Hae
Valikko
a a

Ajoneuvoalan ammattitutkinto/ ajoneuvoasentaja/ työpaikkaohjaaja

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja 2-3 valinnaisesta tutkinnon osasta. Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta.

Valmistavan koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Lähiopetusta on 2-3 päivänä per kuukausi. Yhteensä lähiopetusta on valinnoista riippuen 22–24 päivää. Lisäksi koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa seuraavat pätevyyskoulutukset: Tulityö, EA 1 (2 pv), ilmastointilaite ja SFS6002 – sähköturvallisuus. Tietopuolisen opetuksen lisäksi opetusmuotoina ovat etä- ja verkko-opinnot sekä työssäoppiminen. Koulutuspaikkana on Tredun Ajokinkujan toimipiste Tampereella.

Tutkinnon suorittaminen

Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tehtävissä. Näytöt järjestetään tutkinnon suorittajan työ- tai työharjoittelupaikalla joustavasti opintojen aikana.

Ajoneuvoasentaja


Hakuaika: - 30.8.2019
Toteutus: 24.9.2019 - 30.8.2021

Sijainti:

Ajokinkujan toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus : Osallistumismaksu 300 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Oppisopimuskoulutus: 150 euroa (koko tutkinto) ja 100 euroa (osatutkinto). Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

-Suoritettu alan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot

-Alan työkokemusta kaksi – kolme vuotta

-Hyvä terveys

-Hyvä suomenkielen taito

Valintatilaisuus:

Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Haastattelukutsun saat emailitse/ tekstiviestillä/ kirjeellä. Haastattelut pidetään Tredun Ajokinkujan toimipisteessä. Haastattelun kesto on max 45 minuuttia.

Hakeutuminen:

Ulkoinen linkkiHAKU, AJONEUVOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO HUOM: Jos linkin avaamisen jälkeen esille tulee virheilmoitus, niin päivitä sivu. Tämän jälkeen linkin pitäisi aueta normaalisti.

Koulutukseen on jatkuva haku.

Lisätiedot:

Lisätietoja hakeutumisesta ja koulutuksesta antavat:
Tuntiopettaja
Erkka Javanainen
puhelin +358401306763
sähköposti if.erepmat@nenianavaJ.akkrE

Koulutussuunnittelija
Marko Tamminen
puhelin +358447664406
sähköposti if.erepmat@nenimmaT.okraM

Oppisopimusasioissa ole yhteydessä Mikko Heikkiseen:
Koulutustarkastaja
Mikko Heikkinen
puhelin 040 711 5347
sähköposti if.erepmat@nenikkieH.S.okkiM

Autoalan työpaikkaohjaaja -koulutus

Työpaikkaohjaaja toimii oppaana, tien näyttäjänä, mahdollistajana ja keskeisenä yhteyshenkilönä opiskelijan opintopolulla. Kouluttaudu ammattitaitoiseksi työpaikkaohjaajaksi ja kehitä valmiuksiasi ohjata työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita tehokkaasti ja yksilöllisesti.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat

• Perehdyttää opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön

• Ohjata opiskelijoita ja tehdä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa

• Jakaa omaa osaamistaan eteenpäin

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut työpaikkaohjaaja osaa

• Suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen osoittamisen näytössä

• Ohjata opiskelijaa ja antaa palautetta kehittymisestä

• Arvioida opiskelijan osaamista näytössä

• Arvioida omaa toimintaansa työpaikkaohjaajana

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Opiskelu on autoalalle suunnattua ja käytännönläheistä sekä tapahtuu työn ohessa.

Työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Lähiopetusta on 1-2 päivänä per kuukausi. Yhteensä lähiopetusta on valinnoista riippuen seitsemänä päivänä.

Tietopuolisen opetuksen lisäksi opetusmuotoina ovat etä- ja verkko-opinnot sekä työpajat. Koulutuspaikkana on Tredun Ajokinkujan toimipiste Tampereella.

Koulutuksen keskeiset sisällöt

Ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot ja tutkinnot

Työpaikkaohjaajan tehtävät ja roolit

Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla

Opiskelijan osaamisen arviointi

Työpaikkaohjaajana kehittyminen

Koulutuksen kesto on n. 6 kk

Koulutuksessa suoritetaan työpaikkaohjaajana toimiminen tutkinnon osa, jonka laajuus on 30 osp

Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää ohjaussuhdetta opiskelijaan


Hakuaika: - 30.8.2019
Toteutus: 10.9.2019 - 13.3.2020

Sijainti:

Ajokinkujan toimipiste, Tampere

Hinta:

Oppisopimuskoulutus: 100 euroa (osatutkinto). Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

-Olet kiinnostunut työpaikkaohjaajana toimimisesta työpaikallasi

-Työskentelet autoalalla

Valintatilaisuus:

Opiskelijavalinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Hakeutuminen:

Ulkoinen linkkiHAKU, TYÖPAIKKAOHJAAJA HUOM: Jos linkin avaamisen jälkeen esille tulee virheilmoitus, niin päivitä sivu. Tämän jälkeen linkin pitäisi aueta normaalisti.

Hakuaika päättyy 30.8.2019.

Lisätiedot:

Lisätietoa koulutuksesta ja hakeutumisesta antavat:
Tuntiopettaja
Erkka Javanainen
puhelin +358401306763
sähköposti if.erepmat@nenianavaJ.akkrE

Koulutussuunnittelija
Marko Tamminen
puhelin +358447664406
sähköposti if.erepmat@nenimmaT.okraM

Oppisopimusasioissa ole yhteydessä Mikko Heikkiseen:
Koulutustarkastaja
Mikko Heikkinen
puhelin 040 711 5347
sähköposti if.erepmat@nenikkieH.S.okkiM

autoalan perustutkinto