Hae
Valikko
a a

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, ajoneuvoasentaja

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja 2-3 valinnaisesta tutkinnon osasta. Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta.

Valmistavan koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Lähiopetusta on 2-3 päivänä per kuukausi. Yhteensä lähiopetusta on valinnoista riippuen 22–24 päivää. Lisäksi koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa seuraavat pätevyyskoulutukset: Tulityö, EA 1 (2 pv), ilmastointilaite ja SFS6002 – sähköturvallisuus. Tietopuolisen opetuksen lisäksi opetusmuotoina ovat etä- ja verkko-opinnot sekä työssäoppiminen. Koulutuspaikkana on Tredun Ajokinkujan toimipiste Tampereella.

Tutkinnon suorittaminen

Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tehtävissä. Näytöt järjestetään tutkinnon suorittajan työ- tai työharjoittelupaikalla joustavasti opintojen aikana.


Hakuaika: 1.4.2020 - 15.9.2020

Ajoneuvoasentaja


Toteutus: 1.10.2020 - 31.12.2021

Sijainti:

Ajokinkujan toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus : Osallistumismaksu on 300 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Oppisopimuskoulutus: 150 euroa (koko tutkinto) ja 100 euroa (osatutkinto). Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

-Suoritettu alan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot

-Alan työkokemusta kaksi – kolme vuotta

-Hyvä terveys

-Hyvä suomenkielen taito

Valintatilaisuus:

Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Haastattelukutsun saat emailitse/ tekstiviestillä/ kirjeellä. Haastattelut pidetään Tredun Ajokinkujan toimipisteessä. Haastattelun kesto on max 45 minuuttia.

Hakeutuminen:

Hakuaika on 1.4 - 15.9.2020. Koulutukseen haetaan tästä linkistä >> Ulkoinen linkkiHAKU, AJONEUVOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot:

Lisätietoja hakeutumisesta ja koulutuksesta antavat:
Tuntiopettaja
Erkka Javanainen
puhelin 040 130 6763
sähköposti if.erepmat@nenianavaJ.akkrE

Koulutussuunnittelija
Marko Tamminen
puhelin 044 766 4406
sähköposti if.erepmat@nenimmaT.okraM

Oppisopimusasioissa ole yhteydessä Mikko Heikkiseen:
Koulutustarkastaja
Mikko Heikkinen
puhelin 040 711 5347
sähköposti if.erepmat@nenikkieH.S.okkiM

Autoalan työpaikkaohjaaja -koulutus

Työpaikkaohjaaja toimii oppaana, tien näyttäjänä, mahdollistajana ja keskeisenä yhteyshenkilönä opiskelijan opintopolulla. Kouluttaudu ammattitaitoiseksi työpaikkaohjaajaksi ja kehitä valmiuksiasi ohjata työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita tehokkaasti ja yksilöllisesti.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat

• Perehdyttää opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön

• Ohjata opiskelijoita ja tehdä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa

• Jakaa omaa osaamistaan eteenpäin

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut työpaikkaohjaaja osaa

• Suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen osoittamisen näytössä

• Ohjata opiskelijaa ja antaa palautetta kehittymisestä

• Arvioida opiskelijan osaamista näytössä

• Arvioida omaa toimintaansa työpaikkaohjaajana

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Opiskelu on autoalalle suunnattua ja käytännönläheistä sekä tapahtuu työn ohessa.

Työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Lähiopetusta on 1-2 päivänä per kuukausi. Yhteensä lähiopetusta on valinnoista riippuen seitsemänä päivänä.

Tietopuolisen opetuksen lisäksi opetusmuotoina ovat etä- ja verkko-opinnot sekä työpajat. Koulutuspaikkana on Tredun Ajokinkujan toimipiste Tampereella.

Koulutuksen keskeiset sisällöt

Ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot ja tutkinnot

Työpaikkaohjaajan tehtävät ja roolit

Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla

Opiskelijan osaamisen arviointi

Työpaikkaohjaajana kehittyminen

Koulutuksen kesto on n. 6 kk

Koulutuksessa suoritetaan työpaikkaohjaajana toimiminen tutkinnon osa, jonka laajuus on 30 osp

Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää ohjaussuhdetta opiskelijaan

HAKUTIEDOTE 12.3.2020: Tällä hetkellä haku tähän koulutukseen ei ole auki. Ilmoitamme Tredun nettisivuilla loppukevään 2020 aikana kun koulutukseen voi taas hakeutua.

Sijainti:

Ajokinkujan toimipiste, Tampere

Hinta:

Oppisopimuskoulutus: 100 euroa (osatutkinto). Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

-Olet kiinnostunut työpaikkaohjaajana toimimisesta työpaikallasi

-Työskentelet autoalalla

Valintatilaisuus:

Opiskelijavalinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Hakeutuminen:

Tällä hetkellä koulutukseen ei voi hakeutua. Ilmoitamme loppukevään 2020 aikana haun avautumisesta.

Lisätiedot:

Lisätietoa koulutuksesta ja hakeutumisesta antavat:
Tuntiopettaja
Erkka Javanainen
puhelin 040 130 6763
sähköposti if.erepmat@nenianavaJ.akkrE

Koulutussuunnittelija
Marko Tamminen
puhelin 044 766 4406
sähköposti if.erepmat@nenimmaT.okraM

Oppisopimusasioissa ole yhteydessä Mikko Heikkiseen:
Koulutustarkastaja
Mikko Heikkinen
puhelin 040 711 5347
sähköposti if.erepmat@nenikkieH.S.okkiM

autoalan perustutkinto