Hae
Valikko
a a

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikka on Suomen tärkeimpiä teollisuuden aloja ja se tarjoaa sinulle huippu mahdollisuudet työllistyä.

Opiskelu sisältää alusta alkaen paljon tekemistä ja mielenkiintoisia projektitöitä. Opetuksessa hyödynnetään uutta teknologiaa, koneet ja ohjelmistot ovat nykyaikaisia. Koulutuksessa opit alan perustöitä: sorvausta, jyrsintää, hitsausta sekä erilaisia asennus- ja automaatiotöitä. Perusopintojen jälkeen voit erikoistua asennus ja automaatioon tai tuotantotekniikkaan. Automaatio ja robotiikka on mukana kaikissa opinnoissa. Koulutuksen aikana pääset näyttämään osaamistasi moderneissa työympäristöissä alan yrityksissä.

Ala on kansainvälinen ja tuotteista suurin osa menee ulkomaan vientiin. Menestystuotteita ovat mm. risteilyalukset, laivojen ja voimaloiden moottorit, paperikoneet, hissit ja nosturit sekä metsä- ja maatalouskoneet. Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisia tarvitaan myös monien arkielämän tuotteiden valmistamiseen: autot, polkupyörät, tietokoneet, kännykät, ruokailuvälineet, sakset jne. Ala tarjoaa paljon erilaisia työmahdollisuuksia Suomessa ja ulkomailla sekä kilpailukykyisen palkan. Koulutus on myös erinomainen pohja alan insinööriopintoihin.

Ota yhteyttä toimipisteen opinto-ohjaajaan, mikäli sinulla on kesken jääneet opinnot kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta tai olet vaihtamassa oppilaitosta tai ohjaus- ja hakupäivän ajankohta ei sovi sinulle. Opinto-ohjaajien yhteystiedot ovat sivun alalaidassa.

Asennus ja automaatio, koneautomaatioasentaja ja koneasentaja

Koneautomaatioasentaja työskentelee teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon liittyvissä laiterakennus-, käyttöönotto-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä. Työssä edellytetään sähkö- ja automaatiotekniikan, elektroniikan, tietotekniikan ja englannin kielen osaamista sekä automaatiojärjestelmien toimintakokonaisuuksien ymmärtämistä. (Hepolamminkatu)

Koneasentaja kokoaa, asentaa ja korjaa kone- ja metalliteollisuuden koneita ja laitteita sekä käyttää erilaisia kokoonpanomenetelmiä, mm. hitsausta ja erilaisia ruuviliitoksia. Opinnoissa perehdytään mekaaniseen asennukseen, hydrauliikkaan, pneumatiikkaan, elektroniikkaan, ohjaustekniikkaan ja robotiikkaan. Koneasentajat työllistyvät esim. automaattisten tai mekaanisten koneiden valmistus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. (Hepolamminkatu, Kankaantaankatu ja Pallotie)

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Tuotantotekniikka, koneistaja, levyseppähitsaaja ja muovi- ja kumituotevalmistaja

Koneistaja valmistaa koneenosia erilaisin lastuavin työmenetelmin työpiirustusten mukaan. Työmenetelmiä ovat mm. sorvaus, jyrsintä ja hionta. Lisäksi opiskellaan mm. NC-koneistusta, CAD -piirtämistä ja CAM -ohjelmointia. Työllistäjiä ovat monenlaiset metalliteollisuuden yritykset. (Hepolamminkatu ja Kankaantaankatu)

Levyseppähitsaaja työskentelee tuotannon hitsaus-, levy- ja teräsrakennetehtävissä. Opinnot sisältävät mm. NC-tekniikkaa ja robottihitsausta. Työllistäjiä ovat esim. konepajat, telakat, metalli- ja konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset. Ohjelmoitavat levytyökoneet, hitsaustyön automatisointi ja uudet tuotantojärjestelmät ovat tehneet levyseppähitsaajan työstä kevyempää ja turvallisempaa. (Hepolamminkatu ja Pallotie)
Levyseppähitsaajakoulutusta järjestetään Hepolamminkadun toimipisteessä myös pienryhmäopetuksena, jolloin opetus tapahtuu työvaltaisesti ja tarvittaessa mukautetuin tavoittein. (Hepolamminkatu)

