Hae
Valikko
a a

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Hakuaika: - 14.8.2020

Haku 1.9.2020 alkavaan koulutukseen


Hakuaika: - 14.8.2020

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus: Opiskelijamaksu on 400 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.


Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimukset:
Riittävät opiskeluvalmiudet
Työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Alalle soveltuvat vahvuudet (harrastukset, vapaaehtoistyö yms.)

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
Sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Hakeutuminen:

Koulutukseen hakeminen:

HUOM! Liitä hakemukselle liitteet. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.

Liitteitä voi olla esim. tutkintotodistus, opiskelutodistukset, myös keskeytyneistä opinnoista, alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta.

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Ulkoinen linkkiJatkuva haku, kehitysvamma-alan ammattitutkintoJokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, Te-toimisto).

Voit aloittaa koulutuksen myös joustavasti oppisopimuksella:

Oppisopimuskoulutukseen

hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Ota yhteyttä koulutustarkastaja Jaana Virtaseen, jaana.p.virtanen@tampere.fi tai puh. 050 329 5713.

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Terhi Rissanen
puhelin 050 576 1416
sähköposti if.erepmat@nenassiR.ihreT

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto