Hae
Valikko
a a

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa ympäristössä päivittäisissä kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä.

Työympäristöt määräytyvät osaamisalan mukaan; lastenohjaajilla varhaiskasvatuksen ja/tai perhetoiminnan toimintaympäristöt, joissa toteutetaan monipuolista pedagogista toimintaa, yhteistyötä perheiden ja moniammatillisten ja monialaisten työryhmien kanssa. Nuoriso- ja yhteisöohjaajan toimintaympäristöissä korostuu toimiminen lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien yksilön, ryhmän tai yhteisön kanssa suunnitelmallisen ja tavoitteellisen ohjaamisen tehtävissä sekä käyttäen erilaisia menetelmiä.

Opintoihin kuuluu työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta esim. erilaisissa varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan sekä nuorisotoiminnan yksiköissä.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa osaamisalaksi voit valita nuoriso- ja yhteisöohjauksen tai varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan. Osaamisalaopintoihin hakeudutaan opintojen aikana. Opiskelija voi hakea ensisijaisesti niihin osaamisalaopintoihin, joita hänen opiskelutoimipisteensä tarjoaa. Opiskelija voi hakeutua osaamisalaopintoihin myös muualle, jos siellä järjestettävissä osaamisaloissa on vapaita opiskelupaikkoja. Osaamisalan opiskelijavalinta tehdään opiskelijan kiinnostuksen (hakutoiveen), opintomenestyksen ja osaamisalalle soveltuvuuden perusteella.

YHTEISHAKU 2020
Kevään 2020 yhteishaussa voit hakeutua opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa:
Ulkoinen linkkiKasvatus- ja ohjausalan pt, Santalahdentie Ulkoinen linkkiKasvatus- ja ohjausalan pt, Lempäälä

Nuoriso- ja yhteisöohjaus, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. Ammattinimike on nuoriso-ohjaaja.

Mahdollisia työpaikkoja ovat esim. yläkoulut ja ammatilliset oppilaitokset (koulunuorisotyö), nuorisotyön organisointi ja toteutus esim. kunnissa ja nuorisotyön työtehtävät järjestöissä.

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Varhaiskasvatus ja perhetoiminta, lastenohjaaja

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Ammattinimike on lastenohjaaja.

Mahdollisia työpaikkoja ovat esim. päiväkodit, lapsiperheiden kotipalvelut, varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuksen työtehtävät järjestöissä.

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere
Lempäälän toimipiste
Kangasalan toimipiste

Lisätiedot ja hakeutuminen

SEURAAVA KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO ALKAA TAMPEREELLA 17.9.2020


Koulutus on päätoimista päivämonimuoto-opiskelua. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen kesto noin 2 vuotta. Koulutuksen laajuus määräytyy opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).


Hakeutuminen:

Hakeutuminen koulutukseen tapahtuu saapumalla paikalle ohjaus- ja hakupäivään.
Paikka on Tredun Sammonkadun toimipiste, Sammonkatu 45, 33540 Tampere


tai alla olevasta linkistä

Ulkoinen linkkijatkuva haku kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Tampere
Liitä hakuaikana hakemukselle liitteet (lukion päättötodistus tai ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus sekä työtodistukset), joiden perusteella haet opiskelupaikkaa.

Hakijoille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).


Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Suoritettu toisen asteen ammatillinen tutkinto tai lukion päättötodistus sekä työkokemuksen, työkokeilun, vapaaehtoistyön yms. kautta hankittua kokemusta ohjaustyöstä kasvatus- ja ohjausalalta
Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Vuorovaikutustaidot

Hakeutuminen:

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO, VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA, LEMPÄÄLÄ

HUOM! Lempäälän toimipisteeseen ei ole vapaita opiskelupaikkoja kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon tällä hetkellä.


Pääsyvaatimukset:
Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Vuorovaikutustaidot


KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO, VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA, KangasalaHUOM! Kangasalan toimipisteeseen ei ole vapaita opiskelupaikkoja kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon tällä hetkellä.
Kangasalla ei ole alkamassa uusia opetusryhmiä.
Pääsyvaatimukset:
Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Vuorovaikutustaidot


OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuskeskukseen. Myös oppisopimuskoulutukseen hakeutuvan tulee osallistua Tredussa järjestettävään soveltuvuuskokeeseen ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista.

Katso lisää oppisopimuksesta

Lisätiedot:

Oppisopimusasioissa ole yhteydessä oppisopimuspalveluihin Jaana Virtaseen.
Koulutustarkastaja
Jaana Virtanen
puhelin 050 329 5713
sähköposti if.erepmat@nenatriV.P.anaaJ

Lempäälän toimipiste
Opinto-ohjaaja
Soile Kotti
puhelin 050 534 7788
sähköposti if.erepmat@ittoK.elioS

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
33540 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–15

Tampereen toimipiste
Opinto-ohjaaja
Minna Arvonen
puhelin 050 576 1408
sähköposti if.erepmat@nenovrA.anniM

Kangasalan toimipiste
Opinto-ohjaaja
Hannele Hämäläinen
puhelin 040 711 5345
sähköposti if.erepmat@nenialamah.j.elennah

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto