa varhaisen tuen mallin ja koulutamme tämän syksyn aikana henkilöstöä havainnoimaan ja tunnistamaan huolta herättävät asiat. Olisi tärkeää, että koko henkilöstö uskaltaisi toimia samoin, olipa kyseessä ammatillinen ohjaaja, vahtimestari tai opettaja.

– Erityisesti silloin kun opiskelija on hiipuen lähtemässä pois, olisi tärkeää saada riittävän varhaisessa vaiheessa opiskelijalle kontakti opiskelijaterveydenhuoltoon, Ohjaamoon tai etsivään nuorisotyöhön, Haapalehto jatkaa.

Tämän syksyn aikana toteutetun tiiminvetäjien koulutuksen keskeinen viesti on, että omaopettajalla on velvollisuus puuttua huolta herättäneisiin tilanteisiin, mutta hän ei ole yksin, sillä hänen tiiminsä ja oppilaitoksen muu toimijaverkosto on hänen tukenaan. Tiimin jäsenten osaamista tuodaan tiimin käyttöön ja sen kautta vertaistuki ja vertaismentorointi on mahdollista.


Teksti Päivi Valkama

Kuvat Nette Tuominen