Muovi- ja kumituotevalmistaja toimii alan mitä erilaisimpia tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Ura voi löytyä suurten rakennuselementtien tai höyhenkevyiden älyä sisältävien tuotteiden valmistuksessa. Muovi-ja kumituotevalmistaja valmistaa teknisiä tuotteita, kuten kumipinnoitteita teloihin, renkaita, jalkineita ja letkuja. Kumialan työtehtäviin kuuluu koneiden ohjelmointia, käyttöä ja huoltoa sekä muottien asennusta ja laadunvalvontaa. Alalla on käytössä pitkälle automatisoitua tekniikkaa, mutta myös käsityötä tarvitaan. (Hepolamminkatu)

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

AMK-polku, koneautomaatioasentaja

AMK-polku antaa sinulle mahdollisuuden hakea joustavasti TAMKin konetekniikan insinööriopintoihin ammatillisen perustutkinnon jälkeen. Osana kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoasi suoritat noin vuoden AMK-opintoja, jotka lyhentävät opiskeluaikaasi ammattikorkeakoulussa.

Suoritat kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon kolmessa vuodessa, tutkintonimikkeenä on koneautomaatioasentaja. Opintojen aikana suoritat noin 60 op ammattikorkeakoulun opintoja, jotka sisällytetään ammatilliseen perustutkintoon. AMK-opintojen toteuttamisesta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK).

Tredun AMK-polussa valmistuttuasi koneautomaatioasentajaksi voit tulla valituksi konetekniikan tutkinto-ohjelman insinööriopintoihin TAMKiin. Opintosi ammattikorkeakoulussa jatkuvat joustavasti aiemmin suorittamiesi opintojen jälkeen. Tällöin insinööri (AMK) -tutkinnon opinnot ammattikorkeakoulussa kestävät noin 3 vuotta.

AMK-polku tuottaa hyvän pohjan työelämään. Sijoittumismahdollisuudet paranevat monipuolisen ja laajan koulutuksen ansiosta. Opinnot suoritetaan Tredun Hepolamminkadun sekä TAMK:n Kuntokadun toimipisteissä.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon AMK-polulle hakeudutaan opintopolku.fi -hakupalvelussa. Hakukohde opintopolussa on Tredun Vaajakadun toimipiste.

AMK-polku esite.pdf (pdf, 1.6 Mt)

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätiedot:

Hepolamminakadun toimipiste, Tampere
opinto-ohjaaja
Mikko Kukkola
puhelin 050 517 5497
sähköposti if.erepmat@alokkuk.okkim

Koneasentaja + sähköasentaja

Ammatillista osaamista voit hankkia kahdelta eri alalta suorittamalla koneasentajan ja sähköasentajan yhdistelmäkoulutuksen. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 3+1 vuotta. Opiskelun alkuvaiheessa painottuvat konetekniikan opinnot ja loppuvaiheessa sähkötekniikan opinnot. Kolmen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollista saada valmiiksi kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Neljäntenä opiskeluvuotena suoritetaan loput sähköasentajakoulutukseen kuuluvista opinnoista. Sähköasentajan koulutuksesta kerrotaan enemmän sähkö- ja automaatiotekniikan koulutustarjonnan yhteydessä. Yhdistelmätutkinto tuottaa laajan perusosaamisen asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin sekä monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Koneasentajan ja sähköasentajan yhdistelmäkoulutukseen ei ole mahdollista yhdistää lukio-opintoja.

Lue lisää Sähköasentajan koulutuksesta alla olevan linkin kautta.Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätiedot:

opinto-ohjaaja
Mikko Kukkola
puhelin 050 517 5497
sähköposti if.erepmat@alokkuk.okkim

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Muovi- ja kumituotevalmistaja. Opiskelu tapahtuu maahanmuuttajille tarkoitetussa ryhmässä (12 opiskelijaa).

