Hae
Valikko
a a

Betoni- ja puuelementtien suunnittelu

Alalla kuin alalla käytetään CAD-suunnittelua ja tarvitaan CAD-piirustuksia.

Koulutuksessa perehdytään betoni- ja puuelementtien mallintamiseen ja piirustusten tekemiseen.

Koulutuksessa opit 2D- ja 3D-piirustusten tuottamista, 3D-mallien visualisointia ja suunnittelutyössä tarvittavien piirustusmerkkien hallintaa sekä erilaisia mitoitustyylejä piirustuksen edellyttämällä tavalla yleisesti käytetyillä mallintamisohjelmilla mm. AutoCAD, CADS ja Revit.

Sinulla on mahdollisuus saada käyttöösi CAD-ohjelman opiskelijalisenssi koulutukseen kuuluvia opintoja varten. Koulutus ei vaadi aikaisempaa kokemusta mallintamisohjelmista.

Ohjaus- ja hakupäivät:

Hakuaika: - 29.7.2020

Koulutuksen sisältö ja toteutus

- 2 D- ja 3 D-piirustusten tuottaminen betoni- ja puuelementeistä
- tunnistaa yleisimmät elementtijärjestelmät ja käyttökohteet
- tulostaminen ja arkistointi, erilaiset tallennusmuodot

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Teknisen suunnittelun perustutkinnosta paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Betoni- ja puuelementtien suunnittelussa toimiminen, 15 osp.

Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 4 kk. Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työ- ja muun soveltuvan kokemuksen perusteella. Opiskelijalle laaditaan tutkinnon osaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Koulutus toteutetaan ilta- ja monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on enintään kahtena iltana viikossa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua ja etä-/verkko-opintoja.Toteutus: 1.9.2020 - 18.12.2020, HOKSin mukaan

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Valintatilaisuus:

Hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU
Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Katso lisää jatkuvasta hausta.

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Sari Soini
puhelin 050 594 4893
sähköposti if.erepmat@inioS.iraS

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15