Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Tredu tarjoaa uutta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen lastenhoitajille

Julkaistu 17.9.2021 12.17
Keväällä 2020 Tredun kasvatus- ja ohjausalan kokeneet opettajat ja koulutustarkastaja tarttuivat työelämästä nousseeseen tarpeeseen varhaiskasvatuksen lastenhoitajien täydennyskoulutukselle. Lehtorit Taija Salonen ja Päivi Kinnunen sekä koulutustarkastaja Jaana Virtanen ovat jo vuosia tehneet läheistä työelämäyhteistyötä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Kuunneltuaan toimijoiden täydennyskoulutustarvetta, he lähtivät suunnittelemaan uutta koulutusta.
 

Tredun kasvatus- ja ohjausalalla on saatu viime aikoina hyviä tuloksia työelämän akuutteihin koulutustarpeisiin vastaamisesta, kun Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa -ammattitutkinnon osan sisältöjä ja koulutusta lähdettiin tuotteistamaan alan toimijoille suunnatulla täsmätoteutuksella. Ammattitutkinnon osa on suuruudeltaan 40 osaamispistettä ja tunnetaan paremmin lempinimellä PEITTO.

PEITTO-koulutusta markkinoitiin suoraan päiväkoteihin, joissa se sai lämpimän vastaanoton. Päiväkodeissa kiinnostusta herättivät erityisesti tutkinnon osan sisällöt, jotka tuntuivat vastaavan erinomaisesti lastenhoitajien täydennyskoulutustarpeeseen. Koulutuksen sisältöjä ovat:

• osallisuuden pedagogiikan toteuttaminen osana työryhmää
• pedagogisen suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin toteuttaminen työryhmän jäsenenä
• lasten oppimisen havainnointi ja ohjaus
• lasten vuorovaikutustaitojen, vertaissuhteiden ja lapsiryhmän yhteisöllisyyden ohjaus
• leikin moninaisessa ja rikkaassa maailmassa toimiminen
• vuorovaikutuksen tietoinen ja tavoitteellinen käyttö varhaiskasvatuksen menetelmänä
• lasten kielten rikkaan maailman tukeminen
• mediakasvatuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi työryhmän jäsenenä
• oman osaamisen ja ammatillisuuden arviointi.

PEITTO-koulutuksia on suunniteltu ja toteutettu yhdessä Kangasalan kaupungin päiväkotien ja yksityisten päiväkotiketjujen, Touhula- ja Pilke kanssa. Työnantajien kanssa olemme yhdessä miettineet koulutuksen painopisteitä, jotta ne vastaisivat työyhteisön tarpeita mahdollisimman hyvin. Me tredulaiset ja työnantajataho istahdamme saman pöydän ääreen ja luomme yhdessä asiakkaan toiveita vastaavan koulutuksen.

Tämän lisäksi toteutamme omaehtoista koulutusta, jossa samassa opiskelijaryhmässä on eri työpaikoista tulevia opiskelijoita. Omaehtoinen koulutus on maksullista ja maksaa 200 €. PEITTO-koulutusta on mahdollista opiskella myös oppisopimuksella. Tällöin koulutus on ilmainen sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Koulutuksen anti

PEITTO-koulutus kehittää monipuolista varhaiskasvatusosaamista, oppimisen ja opiskelun taitoja, itsetuntoa, työmotivaatiota ja valmiuksia jatko-opintoihin. Koulutus laajentaa myös osallistujien verkostoja oman alan kollegojen kanssa.

Koulutuksen suoritettua osallistuja saa osatutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen. Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelemaan koko kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, jolloin yksi tutkinnon osa on jo tehty.

Kokemuksia PEITTO-koulutuksesta

Palaute PEITTO-koulutuksesta on ollut vain positiivista. Koulutukseen osallistujien osaaminen, oma motivaatio ja työssä jaksaminen ovat lisääntyneet ja vahvistuneet. Lisäksi osallistujat ovat löytäneet uusia tapoja tehdä työtä ja nähdä asiota. He ovat myös saaneet uutta intoa tehdä työtä lasten parissa.

Kouutuksen aikana vertaistuki ja yhdessä oppiminen sekä osaamisen jakaminen koettiin mieluisaksi. Osallistujien mukaan oli antoisaa jakaa saman ammattikunnan kanssa ajatuksia ja käytännön vinkkejä arkeen.

Loppusanat

Varhaiskasvatustyö on äärettömän tärkeää. Se on haastavaa, mutta myös antoisaa. Varhaiskasvatuksen maailma on mielenkiintoinen ja sen tarkasteluun ei kyllästy koskaan. Mutta antoisinta se on silloin, kun sen voi jakaa muiden kanssa ja siihen saa uusia näkökulmia!

Tervetuloa mukaan PEITTO-koulutukseen Treduun. Koulutuksella vahvistetaan tämän päivän varhaiskasvatustyössä tarvittavaa monipuolista ja vaativaa osaamista.

Lisätietoa koulutuksesta löytyy PEITTO-koulutuksen nettisivulta:

Teksti: koulutussuunnittelija Annika Kujanpää ja lehtori Taija Salonen

Kirjoittaja Kokemuksia Tredusta -blogin kirjoittajat