Hae
Valikko
a a

Kouluttaudu lähihoitajaksi Tampereen kaupungin kotihoitoon

Koulutuksen tavoite on rekrytoivan koulutuksen kautta työllistyminen Tampereen kaupungin kotihoitoon lähihoitajaksi.

Kotihoidossa huolehditaan jokaisen asiakkaan yksilöllisistä tarpeista hänen omassa kodissaan. Hakijalta odotetaan kiinnostusta vanhusten laadukkaan hoitotyön toteuttamiseen, sekä yhteistyökykyä kehitysmyönteisessä työyhteisössä. Hoitotyö on ihmisläheistä työtä, joka edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötä ja joustavaa työotetta.

Hakuaika: 1.1.2020 - 31.1.2020

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Koulutus toteutetaan työvaltaisena oppimisena Tampereen kaupungin kotihoidon tiimeissä sekä tietopuolisena opiskeluna Tredun Santalahdentien toimipisteessä arkisin. Työpaikalla tapahtuva oppiminen kotihoidon tiimeissä on kaksivuorityötä.

Tietopuolinen koulutus sisältää lähi- ja verkko-opiskelua. Tietopuolisissa opinnoissa hyödynnetään lisäksi tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sähköisiä oppimisympäristöjä.

Koulutus suunnitellaan opiskelijan aiempien opintojen, työn ja muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutuksen sisältö:

TreduStartti, orientoituminen opintoihin

Pakolliset tutkinnon osat:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Valinnainen tutkinnon osa:

Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Koulutus on päätoimista ja siihen sisältyy loma-ajat 6. - 19.7.2020 ja 5.7. - 18.7.2021.


Hakuaika: 1.1.2020 - 31.1.2020
Toteutus: 9.3.2020 - 31.12.2021

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Koulutus on opiskelijoille maksuton.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhanalaisille 20 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita vanhusten laadukkaan hoitotyön toteuttamisesta. Valittavalla henkilöllä tulee olla suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot, alalle sopiva terveydentila ja riittävä suomen kielen taito (B.1.1.) opiskeluun ja alalla työskentelyyn.

Valintatilaisuus:

Opiskelijavalinnat ovat helmikuussa 2020. Opiskelijavalintaan sisältyy soveltuvuuskoe ja haastattelu kutsutuille.

Hakeutuminen:

Hae koulutukseen te-palvelut.fi -sivuston kautta. Koulutuksen tiedot löytyvät numerolla 689558.

Yhteyshenkilönä Pirkanmaan TE-toimistosta tässä koulutuksessa on Riitta Alajuuma, puh. 0295 045538.

Hakuaika on 1.1.2020 - 31.1.2020.

Koulutuksen infotilaisuus pidetään torstaina 16.1.2020 klo 16.00 Tredun Santalahdentien toimipisteessä, os. Santalahdentie 10, Tampere (käynti Pirkankadun puolelta, sisäpihan D-ovi).

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Tarja Haapala
puhelin 040 091 4221

Kehittämispäällikkö, palvelupäällikkö
Marjut Lindell
puhelin 040 800 4925