Hae
Valikko
a a

Kuljetusalan ammattitutkinto-työnjohtaja

Kuljetusalan työnjohtajakoulutus antaa perusosaamisen työlainsäädännön, työturvallisuuden, ympäristöasioiden, kuluttajansuojan ja virhevastuun sekä tietojärjestelmien käyttöön ja soveltamiseen. Koulutus on tarkoitettu työnjohtajana toimiville tai työnjohdollisiin tehtäviin siirtyville henkilöille.
Hakuaika: - 9.8.2019

Työnjohtaja, kuljetussuunnittelija, liikenne-esimies, ajojärjestelijä, kuljetusalan asiantuntija

Kuljetusalan työnjohdon osaamisalan suorittaneella on kuljetusalan työnjohdollisissa tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Hän osaa toimia työnjohtajana itsenäisesti ottamalla huomioon työssään kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työnjohtajana toimiessaan hän noudattaa hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa kuljetustoimintoja ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana.

Tutkinto (150 osp) muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, jotka ovat
• Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen, 50 osp
• Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi, 50 osp
sekä valinnaisista tutkinnon osista, joita ovat
• Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi, 30 osp
• Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi, 30 osp
• Kehitystehtävän suunnittelu, 20 osp
• Tutkinnon osa toisesta osaamisalasta tai toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, vähintään 30 osp

Työjohtajan koulutus suoritetaan joko oppisopimuksella (työsuhteessa) tai koulutussopimuksella (ei työsuhdetta). Koulutuksen alkaessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen, aikaisempi koulutus ja kokemus. Tutkinnon suorittaminen edellyttää mahdollisuutta toimia esimiestehtävissä työssäoppimisen aikana.Hakuaika: - 31.12.2019

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Hinta:

Oppisopimuskoulutus

Koko tutkinto: 150 €
Osatutkinto: 100 €

Omaehtoinen koulutus
Koko tutkinto: 350 €
Osatutkinto: 230 €

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Alan laaja työkokemus sekä hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Opiskelijalla pitää olla koulutuksen aikana alan työssäoppimispaikka ja työpaikka. Lisäksi edellytämme hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Valintatilaisuus:

Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen, mahdollisen kielikokeen ja haastattelun perusteella. Hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen/haastatteluun sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Matti Heikkilä
puhelin 040 806 2371
sähköposti if.erepmat@alikkieH.S.ittaM

Tuntiopettaja
Vesa Koivisto
puhelin +358 40 529 0552
sähköposti if.erepmat@2otsivioK.aseV

Oppisopimuskoulutus
Koulutustarkastaja
Mikko Heikkinen
puhelin 040 711 5347
sähköposti if.erepmat@nenikkieH.S.okkiM