Hae
Valikko
a a

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikka on Suomen tärkeimpiä teollisuuden aloja ja se tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet työllistyä.

Opiskelu sisältää alusta alkaen paljon tekemistä ja mielenkiintoisia projektitöitä. Opetuksessa hyödynnetään uutta teknologiaa, koneet ja ohjelmistot ovat nykyaikaisia. Koulutuksessa harjoitellaan alan perustöitä: sorvausta, jyrsintää, hitsausta sekä erilaisia asennustöitä käsityökaluilla. Lisäksi tehdään sähkö- ja pneumatiikkakytkentöjä. Automaatiota ja robotiikkaa on mukana kaikissa opinnoissa.

Kone- ja metalliala on voimakkaasti kansainvälistyvä ja tuotteista suurin osa menee ulkomaan vientiin. Menestystuotteita ovat mm. risteilyalukset, laivojen ja voimaloiden moottorit, paperikoneet, hissit ja nosturit sekä metsä- ja maatalouskoneet. Opiskeluaikana on mahdollista lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille. Konetekniikan ammattilaisia tarvitaan myös monien arkielämän tuotteiden valmistamiseen: autot, polkupyörät, tietokoneet, kännykät, ruokailuvälineet, sakset jne. Ala tarjoaa paljon erilaisia työmahdollisuuksia Suomessa ja ulkomailla sekä kilpailukykyisen palkan.

Hakuaika: - 9.6.2019

Asennus ja automaatio, koneautomaatioasentaja ja koneasentaja

Koneautomaatioasentaja työskentelevät teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon liittyvissä laiterakennus-, käyttöönotto-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä. Työssä edellytetään sähkö- ja automaatiotekniikan, elektroniikan, tietotekniikan ja englannin kielen osaamista sekä automaatiojärjestelmien toimintakokonaisuuksien ymmärtämistä. (Hepolamminkatu)

Koneasentaja kokoaa, asentaa ja korjaa kone- ja metalliteollisuuden koneita ja laitteita. Hän käyttää erilaisia kokoonpanomenetelmiä, mm. hitsausta ja erilaisia ruuviliitoksia. Opinnoissa perehdytään mekaaniseen asennukseen, hydrauliikkaan, pneumatiikkaan, elektroniikkaan, ohjaustekniikkaan ja robotiikkaan. Koneenasentajat työllistyvät esim. automaattisten tai mekaanisten koneiden valmistus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. (Hepolamminkatu, Kankaantaankatu ja Pallotie)

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Tuotantotekniikka, koneistaja, levyseppähitsaaja ja muovi- ja kumituotevalmistaja

Koneistaja valmistaa metallista koneenosia erilaisin lastuavin työmenetelmin työpiirustusten mukaan. Työmenetelmiä ovat mm. sorvaus, jyrsintä ja hionta. Lisäksi opiskellaan mm. NC-koneistusta, CAD -piirtämistä ja CAM -ohjelmointia. Työllistäjiä ovat monenlaiset metalliteollisuuden yritykset. (Hepolamminkatu ja Kankaantaankatu)

Levyseppähitsaaja työskentelee tuotannon hitsaus-, levy- ja teräsrakennetehtävissä. Opinnot sisältävät mm. NC-tekniikkaa ja robottihitsausta. Työllistäjiä ovat esim. konepajat, telakat, metalli- ja konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset. Ohjelmoitavat levytyökoneet, hitsaustyön automatisointi ja uudet tuotantojärjestelmät ovat tehneet levyseppähitsaajan työstä kevyempää ja turvallisempaa. (Hepolamminkatu ja Pallotie)
Levyseppähitsaajakoulutusta järjestetään Hepolamminkadun toimipisteessä myös pienryhmäopetuksena, jolloin opetus tapahtuu työvaltaisesti ja tarvittaessa mukautetuin tavoittein. (Hepolamminkatu)

Muovi- ja kumituotevalmistaja toimii alan mitä erilaisimpia tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Ura voi löytyä suurten rakennuselementtien tai höyhenkevyiden älyä sisältävien tuotteiden valmistuksessa. Muovi-ja kumituotevalmistaja valmistaa teknisiä tuotteita, kuten kumipinnoitteita teloihin, renkaita, jalkineita ja letkuja. Kumialan työtehtäviin kuuluu koneiden ohjelmointia, käyttöä ja huoltoa sekä muottien asennusta ja laadunvalvontaa. Alalla on käytössä pitkälle automatisoitua tekniikkaa, mutta myös käsityötä tarvitaan. (Hepolamminkatu)

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Koneasentaja + sähköasentaja

Ammatillista osaamista voit hankkia kahdelta eri alalta suorittamalla koneasentajan ja sähköasentajan yhdistelmäkoulutuksen. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 3+1 vuotta. Opiskelun alkuvaiheessa painottuvat konetekniikan opinnot ja loppuvaiheessa sähkötekniikan opinnot. Kolmen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollista saada valmiiksi kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Neljäntenä opiskeluvuotena suoritetaan loput sähköasentajakoulutukseen kuuluvista opinnoista. Sähköasentajan koulutuksesta kerrotaan enemmän sähkö- ja automaatiotekniikan koulutustarjonnan yhteydessä. Yhdistelmätutkinto tuottaa laajan perusosaamisen asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin sekä monipuoliset työllistymismahdollisuudet.

Yhteishaussa 2019 tämä hakukohde on Vaajakadun toimipiste kone- ja tuotantekniikan perustutkinto. Opiskelu toteutetaan Hepolamminkadun toimipisteessä.

