Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

JET-opiskelijan opit käyttöön kuntouttavan työtoiminnan suunnittelussa

Julkaistu 11.6.2020 10.26

Maaliskuussa 2020 alkanut poikkeustila muutti arkea koko yhteiskunnassa. Myös kaikki Tampereen kaupungin järjestämä kuntouttava työtoiminta lakkautettiin toimipisteissä ja pajoissa Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti 18.3.2020 alkaen.

Poikkeustilanne, rutiinien ja rytmin rikkoutuminen sekä normaalin työtoiminnan lakkauttaminen herättivät huolen asiakkaiden jaksamisesta, joilla usein oli haasteita arjen hallinnassa. Tampereella lähdettiinkin heti pohtimaan, miten kuntouttava työtoiminta voitaisiin toteuttaa etäkuntoutuksena.

Tampereen työllisyys- ja kasvupalveluiden koordinaattori Sari Miettinen oli osa tätä työryhmää, joka lähti suunnittelemaan etäpalveluna toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa. Projekti sai nimen Kuntouttava työtoiminta poikkeustilanteessa, Tampereen malli 2020. Miettinen on taustaltaan mm. kuntoutuksen alan ammattilainen ja fysioterapeutti. Lisäksi hän opiskelee tällä hetkellä Tredussa johtamisen erikoisammattitutkintoa.

– Etäkuntoutus suunniteltiin todella nopeasti, vain parissa viikossa, ja kuntouttava työtoiminta etäpalveluna käynnistyi Tampereella jo 1.4.2020, Miettinen kertoo. Palvelu hankittiin nykyisiltä, tutuilta palveluntuottajilta, joiden kanssa oli muodostunut hyvä vuorovaikutus. Miettinen kiitteleekin ammattitaitoista palveluntuottajaverkostoa, joka on ollut avainasemassa siinä, että etäpalvelu saatiin niin nopeasti käyntiin. Palvelun toteutuksessa hyödynnetään erilaisia digitaalisia välineitä. Osalla palveluntuottajista oli jo aikaisemmin luotuna sähköisiä järjestelmiä sekä esim. digitaitoja tukevia palveluja ja IT-pajoja. Yhteistyössä järjestettiin myös digivälineitä osalle asiakkaista, jotta he eivät olisi eriarvoisessa asemassa.

Miettisen mukaan haastavinta etäkuntoutuksen suunnittelussa sen lisäksi, että saatiin kuntoutuksen kaikki kriteerit täytettyä Tampereen kontekstissa, oli myös ottaa huomioon lain tuoma viitekehys toiminnalle. Palvelua ohjaa laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja asiakastietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ohella muun muassa henkilötietosuojalakia sekä lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Salassapitoon ja tietosuojaan kiinnitetäänkin erityisesti huomiota ja seurataan myös tämän toteutumista, kuntoutumisen etenemisen lisäksi.

– Parasta on ollut asiakkailta saatu kiitollinen palaute, Miettinen summaa.
– Se on ollut todella palkitsevaa. Palautteissa on kiitelty sitä, että arjessa on nyt jotain mitä odottaa ja toiminta on tuonut arkeen sisältöä, eikä olo ole enää niin yksinäinen kuin muuten eristyksissä. Palautetta kerätään edelleen sekä asiakkailta että palveluntuottajilta, jonka jälkeen päästään kehittämään toimintaa.

JET-koulutuksesta varmuutta

Sari Miettinen aloitti Tredussa syksyllä 2019 suorittamaan oppisopimuksella johtamisen erikoisammattitutkintoa. Miettinen kiittelee opiskeluun kuuluvia monialaisia asiantuntijaluentoja, hyvää vertaistukea opiskelijaryhmän kesken sekä opintojen henkilökohtaistamista: opinnot rakennetaan oman osaamisen päälle ja sitä tukemaan, opiskelijan mielenkiinnon mukaan.

– Opinnot ovat antaneet minulle ammatillista minä-pystyvyyttä, syvempää ymmärrystä ja varmuutta isojen kokonaisuuksien, kuten tämän kuntouttava työtoiminta -palvelun tarkasteluun sekä uudenlaista osaamista nykyisiin työtehtäviin työllisyys- ja kasvupalveluissa, Miettinen kertoo.

– Hienointa JET-opinnoissa on se, että ne ovat sovellettavissa omien työtehtävien tarpeisiin ja tavoitteisiin, Miettinen kiittelee.
– Kuntouttavan työtoiminnan etäpalvelu suunniteltiin nopealla aikataululla, joten oli hyvä huomata, että JET-opinnoissa saadut opit pääsivät heti käyttöön, Miettinen toteaa.

Avainsanana yhteistyö

Sekä Tredun opiskelijana että Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden koordinaattorina Sari Miettisellä on ollut oiva paikka tarkastella myös näiden tahojen yhteistyötä ja sen kehittämistä. Esimerkkinä viimeaikaisista suuremmista yhteistöistä Tredun kanssa Miettinen nostaa esiin ratikka-hankkeen tarpeisiin suunnitellut ja toteutetut täydennys- tai erikoistumiskoulutukset kivialalla.

Miettinen toivoo Tredun kanssa tehtävältä yhteistyöltä jatkossa vielä enemmän tulevaisuuden ennakointia.
– Millaisia työvoimatarpeita yrityksissä tulee olemaan esimerkiksi ensi syksynä? Toivon, että pohtisimme valmiiksi joitain malleja, joilla ketterästi pystyisimme tuottamaan eri aloille nopeasti tarvittavaa työvoimaa. Mukaan tähän suunnitteluun tarvitaan myös edustajia yritysmaailmasta, Miettinen pohtii.

Yritysten lisäksi poikkeusolot ovat iskeneet ihmisiin yksilöinä.
– Korona on vaikuttanut negatiivisesti työllistymiseen ja sen myötä on herännyt tarve, että myös yksilöiden tulee laajentaa osaamistaan tai mahdollisesti suunnata kokonaan uudelle uralle. Tätä näkökulmaa aiotaan myös viedä yhteistyössä Tredun kanssa eteenpäin, kertoo Miettinen.
– Ihmisten tulisi muuttaa näkökulmaa ja opiskella rohkeasti vaikka osatutkintoja ja ehkä jatkaa siitä koko tutkintoon, mikäli kiinnostusta vain riittää. Joka tapauksessa näin omat työllistymismahdollisuudet paranevat. Opiskelu tuo aina osaamisen lisäksi itsevarmuutta ja henkistä työhyvinvointia, Miettinen summaa.

Korona-ajankin keskellä Miettinen on pitänyt mielessä mottonsa Eteenpäin on elävän mieli ja haluaa jakaa sitä sanomaa myös muille.
– Vaikka eletään nyt hankalassa tilanteessa monin puolin, pidän tärkeänä jatkuvaa itsensä kehittämistä, osaamisen lisäämistä ja yhdessä tekemistä, Miettinen sanoo.
– Pidän siitä, että saan työskennellä yhteistyössä ihmisten kanssa: Tredun JET-koulutuksessa on muiden opiskelijoiden vertaistuki, kuntouttavaa työtoimintaa on tehty yhdessä palveluntuottajien kanssa ja oman työn kautta on päässyt tekemään Tredu-yhteistyötä, Miettinen jatkaa.
– Me emme tee töitä yksin ja näinä aikoina olisi tärkeää muistaa, että vaikka olemme erityksissä, pysytään kuitenkin henkisesti lähellä toisiamme.


Teksti Laura Nietula