Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Työpaikalla järjestettävä koulutus ja näytöt erikoistilanteessa

Julkaistu 27.3.2020 13.01

Opettajan pedagoginen kekseliäisyys ja joustavuus ovat arvossa, kun muuttuneissa olosuhteissa järjestetään opiskelijoille osaamisen hankkimiseen sopivia tilanteita ja tapoja. Osaamisen osoittaminen tapahtuu yhä näytöissä tai muilla tavoin. Sopivat osaamisen osoittamistavat on määritelty tutkinnon perusteissa.

Nykylain mukaan ammatillisessa koulutuksessa on varsin vapaat mahdollisuudet toteuttaa opetus tarkoituksenmukaiseksi katsotuissa oppimisympäristöissä ja joustavilla aikataulutuksilla. Korona-viruksen aiheuttamassa erikoistilanteessa työelämän ja oppilaitoksen ympäristöt eivät ole käytettävissä normaaliin tapaan. Tilanteessa etsitään uusia, hyvin toimivia ratkaisuja. Tämä edellyttää opettajilta ja työpaikkaohjaajilta rautaista ammattitaitoa, luovuutta, kekseliäisyyttä sekä yhteistyötä. Etäopetus on usein normaalitilanteessakin hyvä apu oppimis- ja osaamistavoitteisiin pääsemisessä.

Osaamisen hankkimisen tavat joustavat

Työelämässä oppiminen jatkuu erikoistilanteessa mahdollisuuksien mukaan.

Tredun yleiset periaatteet työelämässä oppimiseen erikoistilanteessa:

 • Työelämässä oppimista suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja opettaja ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle.
 • Koulutusalat ovat hyvin erilaisia ja ensisijaisesti edetään työpaikan ohjeiden mukaisesti. Halutessaan huoltaja voi päättää, että alaikäinen opiskelija siirtyy etäopiskeluun ja hänen kohdallaan tarkistetaan HOKS-etäopintoihin liittyen. Myös aikuiset opiskelijat voivat halutessaan siirtyä etäopetukseen.
 • Jos opiskelu työpaikalla keskeytyy, opettaja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa vaihtoehtoisia tapoja osaamisen hankkimiseen.
 • Jos työelämässä oppimista on mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan ilman, että se viivästyttää kohtuuttomasti opiskelijan valmistumista, voidaan sopia työnantajan kanssa uudesta ajankohdasta.
 • Tavoitteena on, että opiskelijan opinnot jatkuisivat ilman tarpeettomia viivästyksiä myös silloin, kun opiskelua työpaikalla ei voi jatkaa.
 • Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ja päivitetään sopimuksiin, jotta ne tallentuvat KOSKI-järjestelmään oikein.
 • Ohjauksessa hyödynnetään tarkoituksenmukaisia etäohjausmenetelmiä ja mahdollisuuksien mukaan sähköistä allekirjoitusta

Tredun yleiset periaatteet oppimisen opetus- ja ohjausjärjestelyihin:

 • Opettaja varmistaa, että opiskelija saa tarvitsemaansa ohjauksen ja tuen.
 • Opettaja sopii opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti vaihtoehtoisista osaamisen hankintatavoista sekä osaamisen osoittamisesta ja huomioi erityisesti ne opiskelijat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteyksiä.
 • Opettaja kirjaa suunnitelmat opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS)

Osaamisen osoittamisen tavat

Osaamista voidaan osoittaa käytännön työtehtävien (näyttöjen) tekemisen sijaan myös muilla tavoin. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kaikki alan työpaikat ovat suljettu tai niihin ei päästetä ulkopuolisia tai kun työtehtäviä ei ole mahdollista simuloida jossakin muussa opiskelijalle turvallisessa näyttöympäristössä.

Mikäli osaamisen osoittaminen ei ole näytöllä mahdollista, sitä voidaan täydentää muulla tavoin. Osaamista muulla tavoin kuin näytöllä osoitettaessa opettajan tulee varmistaa, että nämä muut tavat ovat tutkinnon perusteissa määriteltyjä osaamisen osoittamistapoja.

Muu osaamisen osoittaminen säädösten mukaan on luonteeltaan täydentävää, eikä koske koko tutkinnon osaa. Tässäkin tilanteessa tulee huomioida, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Apuna voidaan käyttää esim. yksilöllisesti suunniteltuja kirjallisia töitä, toiminnallisia menetelmiä ja digiympäristöjä.

Näyttöjä voidaan toteuttaa:

 • työpaikanomaisissa ympäristöissä oppilaitoksen ulkopuolella, esimerkiksi Tredun omilla työmailla, opetusmetsissä, maatiloilla tai työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä samoin ehdoin kuin työpaikoilla.
 • Tredun tiloissa ja työsaleissa, kunhan huolehditaan riittävästä fyysisestä etäisyydestä ja hygieniasta ja estetään myös muilla viranomaisten ohjeistamilla tavoilla tartuntojen leviämistä
 • simuloiduissa tilanteissa tai verkkoympäristöissä.

Mikäli näyttöjä ei ole mahdollista järjestää kaikille opiskelijoille, opettajan tulee asettaa etusijalle ne opiskelijat, joiden on HOKSin mukaisesti tarkoitus suorittaa tutkinto ja valmistua tänä keväänä. Näin turvataan näiden opiskelijoiden mahdollisuudet siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin.

Kehittämispäällikkö
Satu Nevalainen
puhelin 050 518 9464
sähköposti if.erepmat@nenialaveN.utaS

Kehittämispäällikkö
Helena Kallio-Lahtinen
puhelin 050 302 3106
sähköposti if.erepmat@nenithaL-oillaK.aneleH

Oppisopimuspäällikkö
Liisa Klinge
puhelin 050 540 5309
sähköposti if.erepmat@egnilK.asiiL