Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Tredun opiskelijakyselyyn vastanneet opiskelijat ovat tyytyväisiä etäopintoihin

Julkaistu 16.4.2020 14.10

Tredun opiskelijoille huhtikuussa teetetyn kyselyn tulokset etäopiskelun toteutumisesta kertovat, että haastavaan tilanteeseen nähden etäopiskelu on sujunut Tredu-tasolla hyvin. Opettajat ovat olleet hyvin yhteydessä opiskelijoihin, tehtäviä tehdään ja tukea on saatavilla.

Opiskelijoille lähetettiin 2.4.2020 etäopetuksen toteutumiseen liittyvä kysely. Kyselyyn vastasi lähes 600 Tredun opiskelijaa eri toimipisteistä ympäri Pirkanmaata. Heistä 90 prosenttia opiskelee tällä hetkellä etäopetuksessa kotona tai muualla. Tredun 9000 opiskelijasta vain harva vastasi kyselyyn, joten tuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina eikä niistä voida tehdä laajasti yleistettäviä johtopäätöksiä.

Etäopiskelu toteutuu kyselyyn vastanneiden mukaan joko kokonaan tai ainakin osittain suunnitellun luku- tai työjärjestyksen mukaisesti lähes 90 prosentilla vastaajista. Oppiminen on suurimmalla osalla opiskelijoista tapahtunut itsenäisesti, sillä lähes 90 prosenttia kertoo saaneensa itsenäisiä oppimistehtäviä. Yli puolet on saanut etänäkin luento-opetusta. Myös vuorovaikutteisuutta muiden opiskelijoiden kanssa on ollut, sillä lähes 40 prosenttia opiskelijoista on tehnyt ryhmätöitä ja -keskusteluja opetustilanteiden aikana ja joka viidennellä on ollut yhteisiä oppimistehtäviä toisten opiskelijoiden kanssa haastavasta tilanteesta huolimatta.

Tukea etäopiskeluun on saanut eniten, lähes 80 prosenttia vastaajista, OMA-opettajalta. Noin puolet on tukeutunut myös kavereihin, perheeseen ja läheisiin tai muihin opettajiin. Puolet vastaajista toivoo opettajalta vielä lisätukea oppimiseen ja vähän alle kolmasosa toivoo vertaistukea muilta opiskelijoilta tai tukea etäopetuksen välineisiin. Tukeen ja ohjaukseen on kuitenkin pääasiassa oltu tyytyväisiä, samoin kuin etäopetuksen laatuun. Asteikolla 1-5 (1=erittäin tyytymätön, 5=erittäin tyytyväinen) opiskelijoiden tyytyväisyys etäopetuksen laatuun on 3,5 ja tyytyväisyys saatuun tukeen on 3,7.

Etäopetuksen aikana Tredusta on oltu opiskelijoihin päin hyvin yhteydessä. Suosituin yhteydenpitoväylä on ollut Wilma, jonka kautta yli 90 prosenttiin vastaajista on oltu yhteydessä. Seuraavaksi suosituimpia välineitä ovat olleet Teams ja Whatsapp-viestit, Moodlea on käytetty yli puolella vastaajista. Myös puhelimitse on oltu yhteydessä yli 40 prosenttiin vastaajista. Opiskelijat ovat myös itse olleet aktiivisia ja kolme neljästä on ollut yhteydessä opettajaan päin vähintään kerran viikossa.

Puitteet etäoppimiselle ovat Tredun opiskelijoilla hyvät. Kyselyn mukaan opiskelijoiden etäopiskeluun tarvittavat laitteet, yhteydet ja opiskeluympäristö ovat pääosin hyvin tai erittäin hyvin kunnossa.

Kyselystä saatujen tulosten pohjalta etäopetusta on jatkossa tarkoitus kehittää ja parantaa. Tulokset toimitetaan Tredun digitiimille jatkotoimenpiteitä varten ja lisäksi mahdollisesti nyt jakelusta poisjääneille opiskelijoille tehdään kysely uudelleen.