Hae
Valikko
a a

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kuljetusalalle - TransJET

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kuljetusalalle eli TransJET tarjoaa kuljetusalalla toimiville esimiehille, johtajille ja yrittäjille tilaisuuden kehittää organisaationsa ja työyhteisönsä toimintaa sekä omia johtamistaitojaan.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kuljetusalalle - TransJET on suunnattu esimies- ja johtotehtävissä toimiville sekä yrittäjille, jotka
• johtavat, suunnittelevat ja kehittävät yrityksen tai organisaation toimintaa
• kehittävät vastuualueensa johtamista ja käytäntöjä
• haluavat vahvistaa esimiesosaamistaan.

Hakuaika: - 31.12.2020

Liikenne-esimies, työnjohtaja, kuljetusalan asiantuntija

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on kuljetusalan johtamisessa/esimiestehtävissä edellytettävä ammattitaito. Toimit johtajana/esimiehenä ottaen huomioon työssäsi kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssäsi noudatat hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Osaat suunnitella, organisoida ja kehittää oman vastuualueesi kuljetustoimintoja ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaen huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on kokonaisnäkemys kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistasi kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana.

Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen, aikaisempi koulutus ja kokemus. Ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka suunnitellaan yhdessä opiskelijan ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan.

Valmennuksessa saat esim.
• työvälineitä strategiseen suunnitteluun, toiminnan tehostamiseen ja asiakkuuksien johtamiseen
• eväitä johtamiseen, esimiestyöskentelyyn sekä organisaation ja prosessien kehittämiseen
• 360-arvioinnin, jonka avulla saat objektiivisen arvioin toiminnastasi, kehität itsetuntemustasi ja löydät kehityskohteesi.

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta
• Johtajana toimiminen, 80 osp
• Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
• Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp

Valmennus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijan työantajan kanssa.Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Hinta:

Oppisopimuskoulutus

Koko tutkinto: 150 €
Osatutkinto: 100 €

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Valmennus ja tutkinnon suorittaminen edellyttävät työsuhdetta esimies-/johtamistehtävissä.

Hakeutuminen:

Koulutukseen on jatkuva haku ja opiskelun voi aloittaa joustavasti.

Ulkoinen linkkiHaku Johtamisen ja yritysjohtamisen eat kuljetusalalle, jatkuva haku 2020

Lisätiedot:

Tuntiopettaja
Vesa Koivisto
puhelin +358 40 529 0552
sähköposti if.erepmat@2otsivioK.aseV

Koulutuspäällikkö
Matti Heikkilä
puhelin 040 806 2371
sähköposti if.erepmat@alikkieH.S.ittaM

Oppisopimuskoulutus
Koulutustarkastaja
Päivi Myllymaa
puhelin 040 806 4981
sähköposti if.erepmat@aamyllyM.iviaP

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15