Lisää sähköasentajan koulutuksesta

Lisätiedot:

opinto-ohjaaja
Mikko Kukkola
puhelin 050 517 5497
sähköposti if.erepmat@alokkuk.okkim

Opinto-ohjaaja
Simo Havia
puhelin 050 517 5489
sähköposti if.erepmat@aivaH.omiS

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Asennuksen ja automaation osaamisala, koneasentaja. Koulutuksen aloitus 7.8.2019.
Opiskelu tapahtuu maahanmuuttajille tarkoitetussa ryhmässä. Ryhmään valitaan 16 opiskelijaa.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työ- ja muun soveltuvan kokemuksen perusteella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Opiskelijan taustasta ja tavoitteista riippuen koulutus voi johtaa koko perustutkinnon suorittamiseen tai tutkinnon osien suorittamiseen.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana harjoitellaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti alan perustöitä: hitsausta, sorvausta, jyrsintää sekä sähkö- ja automaatiokytkentöjä. Työsalissa tapahtuvaa ammatillisista opetusta on viitenä päivänä viikossa. Lisäksi opiskellaan paljon suomen kieltä sekä jonkin verran muita opiskeluvalmiuksia parantavia oppiaineita kuten esim. matematiikkaa.

Ensimmäisen lukuvuoden lopulla jatkuvat ammatilliset koneasentajan opinnot. Tapauskohtaisesti ja opiskelijan tilanteesta riippuen (kielitaito, työkokemus ym.) voidaan mahdollisesti valita myös jokin muu tutkintonimike; levyseppähitsaaja, koneistaja tai koneautomaatioasentaja.

Toisena lukuvuonna aloitetaan muiden yhteisten tutkinnon osien (matematiikka, englanti ym.) opiskelu. Opiskeluun sisältyy myös työpaikalla taphtuvaa oppimista alan yrityksissä (työssäoppiminen).


Hakuaika: 15.3.2019 - 26.5.2019
Toteutus: 7.8.2019 - HOKSin mukaan

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Hinta:

Koulutus on maksutonta. Oppilaitos tarjoaa opiskelijalle työturvallisuuden kannalta välttämättömät henkilökohtaiset suojavälineet mm. turvajalkineet ja haalarit. Opiskelusta syntyy jonkin verran pakollisia kustannuksia opiskelutarvikkeiden ja oppikirjojen hankinnasta. Opiskelutarvikepaketti n. 150 euroa ja oppikirjahankinnat n. 100 euroa.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys.
- Riittävä suomen kielen taito.
Jatkuvassa haussa hakukriteereiden täyttyminen

Valintatilaisuus:

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelut pidetään 28.5.2019 klo 8.00-16.00, Hepolamminkadun toimipisteessä. Virallisen kielikokeen minimitasovaatimusta ei ole, opiskeluun riittävä kielitaso todetaan haastattelun perusteella.

Hakeutuminen:

Hae koulutukseen täyttämällä hakulomake alla olevasta jatkuvan haun linkistä. Hakuaika päättyy 26.5.2019.

Ulkoinen linkkiJatkuva haku kone- ja tuotantotekniikka

Lisätiedot:

opinto-ohjaaja
Mikko Kukkola
puhelin 050 517 5497
sähköposti if.erepmat@alokkuk.okkim

Työvoimakoulutus

Asennuksen ja automaation osaamisala, koneasentaja.
Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopiskelua. Lähiopintojen lisäksi sovelletaan myös muita opiskelumenetelmiä kuten ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksessa opiskellaan alan yleistaitoja: sorvausta, jyrsintää, hitsausta ja asennustöitä.
Lisäksi tehdään pneumatiikka-, hydrauliikka- ja automaatiolaitteiden asennuksia sekä opitaan robotin käyttöä.

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan - 18 kk.

Katso koulutuksen lisätiedot ja hakeutuminen alla olevan linkin kautta.
Ulkoinen linkkiTyövoimakoulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhanalaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille, joilla on jonkin verran työkokemusta tai alan koulutusta ja jotka ovat kiinnostuneita koneasentajan ammatista.

Valintatilaisuus:

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelukutsu tulee hakijan voimassaoleviin yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu TE-toimistolle. Mahdollinen puhelinsoitto tulee 0295- alkuisesta numerosta.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Timo Saari
puhelin 050 464 2697
sähköposti if.erepmat@iraaS.omiT

Koulutussuunnittelija
Milla Alen
puhelin 050 329 5311
sähköposti if.erepmat@nela.allim

Lisätiedot ja hakeutuminen

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys.
- Riittävä suomen kielen taito.
Jatkuvassa haussa hakukriteereiden täyttyminen

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU

Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Ilmoita jo hakemuksessasi missä toimipisteessä ja mitä osaamisalaa olet eniten kiinnostunut opiskelemaan.
Jos olet opiskellut jo aiemmin alaa, niin ilmoita myös siitä hakemuksessasi.

Ulkoinen linkkiJatkuva haku kone- ja tuotantotekniikka

Katso lisää jatkuvasta hausta.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Katso lisää oppisopimuksesta.

Ota yhteyttä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Lisätiedot:

Hepolamminakadun toimipiste, Tampere
opinto-ohjaaja
Mikko Kukkola
puhelin 050 517 5497
sähköposti if.erepmat@alokkuk.okkim

Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Opinto-ohjaaja
Pirjo Räsänen
puhelin 040 779 9016
sähköposti if.erepmat@nenasaR.ojriP

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin +358503025982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

Puhelinpalvelu: ma, ti, to, pe 9-15 | ke 12-15

L-rakennus, 4 krs.

Halutessasi voit varata ajan tapaamiseen.


kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto