Hae
Valikko
a a

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri kouluasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Tredun tarjonnassa ovat seuraavat kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osaamisalat:
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Perhepäivähoidon osaamisala
Kasvatuksen osaamisala

Hakuaika: - 5.9.2019

Haku syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, seuraava haku syksyllä 2019.
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Perhepäivähoidon osaamisala, haku 31.7.2019 saakka
Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Kasvatuksen osaamisala, haku 5.9.2019 saakka
Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusiempien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä. Kasvatuksen osaamisalaan voivat hakea alalla jo työskentelevät henkilöt, joilla on alan tutkinto. Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen lastenhoitajille.

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus: Opiskelijamaksu on 400 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.

Oppisopimuskoulutus: Opiskelijamaksu on 150 euroa (koko tutkinto) ja 100 euroa (osatutkinto). Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimukset:

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala ja Perhepäivähoidon osaamisala
Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Työkokemusta kasvatus- tai ohjausalalta
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Kasvatuksen osaamisala on tarkoitettu jo alalla työskenteleville
Suoritettu alan tutkinto
Työkokemusta kasvatus- tai ohjausalalta
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Alalle soveltuvat vahvuudet (harrastukset, vapaaehtoistyö yms.)

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
Sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan sekä Perhepäivähoidon osaamisalan opiskelu alkaa 9.9.2019. Kasvatuksen osaamisalan opiskelu alkaa 7.11.2019. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka pohjautuu kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaan (HOKS).

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Koulutus on lähtökohtaisesti sivutoimista.

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, Te-toimisto).


Valintatilaisuus:

Opettajan haastattelut syksyllä 2019

Hakeutuminen:

Koulutukseen hakeminen:

Hakuaika on Perhepäivähoidon osaamisalaan 31.7.2019 saakka ja Kasvatuksen osaamisalaan 5.9.2019 saakka.

Ulkoinen linkkijatkuva haku kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

HUOM! Liitä hakemukselle liitteet. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.

Liitteitä voi olla esim. tutkintotodistus, opiskelutodistukset, myös keskeytyneistä opinnoista, alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta.

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi


Voit aloittaa koulutuksen myös joustavasti oppisopimuksella:

Ulkoinen linkkiOppisopimusopiskelijaksi

hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Ota yhteyttä koulutustarkastaja Jaana Virtaseen, jaana.p.virtanen@tampere.fi tai puh. 050 329 5713

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Terhi Rissanen
puhelin 050 576 1416
sähköposti if.erepmat@nenassiR.ihreT

Kasvatuksen osaamisalasta lisätietoja antaa myös
Tuntiopettaja
Taija Salonen
puhelin +358503760109
sähköposti if.erepmat@nenolas.ajiat