Koulutukseen valitulle opiskelijalle laaditaan alkuhaastattelun perusteella oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja koulutus voi, opiskelijan tausta ja tavoitteista riippuen, johtaa koko perustutkinnon suorittamiseen tai joidenkin tutkinnon osien suorittamiseen. Lue lisää koulutuksesta alla olevasta esitteestä.

Esite muovi- ja kumituotevalmistaja, maahanmuuttajille suunnattu koulutus.pdf (pdf)


Hakuaika: 14.2.2020 - 14.5.2020
Toteutus: 5.8.2020 - Hoksin mukaan

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Hinta:

Koulutus on maksutonta. Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille työturvallisuuden kannalta välttämättömät henkilökohtaiset suojavälineet (mm. turvajalkineet, haalarit). Jonkin verran pakollisia kustnnuksia syntyy kuitenkin opiskelutarvikkeiden ja oppikirjojen hankinnasta.

Opiskelusta aiheutuvat kustannukset:
- koulun kautta heti lukuvuoden alussa hankittava opiskelutarvikepaketti n. 150 euroa
- oppikirjahankinnat n. 100 euroa

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Opiskeluun riittävä minimi kielitaso (vähintää A2.2) ja soveltuvuus alalle todetaan haastattelun perusteella.

Valintatilaisuus:

Haastattelut ja mahdolliset kielitestit pidetään 19.5.2020 Tredun Hepolamminkadun toimipisteessä. Hakijalle tulee haastatteluun erillinen kutsu.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

opinto-ohjaaja
Mikko Kukkola
puhelin 050 517 5497
sähköposti if.erepmat@alokkuk.okkim

Työvoimakoulutus

Asennuksen ja automaation osaamisala, koneasentaja.
Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopiskelua. Lähiopintojen lisäksi sovelletaan myös muita opiskelumenetelmiä kuten ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksessa opiskellaan alan yleistaitoja: sorvausta, jyrsintää, hitsausta ja asennustöitä.
Lisäksi tehdään pneumatiikka-, hydrauliikka- ja automaatiolaitteiden asennuksia sekä opitaan robotin käyttöä.

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan - 22 kk.

Katso koulutuksen lisätiedot ja hakeutuminen alla olevan linkin kautta.
Ulkoinen linkkiTyövoimakoulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta.


Hakuaika: - 7.6.2020
Toteutus: 5.8.2020 - HOKSin mukaan

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhanalaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille, joilla on jonkin verran työkokemusta tai alan koulutusta ja jotka ovat kiinnostuneita koneasentajan ammatista.

Valintatilaisuus:

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelukutsu tulee hakijan voimassaoleviin yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu TE-toimistolle. Mahdollinen puhelinsoitto tulee 0295- alkuisesta numerosta.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Timo Saari
puhelin 050 464 2697
sähköposti if.erepmat@iraaS.omiT

Koulutussuunnittelija
Milla Alen
puhelin 050 329 5311
sähköposti if.erepmat@nela.allim

Lisätietoa hakeutumisesta

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys.
- Riittävä suomen kielen taito.
Jatkuvassa haussa hakukriteereiden täyttyminen

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU
Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Katso lisää jatkuvasta hausta.

Ota yhteyttä toimipisteen opinto-ohjaajaan, mikäli sinulla on kesken jääneet opinnot kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta tai olet vaihtamassa oppilaitosta. Opinto-ohjaajien yhteystiedot ovat sivun alalaidassa.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuspalveluihin.

Katso lisää oppisopimuksesta.

Ota yhteyttä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Lisätiedot:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
opinto-ohjaaja
Mikko Kukkola
puhelin 050 517 5497
sähköposti if.erepmat@alokkuk.okkim

Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Opinto-ohjaaja
Pirjo Räsänen
puhelin 040 779 9016
sähköposti if.erepmat@nenasaR.ojriP

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin +358503025982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15

L-rakennus, 4 krs.

Koronatilanteen vuoksi oppisopimuspalveluiden henkilöstö on pääasiassa etätöissä. Tavoitat meidät sähköpostitse ja puhelimitse.


kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto