Hae
Valikko
a a

SoteMajava: Kasvun ja osallisuuden edistäminen - koulutus maahanmuuttajille

Maahanmuuttajien jatko-opintoihin valmentavan koulutuksen aikana opiskelijat suorittavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, tutkinnon osan: Kasvun ja osallisuuden edistäminen.
Hakuaika: 23.4.2019 - 10.5.2019

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan opinnoista kiinnostuneille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.
Opiskelua ja osatutkinnon suorittamista tuetaan S2-opinnoilla. S2-opintoja opiskellaan harjoituksissa ja työssä mm. ammattisanaston oppimiseksi.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ovat:

Opiskelija osaa
• työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveys-alan työn säädösten, määräysten,toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieet-tisten ohjeiden mukaan
• suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
• suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä
• toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
• edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
• ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
• huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta
• antaa tietoa palveluista
• ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
• arvioida ja kehittää toimintaansa.

Suoritetun tutkinnon osan voi hyödyntää osana ammatillista perustutkintoa, lähihoitaja.

Koulutus on päätoimista päivämonimuoto-opiskelua. Koulutuksessa on lähiopetusta, verkko-opetusta ja työssä oppimista. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka avulla tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.


Hakuaika: 23.4.2019 - 10.5.2019
Toteutus: 12.8.2019 - 29.5.2020

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Tutustu alla olevast linkistä terveydellisiin rajoitteisiin alla toimimiseen.
Ulkoinen linkkiAmmatinvalinta ja terveys


Lisätiedot:

Tuntiopettaja
Aija Stenberg
puhelin +358408062832
sähköposti if.erepmat@grebnetS.ajiA

Tuntiopettaja
Riikka Halmevuo
puhelin +358407115344
sähköposti if.erepmat@ouvemlaH.akkiiR